Logo
Logo

Teploty

Teplotní mapy


Zdroj: chmi.cz


Teploty z vybraných meteo stanic

Seřadit abecedně: A->Z  |  Z->A

Seřadit dle teploty: od nejnižší  |  od nejvyšší

Březník (Luzenský p.)

1135 m n.m.

  27.01.2020 03:00

-6.8°C

Horská Kvilda

1070 m n.m.

  27.01.2020 03:00

-4.5°C

Salcerův mlýn - Řasnice

770 m n.m.

  27.01.2020 04:29

-4.3°C

Řasnice

768 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-4.1°C

Borová Lada

900 m n.m.

  27.01.2020 04:29

-3.9°C

Domažlice

433 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-3.8°C

Železná Ruda

750 m n.m.

  27.01.2020 04:27

-3.8°C

Velhartice

612 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-3.7°C

Dolní Vltavice

725 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-3.6°C

Volary (Luční p.)

750 m n.m.

  27.01.2020 04:25

-3.6°C

Čkyně

520 m n.m.

  27.01.2020 04:29

-3.5°C

Volary

760 m n.m.

  27.01.2020 04:20

-3.4°C

Borová Lada (ČHMU)

900 m n.m.

  27.01.2020 03:00

-3.1°C

Újezd u Plánice

510 m n.m.

  27.01.2020 03:55

-3.0°C

Stožec

815 m n.m.

  27.01.2020 04:25

-2.9°C

Prášily

883 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-2.9°C

Číhaň

601 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-2.8°C

Rokytská slať

1100 m n.m.

  27.01.2020 03:00

-2.7°C

Prachatice

540 m n.m.

  27.01.2020 04:26

-2.7°C

Ejpovice

372 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-2.6°C

Radinovy

475 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-2.4°C

VD Klabava

352 m n.m.

  27.01.2020 04:10

-2.2°C

Mochtín-Srbice

455 m n.m.

  27.01.2020 04:15

-2.1°C

Žichovice

450 m n.m.

  27.01.2020 04:29

-2.0°C

Lipno - Kobylnice

775 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-2.0°C

Železná Ruda II.

800 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.9°C

Nepomuk

445 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.8°C

Trpísty, okr. Tachov

450 m n.m.

  27.01.2020 04:29

-1.7°C

Nezbavětice

475 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.6°C

Dobřany

345 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.6°C

Kvilda - Jezerní potok

1055 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.6°C

Štěnovice

345 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.5°C

Klatovy

430 m n.m.

  27.01.2020 03:00

-1.4°C

Kvilda (vlek - spodní stanice)

1050 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.4°C

Klatovy (koupaliště)

390 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.3°C

Chotíkov u Plzně

413 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.2°C

Volduchy

420 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.2°C

Strážný

870 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.1°C

Holýšov

415 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.1°C

Otín u Klatov

454 m n.m.

  27.01.2020 04:28

-1.1°C

Míšov

650 m n.m.

  27.01.2020 04:25

-1.0°C

Hubenov (Plzeň-sever)

550 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-1.0°C

Malinec

460 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.9°C

Kubova Huť

995 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.9°C

Líně

333 m n.m.

  27.01.2020 04:00

-0.8°C

Plzeň-Valcha

334 m n.m.

  27.01.2020 04:15

-0.8°C

Plzeň-Černice

387 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.8°C

VD Nýrsko

525 m n.m.

  27.01.2020 04:10

-0.6°C

Filipova Huť II.

1103 m n.m.

  27.01.2020 04:26

-0.5°C

Březník (hřeben)

1350 m n.m.

  27.01.2020 03:00

-0.5°C

Libínské sedlo

845 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.5°C

Kvilda - Bučina

1172 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.5°C

Lusen (D)

1330 m n.m.

  27.01.2020 04:10

-0.5°C

Hohenbogen (D)

1010 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.5°C

Vimperk, Homolka

720 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.5°C

Špičák - vrchol

1202 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.5°C

Plechý

1344 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.4°C

Zadov-Kobyla-horní

1105 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.4°C

Týnec

476 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.4°C

Plzeň - Vinice

340 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.3°C

Železná Ruda-Belveder

835 m n.m.

  27.01.2020 04:30

-0.3°C

Boubín

1340 m n.m.

  27.01.2020 03:00

-0.1°C

Železná Ruda - Pancíř

1214 m n.m.

  27.01.2020 04:25

-0.1°C

Špičák - spodní stanice

865 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.0°C

Churáňov - lyžařský stadion

1100 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.0°C

Zadov - U Hořejšů - horní stanice

1080 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.0°C

Zadov - U Hořejšů - dolní stanice

1025 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.1°C

Konstantinovy Lázně

537 m n.m.

  27.01.2020 04:29

0.2°C

Třemošná

350 m n.m.

  27.01.2020 03:44

0.2°C

Vlčtejn

517 m n.m.

  27.01.2020 04:15

0.2°C

Město Touškov

334 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.4°C

Kvilda (vlek - horní stanice)

1085 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.5°C

Hojsova Stráž

900 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.5°C

Vítkův kámen

1035 m n.m.

  27.01.2020 04:20

0.6°C

Nové Hutě - vlek

1055 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.7°C

Chotěšov u Velhartic

700 m n.m.

  27.01.2020 04:28

0.7°C

Zdíkov-Kočičov

850 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.8°C

Javorník

955 m n.m.

  27.01.2020 04:30

0.9°C

Kašperské Hory

740 m n.m.

  27.01.2020 04:30

1.0°C

Újezd u Domažlic

499 m n.m.

  27.01.2020 04:30

1.1°C

Všeruby

450 m n.m.

  27.01.2020 04:30

1.4°C

VD Hracholusky

355 m n.m.

  27.01.2020 04:20

1.4°C

Frymburk

732 m n.m.

  27.01.2020 04:25

1.4°C

Hojsova Stráž

867 m n.m.

  27.01.2020 03:00

1.5°C

Zadov-Kobyla-spodní

950 m n.m.

  27.01.2020 04:30

1.7°C

Plánice - Pohoří

620 m n.m.

  27.01.2020 04:30

1.9°C

Plzeň - Slovany

330 m n.m.

  27.01.2020 04:15

1.9°C

Dobrá Voda

889 m n.m.

  27.01.2020 04:05

1.9°C

Koráb u Kdyně

773 m n.m.

  27.01.2020 04:10

1.9°C

Nicov

920 m n.m.

  27.01.2020 04:30

2.1°C

Zámyšl, Hlavňovice

880 m n.m.

  27.01.2020 04:25

2.7°C