Logo
Logo

Teploty

Zdroj:


Teploty z vybraných meteo stanic

Seřadit abecedně: A->Z  |  Z->A

Seřadit dle teploty: od nejnižší  |  od nejvyšší

VD Nýrsko

525 m n.m.

  23.05.2022 07:40

-49.3°C

Koráb u Kdyně

773 m n.m.

  23.05.2022 07:40

0.0°C

Třemošná

350 m n.m.

  23.05.2022 07:45

0.0°C

Březník (Březnický p.)

1140 m n.m.

  23.05.2022 06:08

5.3°C

Horská Kvilda

1070 m n.m.

  23.05.2022 06:00

5.4°C

Borová Lada (ČHMÚ)

900 m n.m.

  23.05.2022 06:00

5.5°C

Rokytská slať

1100 m n.m.

  23.05.2022 06:00

5.7°C

Březník (Luzenský p.)

1135 m n.m.

  23.05.2022 06:00

6.1°C

Horská Kvilda II

1070 m n.m.

  23.05.2022 07:20

6.2°C

Volary

760 m n.m.

  23.05.2022 07:41

8.4°C

Železná Ruda - Alžbětín

720 m n.m.

  23.05.2022 06:48

8.6°C

Železná Ruda - Špičák

850 m n.m.

  23.05.2022 06:48

8.7°C

Volary (Luční p.)

750 m n.m.

  23.05.2022 07:45

8.7°C

Srní

855 m n.m.

  23.05.2022 06:48

8.9°C

Modrava (U Tří sluk)

985 m n.m.

  23.05.2022 07:45

9.1°C

Kašovice u Sušice

500 m n.m.

  23.05.2022 07:44

9.4°C

Modrava

980 m n.m.

  23.05.2022 07:43

9.4°C

Přimda

700 m n.m.

  23.05.2022 06:48

9.4°C

Boubín

1340 m n.m.

  23.05.2022 06:00

9.5°C

Bělá nad Radbuzou

455 m n.m.

  23.05.2022 06:48

9.6°C

Stožec

815 m n.m.

  23.05.2022 07:45

9.6°C

Číhaň

601 m n.m.

  23.05.2022 07:45

9.7°C

Salcerův mlýn - Řasnice

770 m n.m.

  23.05.2022 07:44

9.9°C

Horšovský Týn

412 m n.m.

  23.05.2022 07:41

9.9°C

Modrava - Rokytka

1175 m n.m.

  23.05.2022 07:19

10.1°C

Frymburk

732 m n.m.

  23.05.2022 07:43

10.1°C

Chlum u Hartmanic

625 m n.m.

  23.05.2022 07:45

10.1°C

Březník (hřeben)

1350 m n.m.

  23.05.2022 06:00

10.2°C

Dolní Vltavice

725 m n.m.

  23.05.2022 07:45

10.4°C

Prachatice

540 m n.m.

  23.05.2022 07:43

10.5°C

Zámyšl, Hlavňovice

880 m n.m.

  23.05.2022 07:45

10.6°C

Velhartice

612 m n.m.

  23.05.2022 07:45

10.6°C

Čkyně

520 m n.m.

  23.05.2022 07:44

10.6°C

Borovy

360 m n.m.

  23.05.2022 07:39

10.7°C

Libínské sedlo

845 m n.m.

  23.05.2022 07:45

10.7°C

Kvilda - Bučina II

1160 m n.m.

  23.05.2022 07:40

10.8°C

Lísková

525 m n.m.

  23.05.2022 06:48

10.8°C

Lusen (D)

1330 m n.m.

  23.05.2022 07:40

11.0°C

Újezd u Domažlic

499 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.0°C

Domažlice

433 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.3°C

Štěnovice

345 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.4°C

Losiná u Plzně

465 m n.m.

  23.05.2022 07:44

11.4°C

Javorná

830 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.4°C

Chotěšov u Velhartic

700 m n.m.

  23.05.2022 07:44

11.5°C

Zdíkov-Kočičov

850 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.5°C

Horažďovice

420 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.6°C

Zadov - U Hořejšů - horní stanice

1080 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.6°C

Kvilda - Bučina

1172 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.6°C

Churáňov - lyžařský stadion

1100 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.6°C

Filipova Huť II.

1103 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.6°C

Březník (hájenka)

1166 m n.m.

  23.05.2022 07:40

11.7°C

Zadov - U Hořejšů - dolní stanice

1025 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.7°C

Dobřany

345 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.8°C

Malý Ostrý (D)

1194 m n.m.

  23.05.2022 07:44

11.8°C

Strážný

870 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.8°C

Klatovy (koupaliště)

390 m n.m.

  23.05.2022 07:45

11.8°C

Vimperk, Homolka

720 m n.m.

  23.05.2022 07:40

11.8°C

Mochtín-Srbice

455 m n.m.

  23.05.2022 07:30

11.9°C

Blatnice

361 m n.m.

  23.05.2022 07:36

11.9°C

Kvilda (vlek - spodní stanice)

1050 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.0°C

Klatovy

430 m n.m.

  23.05.2022 06:00

12.0°C

Železná Ruda - Pancíř

1214 m n.m.

  23.05.2022 07:36

12.0°C

Nicov

920 m n.m.

  23.05.2022 07:40

12.1°C

Vlčtejn

517 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.2°C

Plzeň - Výsluní

362 m n.m.

  23.05.2022 07:44

12.3°C

Plánice

550 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.4°C

Plánice - Pohoří

620 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.4°C

Chotíkov u Plzně

413 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.5°C

Míšov

650 m n.m.

  23.05.2022 07:41

12.5°C

Radinovy

475 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.6°C

Líně

333 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.6°C

Malinec

460 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.7°C

Stachy

745 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.8°C

Plzeň - Vinice

340 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.8°C

Trpísty, okr. Tachov

450 m n.m.

  23.05.2022 07:39

12.8°C

Železná Ruda

750 m n.m.

  23.05.2022 07:40

12.9°C

Nepomuk

445 m n.m.

  23.05.2022 07:45

12.9°C

Železná Ruda II.

800 m n.m.

  23.05.2022 07:45

13.0°C

Železná Ruda-Belveder

835 m n.m.

  23.05.2022 07:45

13.1°C

Holýšov

415 m n.m.

  23.05.2022 07:44

13.1°C

Město Touškov

334 m n.m.

  23.05.2022 07:45

13.3°C

Kvilda - Jezerní potok

1055 m n.m.

  23.05.2022 07:45

13.4°C

Javorník

955 m n.m.

  23.05.2022 07:45

13.9°C

Bezděkov pod Třemšínem

551 m n.m.

  23.05.2022 07:44

14.2°C

Hohenbogen (D)

1010 m n.m.

  23.05.2022 07:45

14.2°C

Kašperské Hory

740 m n.m.

  23.05.2022 07:45

14.6°C

Zadov-Kobyla-horní

1105 m n.m.

  23.05.2022 07:45

14.8°C

Volduchy

420 m n.m.

  23.05.2022 07:45

14.8°C

Špičák - spodní stanice

865 m n.m.

  23.05.2022 07:45

17.0°C

Modrava - Ptačí potok

1040 m n.m.

  23.05.2022 07:16

17.0°C

Zadov-Kobyla-spodní

950 m n.m.

  23.05.2022 07:45

17.5°C

Špičák - vrchol

1202 m n.m.

  23.05.2022 07:45

18.3°C

Otín u Klatov

454 m n.m.

  23.05.2022 07:44

18.7°C