Logo
Logo

Teploty

Zdroj:


Teploty z vybraných meteo stanic

Seřadit abecedně: A->Z  |  Z->A

Seřadit dle teploty: od nejnižší  |  od nejvyšší

Koráb u Kdyně

773 m n.m.

  29.09.2022 06:30

0.0°C

Javorná

830 m n.m.

  29.09.2022 06:32

1.0°C

Líně

333 m n.m.

  29.09.2022 06:32

1.2°C

Volduchy

420 m n.m.

  29.09.2022 06:31

1.2°C

Lusen (D)

1330 m n.m.

  29.09.2022 06:20

1.3°C

Březník (hřeben)

1350 m n.m.

  29.09.2022 05:00

1.4°C

Boubín

1340 m n.m.

  29.09.2022 05:00

1.4°C

Štěnovice

345 m n.m.

  29.09.2022 06:31

1.5°C

Dobřany

345 m n.m.

  29.09.2022 06:32

1.5°C

Plzeň - Výsluní

362 m n.m.

  29.09.2022 06:23

1.5°C

Horská Kvilda II

1070 m n.m.

  29.09.2022 06:30

1.6°C

Hohenbogen (D)

1010 m n.m.

  29.09.2022 06:31

1.7°C

Železná Ruda - Pancíř

1214 m n.m.

  29.09.2022 06:24

2.0°C

Chlum u Hartmanic

625 m n.m.

  29.09.2022 06:32

2.0°C

Bezděkov pod Třemšínem

551 m n.m.

  29.09.2022 06:31

2.3°C

Trpísty, okr. Tachov

450 m n.m.

  29.09.2022 06:31

2.4°C

Kvilda - Bučina II

1160 m n.m.

  29.09.2022 06:30

2.4°C

Filipova Huť II.

1103 m n.m.

  29.09.2022 06:29

2.6°C

Třemošná

350 m n.m.

  29.09.2022 06:32

2.6°C

Březník (Luzenský p.)

1135 m n.m.

  29.09.2022 05:00

2.7°C

Horská Kvilda

1070 m n.m.

  29.09.2022 05:00

2.8°C

Borovy

360 m n.m.

  29.09.2022 06:25

2.8°C

Míšov

650 m n.m.

  29.09.2022 06:26

2.9°C

Špičák - vrchol

1202 m n.m.

  29.09.2022 06:31

2.9°C

Chotíkov u Plzně

413 m n.m.

  29.09.2022 06:32

2.9°C

Číhaň

601 m n.m.

  29.09.2022 06:31

3.0°C

Bělá nad Radbuzou

455 m n.m.

  29.09.2022 05:48

3.0°C

Velhartice

612 m n.m.

  29.09.2022 06:30

3.1°C

Březník (hájenka)

1166 m n.m.

  29.09.2022 06:30

3.1°C

Březník (Březnický p.)

1140 m n.m.

  29.09.2022 06:08

3.2°C

Radinovy

475 m n.m.

  29.09.2022 06:31

3.2°C

Rokytská slať

1100 m n.m.

  29.09.2022 05:00

3.3°C

Plzeň - Vinice

340 m n.m.

  29.09.2022 06:30

3.4°C

Nepomuk

445 m n.m.

  29.09.2022 06:31

3.6°C

Blatnice

361 m n.m.

  29.09.2022 06:23

3.7°C

VD Hracholusky

355 m n.m.

  29.09.2022 06:20

3.7°C

Železná Ruda - Špičák

850 m n.m.

  29.09.2022 05:48

3.7°C

Vimperk, Homolka

720 m n.m.

  29.09.2022 06:30

3.8°C

Modrava

980 m n.m.

  29.09.2022 05:43

3.8°C

Lísková

525 m n.m.

  29.09.2022 05:48

3.8°C

Borová Lada (ČHMÚ)

900 m n.m.

  29.09.2022 05:00

3.9°C

Malinec

460 m n.m.

  29.09.2022 06:31

4.0°C

Srní

855 m n.m.

  29.09.2022 05:48

4.1°C

Čkyně

520 m n.m.

  29.09.2022 06:30

4.1°C

Frymburk

732 m n.m.

  29.09.2022 06:28

4.2°C

Horšovský Týn

412 m n.m.

  29.09.2022 06:26

4.2°C

Volary

760 m n.m.

  29.09.2022 06:31

4.3°C

Volary (Luční p.)

750 m n.m.

  29.09.2022 06:30

4.3°C

Prachatice

540 m n.m.

  29.09.2022 06:27

4.3°C

Přimda

700 m n.m.

  29.09.2022 05:48

4.4°C

Vlčtejn

517 m n.m.

  29.09.2022 06:31

4.4°C

Mochtín-Srbice

455 m n.m.

  29.09.2022 06:30

4.4°C

Zámyšl, Hlavňovice

880 m n.m.

  29.09.2022 06:30

4.4°C

Stožec

815 m n.m.

  29.09.2022 06:31

4.4°C

Salcerův mlýn - Řasnice

770 m n.m.

  29.09.2022 06:31

4.5°C

Nicov

920 m n.m.

  29.09.2022 06:30

4.6°C

Železná Ruda

750 m n.m.

  29.09.2022 06:29

4.6°C

Otín u Klatov

454 m n.m.

  29.09.2022 06:30

4.7°C

Holýšov

415 m n.m.

  29.09.2022 06:31

4.7°C

Losiná u Plzně

465 m n.m.

  29.09.2022 06:31

4.8°C

Město Touškov

334 m n.m.

  29.09.2022 06:32

4.8°C

Všeruby

450 m n.m.

  29.09.2022 06:29

5.0°C

Chotěšov u Velhartic

700 m n.m.

  29.09.2022 06:30

5.1°C

Domažlice

433 m n.m.

  29.09.2022 06:32

5.1°C

Plánice - Pohoří

620 m n.m.

  29.09.2022 06:31

5.4°C

Plánice

550 m n.m.

  29.09.2022 06:31

5.4°C

Železná Ruda - Alžbětín

720 m n.m.

  29.09.2022 05:48

5.4°C

VD Nýrsko

525 m n.m.

  29.09.2022 06:20

5.5°C

Újezd u Domažlic

499 m n.m.

  29.09.2022 06:32

5.7°C

Špičák - spodní stanice

865 m n.m.

  29.09.2022 06:31

5.7°C

Klatovy

430 m n.m.

  29.09.2022 05:00

5.9°C

Klatovy (koupaliště)

390 m n.m.

  29.09.2022 06:32

6.2°C

Modrava - Ptačí potok

1040 m n.m.

  29.09.2022 05:16

8.8°C

Horažďovice

420 m n.m.

  29.09.2022 06:32

11.2°C