Logo
Logo

Teploty

Teplotní mapy


Zdroj: chmi.cz


Teploty z vybraných meteo stanic

Seřadit abecedně: A->Z  |  Z->A

Seřadit dle teploty: od nejnižší  |  od nejvyšší

Knížecí Pláně

980 m n.m.

  19.04.2019 22:35

-4.8°C

Horská Kvilda

1070 m n.m.

  20.04.2019 00:05

-3.7°C

Žďárek

970 m n.m.

  19.04.2019 22:35

-3.5°C

Březník (Luzenský p.)

1135 m n.m.

  19.04.2019 23:00

-1.4°C

Modrava

980 m n.m.

  20.04.2019 00:01

-1.4°C

Kvilda (vlek - spodní stanice)

1050 m n.m.

  20.04.2019 00:15

-1.4°C

Modrava-Rokl.potok

985 m n.m.

  20.04.2019 00:15

-1.1°C

Salcerův mlýn - Řasnice

770 m n.m.

  20.04.2019 00:14

-0.8°C

Modrava - Ptačí potok

1040 m n.m.

  19.04.2019 23:16

-0.6°C

Borová Lada

900 m n.m.

  20.04.2019 00:14

-0.2°C

Borová Lada (ČHMU)

900 m n.m.

  19.04.2019 23:00

0.4°C

Černá v Pošumaví

725 m n.m.

  20.04.2019 00:05

0.5°C

Kvilda - Jezerní potok

1055 m n.m.

  20.04.2019 00:15

0.9°C

Stachy

745 m n.m.

  20.04.2019 00:15

1.2°C

Prášily

883 m n.m.

  20.04.2019 00:12

1.9°C

Kvilda (vlek - horní stanice)

1085 m n.m.

  20.04.2019 00:15

2.0°C

Nové Hutě - vlek

1055 m n.m.

  20.04.2019 00:15

2.0°C

Stožec

815 m n.m.

  20.04.2019 00:14

2.1°C

Velhartice

612 m n.m.

  20.04.2019 00:15

2.2°C

Železná Ruda

750 m n.m.

  20.04.2019 00:13

2.6°C

Volary (Luční p.)

750 m n.m.

  20.04.2019 00:15

3.1°C

Volary

760 m n.m.

  20.04.2019 00:05

3.3°C

Čkyně

520 m n.m.

  20.04.2019 00:11

3.5°C

Domažlice

433 m n.m.

  20.04.2019 00:15

4.0°C

Chlum u Hartmanic

625 m n.m.

  20.04.2019 00:15

4.4°C

Filipova Huť II.

1103 m n.m.

  20.04.2019 00:15

4.9°C

Vimperk, Homolka

720 m n.m.

  20.04.2019 00:10

5.3°C

Třemošná

350 m n.m.

  20.04.2019 00:14

5.5°C

Lipno - Kobylnice

775 m n.m.

  20.04.2019 00:15

5.5°C

Filipova Huť

1130 m n.m.

  20.04.2019 00:15

5.5°C

Žichovice

450 m n.m.

  20.04.2019 00:14

5.8°C

Prachatice

540 m n.m.

  20.04.2019 00:14

6.0°C

Zadov-Kobyla-spodní

950 m n.m.

  20.04.2019 00:15

6.1°C

Radinovy

475 m n.m.

  20.04.2019 00:15

6.5°C

VD Klabava

352 m n.m.

  20.04.2019 00:10

6.5°C

Líně

333 m n.m.

  20.04.2019 00:14

6.5°C

Železná Ruda II.

800 m n.m.

  20.04.2019 00:15

6.9°C

VD Nýrsko

525 m n.m.

  20.04.2019 00:10

7.0°C

Klatovy (koupaliště)

390 m n.m.

  20.04.2019 00:15

7.0°C

Kubova Huť

995 m n.m.

  20.04.2019 00:15

7.0°C

Strážný

870 m n.m.

  20.04.2019 00:15

7.1°C

Březník (hřeben)

1350 m n.m.

  19.04.2019 23:00

7.2°C

Plechý

1344 m n.m.

  20.04.2019 00:15

7.2°C

Kvilda - Bučina

1172 m n.m.

  20.04.2019 00:15

7.4°C

Plzeň - Lhota

334 m n.m.

  20.04.2019 00:15

7.6°C

Zadov-Kobyla-horní

1105 m n.m.

  20.04.2019 00:15

7.8°C

Železná Ruda - Pancíř

1214 m n.m.

  20.04.2019 00:12

8.0°C

Kašperské Hory

740 m n.m.

  20.04.2019 00:15

8.0°C

Malinec

460 m n.m.

  20.04.2019 00:15

8.4°C

Železná Ruda-Belveder

835 m n.m.

  20.04.2019 00:15

8.8°C

Klatovy

430 m n.m.

  19.04.2019 23:00

8.9°C

Zdíkov-Kočičov

850 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.1°C

Zadov - U Hořejšů - horní stanice

1080 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.1°C

Újezd u Domažlic

499 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.1°C

Dobřany

345 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.1°C

Churáňov - lyžařský stadion

1100 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.1°C

Javorník

955 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.4°C

Všeruby

450 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.4°C

Konstantinovy Lázně

537 m n.m.

  20.04.2019 00:14

9.4°C

Chotěšov u Velhartic

700 m n.m.

  20.04.2019 00:10

9.6°C

Hojsova Stráž

900 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.6°C

Mochtín-Srbice

455 m n.m.

  19.04.2019 23:30

9.6°C

Ejpovice

372 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.7°C

Nicov

920 m n.m.

  20.04.2019 00:15

9.8°C

Týnec

476 m n.m.

  20.04.2019 00:15

10.0°C

Plzeň-Valcha

334 m n.m.

  19.04.2019 23:14

10.1°C

Plánice

550 m n.m.

  20.04.2019 00:15

10.3°C

Vítkův kámen

1035 m n.m.

  20.04.2019 00:05

10.3°C

Hojsova Stráž

867 m n.m.

  19.04.2019 23:00

10.4°C

Špičák - spodní stanice

865 m n.m.

  20.04.2019 00:15

10.4°C

Újezd u Plánice

510 m n.m.

  19.04.2019 22:59

10.4°C

Město Touškov

334 m n.m.

  20.04.2019 00:14

10.6°C

Míšov

650 m n.m.

  20.04.2019 00:08

10.6°C

Zámyšl, Hlavňovice

880 m n.m.

  20.04.2019 00:10

10.6°C

Holýšov

415 m n.m.

  20.04.2019 00:14

10.9°C

Zadov - U Hořejšů - dolní stanice

1025 m n.m.

  20.04.2019 00:15

11.0°C

Blovice

390 m n.m.

  19.04.2019 23:30

11.1°C

Hohenbogen (D)

1010 m n.m.

  20.04.2019 00:15

11.2°C

Špičák - vrchol

1202 m n.m.

  20.04.2019 00:15

11.3°C

Frymburk

732 m n.m.

  20.04.2019 00:12

11.5°C

VD Hracholusky

355 m n.m.

  20.04.2019 00:10

11.7°C

Trpísty, okr. Tachov

450 m n.m.

  20.04.2019 00:15

12.0°C

Plánice - Pohoří

620 m n.m.

  20.04.2019 00:15

12.1°C

Koráb u Kdyně

773 m n.m.

  20.04.2019 00:05

12.1°C

Vlčtejn

517 m n.m.

  19.04.2019 22:59

12.3°C

Otín u Klatov

454 m n.m.

  20.04.2019 00:13

12.9°C

Plzeň - Slovany

330 m n.m.

  20.04.2019 00:14

13.1°C

Losiná u Plzně

465 m n.m.

  20.04.2019 00:14

13.5°C

Plzeň-Černice

387 m n.m.

  20.04.2019 00:15

13.7°C

Volduchy

420 m n.m.

  20.04.2019 00:14

13.8°C

Plzeň - Vinice

340 m n.m.

  20.04.2019 00:15

14.1°C