Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

14.10.2019 12.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 14.10.2019 a zítra 15.10.2019

Situace:
Hladiny sledovaných vodních toků jsou většinou setrvalé nebo zvolna
klesají. Vzhledem k dlouhodobým říjnovým průměrům jsou průtoky
většinou podprůměrné, nejčastěji 30 až 70 % Qm, vodnější toky místy
dosahují 75 až 150 % Qm.

Předpokládaný vývoj:
Během dneška ani zíra se na většině území tendence hladin nebude
významněji měnit. Výjimkou bude tok Berounky, kde vlivem technické
manipulace na VD v horním povodí průtok přechodně vzroste dnes v noci
o ca 20 m3.s-1. Dotace se postupně projeví slabým vzestupem
i na dolní Vltavě a Labi.

14.10.2019 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 14.10.2019 a zítra 15.10.2019

Situace:
Povodí Vltavy v sobotu 12. října večer navýšilo odtok z přehrady Nýrsko, aby
došlo k naředění vody v řece Úhlavě a tedy ke snížení koncentrace uniklých
škodlivých látek v toku. V neděli 13. října v nočních hodinách byl ze stejných
důvodů navýšen odtok z přehradní nádrže Hracholusky (snížení koncentrace
škodlivin v Berounce).
Na ostatních tocích jsou hladiny setrvalé se zvolna klesající tendencí.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 30-175 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc říjen, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Střely a Rakovnického potoka a nejvyšší v povodí Úhlavy.

Předpokládaný vývoj:
Hladiny toků budou setrvalé, v Berounce se bude dále propagovat zvýšený odtok z
vodních děl Nýrsko a Hracholusky.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

14.10.2019 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 14.10.2019 a zítra 15.10.2019

Situace:
Hladiny řek zvolna klesají. Průtoky se pohybují kolem dlouhodobých průměrů pro
měsíc říjen. Výrazněji podnormální jsou pouze průtoky v povodí Blanice a
Volyňky.

Předpokládaný vývoj:
V nadcházejících dnech čekáme počasí beze srážek. Na tocích, odvodňujících
Šumavu, čekáme postupný pokles hladin. Na Lužnici a Nežárce budou hladiny
kolísat v závislosti na vypouštění rybníků.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Tomáš Vlasák


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu