Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

26.10.2020 12.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 26.10.2020 a zítra 27.10.2020

Situace:
Hladiny většiny sledovaných vodních toků slabě klesají nebo jsou
setrvalé. Průtoky se vzhledem k dlouhodobým říjnovým průměrům
pohybují v širokém rozmezí od 80 do 300 % Qm, ojediněle jsou i větší.
Největší průtoky jsou i nadále na přítocích středníého Labe, kde
na Loučné průtok dosahuje v profilu Litomyšl až 655 % Qm. Naopak toky
na západě republiky jsou spíše průtokově podprůměrné (30 až 80 % Qm).

Předpokládaný vývoj:
Dnes a zítra budou na tocích převažovat i nadále pozvolné poklesy
nebo setrvalé stavy hladin. Vlivem zítřejší manipulace na VD Vrané
(navýšení ze 160 na 180 m3/s) bude zítra na mírném vzestupu hladina
dolní Vltavy a následně i Labe od Mělníka.

26.10.2020 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 26.10.2020 a zítra 27.10.2020

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky jsou spíše setrvalé.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 50-235 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc říjen, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Mže a nejvyšší v povodí Klabavy.

Předpokládaný vývoj:
V dalších dnech zůstanou hladiny toků setrvalé.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

26.10.2020 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 26.10.2020 a zítra 27.10.2020

Situace:
Hladiny řek jsou setrvalé nebo kolísají. Průtoky jsou vzhledem k sezónním
statistikám mírně nadprůměrné.

Předpokládaný vývoj:
Vodní stavy na řekách v povodí horní Vltavy po VD Orlík budou setrvalé nebo
budou mírně kolísat.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Tomáš Vlasák


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu