Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv ČR dnes odpoledne 26.07.2021 a zítra 27.07.2021
Datum a čas vydání: 26.07.2021 12.00 SELČ

Situace:
Během včerejšího večera a noci postupovaly srážky od jihozápadu a zasáhly převážně jih a východ Čech a Moravu. Srážkové úhrny dosahovaly převážně rozmezí od 5 do 30 mm, v maximech pak 60 mm. Na spadlé srážky reagovaly toky vzestupy hladin. K překročení 1. SPA došlo jen na Blanici v profilu Blanický mlýn. Aktuálně již bez SPA. Situace na tocích se již stabilizuje a dochází pouze k dotoku. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry se průtoky pohybují v širokém rozmezí většinou od 40 do 180 % Qm, ojediněle více.

Předpokládaný vývoj:
Od dnešního odpoledne do zítřejšího rána očekáváme další bouřky postupně na většině území, hladiny zasažených toků budou reagovat rychlými vzestupy až k úrovni 1. SPA. Na menších tocích nelze vyloučit ani krátkodobé dosažení vyšších SPA. Rizikové jsou zejména oblasti s již vysokým nasycením (Šumava, Český les, Brdy, Novohradské hory, Vysočina, Orlické hory, Jeseníky a podhůří těchto hor) už při překročení úhrnu 30 mm/hod. Vlivem dnešní ranní manipulace na VD Vrané (zvýšení odtoku ze 100 na 120 m3/s) bude mírně stoupat hladina dolní Vltavy a následně dolního Labe.

ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Šádková

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí Berounky dnes odpoledne 26.07.2021 a zítra 27.07.2021
Datum a čas vydání: 26.07.2021 11.00 SELČ

Situace:
Za uplynulých 24 hodin spadlo od 0 do 15 mm srážek. Hladiny toků v povodí jsou slabě rozkolísané. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 80-250 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc červenec, přičemž nejnižší průtoky jsou v povodí Radbuzy a nejvyšší v povodí Úslavy.

Předpokládaný vývoj:
Dnes odpoledne, večer a v první polovině noci na zítřek hrozí při bouřkových přívalech (zejména v jihovýchodní části povodí) náhlé zvednutí hladin menších toků a dosažení povodňových stupňů. Riziko dosažení vyšších povodňových stupňů (2. a 3. SPA) je malé, ale ne zcela zanedbatelné. V oblastech s vysokým nasycením (Šumava, Český les, podhůří těchto hor, Brdy) může dojít k odtokově nebezpečné situaci a dosažení vyšších SPA už při překročení úhrnu 30 mm za hodinu nebo 50 mm za 3 hodiny. Doporučujeme sledovat vývoj hydrometeorologické situace.

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí horní Vltavy dnes odpoledne 26.07.2021 a zítra 27.07.2021
Datum a čas vydání: 26.07.2021 11.00 SELČ

Situace:
Průtoky v povodí Lužnice a Vltavy se pohybují kolem normálu nebo mírně pod normálem, v povodí Otavy jsou nad dlouhodobými normály pro měsíc červenec. Během včerejších bouřek spadlo nejvíce srážek na Šumavě v povodí Vltavy nad Lipnem - kolem 70 mm. Výrazně se zvedly přítoky do Lipna a hladina Blanice nad VD Husinec, kde byl v noci krátkodobě překročený 1.SPA.

Předpokládaný vývoj:

V pondělí večer a v noci z pondělí na úterý hrozí při intenzivním dešti náhlé zvednutí hladin menších toků a dosažení povodňových stupňů. Riziko dosažení vyšších povodňových stupňů (2. a 3. SPA) je sice malé, ale v oblastech s členitějším terénem a to zejména v jižní a východní části povodí horní Vltavy (Lipensko, Českokrumlovsko, Novohradské hory, Vysočina) může dojít k odtokově nebezpečné situaci a dosažení vyšších SPA už při překročení úhrnu 30 mm za hodinu nebo 50 mm za 3 hodiny. Doporučujeme sledovat vývoj hydrometeorologické situace a aktualizované předpovědi ČHMÚ.

ČHMÚ, pobočka České Budějovice / Kateřina Štěrbová


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu