Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

15.08.2020 12.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 15.08.2020 a zítra 16.08.2020

Situace:
Hladiny vodních toků na našem území jsou většinou mírně rozkolísané
vlivem bouřek, které byly ojediněle i velmi silné, doprovázené
přívalovým deštěm. Na několika stanicích byly naměřeny srážkové úhrny
60 až 70 mm, max.ve stanici Choceň 78,4 mm/24 hod. V zasažených
oblastech docházelo k prudkým krátkodobým vzestupům hladin vodních
toků, místy až na úroveň 1. SPA, na Botiči v Praze-Nuslích byl
krádkodobě překročen 2. SPA. Průtoky se vzhledem k dlouhodobým
srpnovým průměrům pohybují převážně v rozmezí 35 až 200 % Qm, větších
hodnot, 2 až 10násobku Qm aktuálně dosahují bouřkami zasažené toky.

Předpokládaný vývoj:
Během dnešního dne a zítřka i nadále očekáváme v závislosti
na předpokládaných přeháňkách a bouřkách s přívalovými srážkami (dnes
až 50 mm, zítra kolem 40 mm) krátkodobé přechodné vzestupy vodních
hladin v zasažených oblastech. Ojediněle vzestupy hladin, zejména
menších toků, mohou dosáhnout i úroveň pro SPA. Ostatní toky zůstanou
převážně mírně rozkolísané nebo setrvalé.

15.08.2020 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 15.08.2020 a zítra 16.08.2020

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky jsou setrvalé.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 30-60 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc srpen, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Radbuzy a nejvyšší v povodí Střely a Rakovnického potoka.

Předpokládaný vývoj:
Dnes očekáváme bouřky, zejména v odpoledních a večerních hodinách. Přívalové
srážky rozkolísají hladiny zasažených toků.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

15.08.2020 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 15.08.2020 a zítra 16.08.2020

Situace:
Silné bouřky se vyskytly v pátek v podhůří Šumavy, ve Volarech spadlo 60 mm.
Přívalový déšť krátkodobě zvedl hladiny menších horských toků. Na horní Blanici
byl překročen 1.SPA. Vodnosti větších řek se pohybují kolem dlouhodobých
normálů. Na Lužnici jsou stále mírně nadnormální.

Předpokládaný vývoj:
V sobotu i v neděli čekáme opět bouřky doprovázené ojediněle přívalovým deštěm.
Přívalový déšť se může vyskytnout kdekoliv v povodí horní Vltavy. Na horách a v
podhůří hrozí při úhrnech nad 30mm za hodinu nebo nad 40 mm za 3 hodiny
povrchový odtok a lokální záptopa. V středních a nižších polohách jsou rizikové
úhrny o 10 až 20 mm vyšší.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Kateřina Štěrbová


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu