Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv ČR odpoledne 14.06.2024 a 15.06.2024
Datum a čas vydání: 14.06.2024 12.00 SELČ

Situace:
Hladiny vodních toků jsou převážně setrvalé, na pozvolném poklesu či ojediněle mírně rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými červnovými hodnotami jsou průtoky podprůměrné až průměrné v rozmezí od 30 do 115 % Qm. V povodí Horní Ohře, Berounky a Otavy, a také na některých tocích v povodí Moravy a Odry jsou průtoky nadprůměrné (125 až 220 % Qm).

Předpokládaný vývoj:
Dnes a zítra budou hladiny vodních toků setrvalé, mírně rozkolísané nebo budou pozvolna klesat. Hladina dolní Vltavy a také středního a dolního Labe bude v následujících dnech z důvodu manipulace na Vltavské kaskádě mírně rozkolísaná. Na východě našeho území může docházet v sobotu večer a v noci ze soboty na neděli k výraznějšímu kolísání hladin vlivem predikovaných srážek.

ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Urban

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí Berounky odpoledne 14.06.2024 a 15.06.2024
Datum a čas vydání: 14.06.2024 09.19 SELČ

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky jsou setrvalé. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 50-155 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc červen, přičemž nejnižší průtoky jsou v povodí Střely a Rakovnického potoka a nejvyšší v povodí Úhlavy.

Předpokládaný vývoj:
Dnes i v dalších dnech budou hladiny toků setrvalé.

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí horní Vltavy odpoledne 14.06.2024 a 15.06.2024
Datum a čas vydání: 14.06.2024 11.01 SELČ

Situace:
Hladiny řek zvolny klesají. Průtoky jsou mírně nadprůměrné v povodí Otavy, jinde spíše mírně podprůměrné.

Předpokládaný vývoj:
V pátek budou hladiny řek pomalu klesat, v sobotu očekáváme na tocích, odvodňujících Šumavu a Novohradské hory mírné kolísání vodních stavů, v jiných částech povodí budou hladiny řek pozvolna klesat.

ČHMÚ, pobočka České Budějovice / Kateřina Štěrbová


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu