Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

22.01.2021 12.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 22.01.2021 a zítra 23.01.2021

Situace:
Hladiny vodních toků na našem území jsou převážně setrvalé nebo slabě
kolísají. Průtoky se vzhledem k dlouhodobým lednovým průměrům
pohybují v širokém rozmezí, nejčastěji od 35 do 135 % Qm. Větších
hodnot (1,5 až 4násobku Qm) ojediněle dosahují některé toky v povodí
Odry a dolní Moravy. Na menších horských a podhorských tocích se
ještě vyskytují ledové jevy.

Předpokládaný vývoj:
Dnes očekáváme setrvalé stavy nebo jen slabé kolísání hladin většiny
vodních toků. V průběhu zítřejšího dne očekáváme mírné vzestupy
hladin zejména ve středních a nižších polohách, kde bude odtávat
sníh. Na levostraných přítocích dolní Moravy může dojít vzhledem
k předpokládaným srážkám a kladným teplotám vzduchu k překročení 1.
SPA.

22.01.2021 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v povodí
Berounky dnes odpoledne 22.01.2021 a zítra 23.01.2021

Situace:
Průtoky jsou většinou stabilní, ojediněle jsou hladiny ovlivněny
ledovými jevy. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují
v rozmezí 20-65 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc leden, přičemž
nejnižší průtoky jsou v povodí Mže a nejvyšší v povodí Litavky.

Předpokládaný vývoj:
V noci a zítra očekáváme od západu déšť nebo déšť se sněhem, který
bude postupně přecházet ve sněžení, odpoledně budou srážky ustávat.
Hladiny toků se budou vlivem srážek a odtávání sněhu zvolna zvyšovat.

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

22.01.2021 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v povodí
horní Vltavy dnes odpoledne 22.01.2021 a zítra 23.01.2021

Situace:
Hladiny řek jsou setrvalé. Vodnosti řek jsou mírně podnormální. Řeky
jsou mírně namrzlé pouze v horských oblastech v úsecích s pomalejším
prouděním vody.

Předpokládaný vývoj:
V nadcházejících dnech očekáváme ve vyšších polohách setrvalé
průtoky, ve středních a nižších polohách budou hladiny řek vlivem
odtávání sněhu mírně stoupat.

ČHMÚ, pobočka České Budějovice / Kateřina Štěrbová


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu