Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv ČR odpoledne 22.09.2023 a 23.09.2023
Datum a čas vydání: 22.09.2023 10.18 SELČ

Situace:
Hladiny sledovaných vodních toků na našem území jsou většinou setrvalé nebo slabě kolísají. Průtoky jsou v porovnání s dlouhodobými zářijovými normály nejčastěji podprůměrné až výrazně podprůměrné, většinou se pohybují v rozmezí od 15 do 90 % Qm, ojediněle se vyskytují i průměrné i mírně nadprůměrné hodnoty.

Předpokládaný vývoj:
Hladiny vodních toků budou dnes setrvalé. V noci na zítra a v sobotu budou hladiny mírně kolísat v reakci na předpovídané srážky, které budou nejvydatnější na severovýchodě ČR.

ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Kimlová

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí Berounky odpoledne 22.09.2023 a 23.09.2023
Datum a čas vydání: 22.09.2023 09.09 SELČ

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky jsou setrvalé. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 30-45 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc září, přičemž nejnižší průtoky jsou v povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Radbuzy.

Předpokládaný vývoj:
Dnes i v dalších dnech zůstanou hladiny toků setrvalé. Dnešní srážky situaci na tocích výrazněji neovlivní.

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí horní Vltavy odpoledne 22.09.2023 a 23.09.2023
Datum a čas vydání: 22.09.2023 11.00 SELČ

Situace:
Hladiny řek jsou setrvalé nebo zvolna klesají. Vodnosti většiny našich toků v povodí horní Vltavy jsou pod dlouhodobým průměrem pro měsíc září. Na několika profilech vodní stavy zaklesly pro hranici pro hydrologické sucho.

Předpokládaný vývoj:
Během pátku a noci na sobotu očekáváme na přechodu studené fronty srážky s úhrny do 10 mm za 24 hodiny. Déšť může mírně rozkolísat hladiny menších toků ale střední a větší toky téměř neovlivní. Očekáváme proto nadále setrvalé hladiny a podprůměrné průtoky.

ČHMÚ, pobočka České Budějovice / Tomáš Vlasák


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu