Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

19.04.2019 12.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 19.04.2019 a zítra 20.04.2019

Situace:
Hladiny sledovaných vodních toků jsou setrvalé nebo velmi zvolna
klesají. Toky odvodňující horské oblasti jsou z důvodu odtávání sněhu
z vyšších poloh rozkolísané. V porovnání s dlouhodobými průměry pro
měsíc duben jsou průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí
mezi 20 až 50 % Qm, vodnější toky odvodňující horské oblasti dosahují
místy průměrných hodnot (70 až 130 % Qm).

Předpokládaný vývoj:
Během dnešního a zítřejšího dne budou hladiny toků nadále setrvalé
nebo budou mírně klesat. Toky odvodňující horské oblasti budou
v důsledku odtávání sněhu z hřebenů hor mírně kolísat. Vzhledem
k snížení odtoku z VD Vrané (z 80 na 50 m3/s) bude dnes během dne
na poklesu hladina dolní Vltavy a následně také dolního Labe.

19.04.2019 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 19.04.2019 a zítra 20.04.2019

Situace:
Za uplynulých 24 hodin nebyly na území povodí Berounky zaznamenány významné
srážky. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 20-45 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc duben, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Úhlavy. Hladiny toků jsou nyní setrvalé nebo
slabě klesají.

Předpokládaný vývoj:
V pátek a v sobotu nepředpokládáme srážkové úhrny. Hladiny toků v povodí budou
i nadále setrvalé nebo mohou slabě klesat.
Překročení limitů SPA neočekáváme.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lukáš Vohradský

19.04.2019 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 19.04.2019 a zítra 20.04.2019

Situace:
Hladiny řek jsou setrvalé nebo velmi zvolna klesají. Mírně nadprůměrné nebo
průměrné průtoky jsou na tocích, které odvodňují Šumavu a kolísají, jinde jsou
pod dlouhodobým normálem pro tuto sezónu.

Předpokládaný vývoj:
Během dneška a zítřka očekáváme počasí beze srážek. Hladiny horských toků budou
nadále mírně kolísat a stoupat vlivem odtávání zbytků sněhu v horských
polohách. Hladiny toků mimo Šumavu budou mít nadále setrvalou tendenci nebo
budou mírně klesat.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Eva Kalná


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu