Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

25.01.2020 12.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 25.01.2020 a zítra 26.01.2020

Situace:
Hladiny sledovaných vodních toků na našem území jsou převážně
setrvalé nebo velmi zvolna klesají. V důsledku záporných teplot
vzduchu jsou především některé menší horské toky ovlivněny ledovými
jevy. Vzhledem k dlouhodobým lednovým průměrům se průtoky většinou
pohybují výrazně pod průměrem, nejčastěji v rozmezí od 15 do 45 % Qm.

Předpokládaný vývoj:
Dnes i zítra očekáváme nadále setrvalé stavy, případně jen velmi
pozvolné poklesy hladin vodních toků. Zejména menší horské toky mohou
být ovlivněny ledovými jevy.

25.01.2020 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 25.01.2020 a zítra 26.01.2020

Situace:
Hladiny toků v povodí jsou setrvalé při nízkých vodnostech.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 20-30 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc leden, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Mže a nejvyšší v povodí Litavky.

Předpokládaný vývoj:
Hladiny zůstanou i nadále většinou setrvalé.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

25.01.2020 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 25.01.2020 a zítra 26.01.2020

Situace:
Hladiny řek jsou setrvalé. Vodnosti se pohybují mírně až výrazně pod
dlouhodobým normálem pro měsíc leden.

Předpokládaný vývoj:
Během dneška a zítřka srážky neočekáváme. Situace na řekách se v následujících
dnech měnit nebude. Hladiny zůstanou setrvalé nebo budou mírně kolísat kolem
současného stavu.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Eva Kalná


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu