Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv ČR odpoledne 03.02.2023 a 04.02.2023
Datum a čas vydání: 03.02.2023 10.17 SEČ

Situace:
Hladiny vodních toků na našem území jsou převážně setrvalé, případně mírně kolísají. Průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým lednovým normálům podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí 35 až 120 % Qm, jen ojediněle některé více vodné toky dosahují až 3násobku Qm.

Předpokládaný vývoj:
V průběhu dnešního dne budou hladiny vodních toků převážně mírně kolísat či mírně stoupat. Dnes večer a v noci na sobotu pak vzhledem k odtávání sněhu vlivem oteplení a dešťových srážek očekáváme výraznější vzestupy vodních hladin zejména ve středních a nižších polohách. Nelze vyloučit ojedinělé překročení 1. SPA na menších tocích. Během zítřejšího rána bude v důsledku manipulace na VD Vrané snížen odtok z Vltavské kaskády ze 160 na 140 m3/s.

ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Krejčová

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí Berounky odpoledne 03.02.2023 a 04.02.2023
Datum a čas vydání: 03.02.2023 10.43 SEČ

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky jsou setrvalé. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 25-130 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc únor, přičemž nejnižší průtoky jsou v povodí Střely a Rakovnického potoka a nejvyšší v povodí Radbuzy.

Předpokládaný vývoj:
Dnes budou hladiny toků zpočátku setrvalé, V pozdních odpoledních hodinách se začne projevovat obleva. Malé toky pramenící v nižších nadomřských výškách budou stoupat. Výraznější vzestupy očekáváme během noci a zítřka zejména na tocích odvodňujících Brdy. V kulminaci zde nelze vyloučit krátkodobé překročení 1.SPA.

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí horní Vltavy odpoledne 03.02.2023 a 04.02.2023
Datum a čas vydání: 03.02.2023 10.00 SEČ

Situace:
Hladiny řek jsou setrvalé nebo zvolna sotupají. Průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým měřením obvyklé, pohybují se od 70 do 130% dlouhodobého únorového průměru.

Předpokládaný vývoj:
V pátek očekáváme přechodné oteplení, déšť ve středních a nižších polohách a silný vítr. S výjimkou horských a podhorských oblastí bude docházet k odtávání sněhu. Voda z tání sněhu a srážek zvedne hladiny toků v celém povodí horní Vltavy. Vzestupy vodních stavů v povodí Lužnice, Lomnice a Skalice a na dalších menších tocích ve středních a nižších polohách budou v řádech nižších desítek centimetrů. Dosažení SPA je málo pravděpodobné. Během první poloviny soboty se začne ochlazovat a tání se zastaví. V horských oblastech budou srážky nejvydatnější, ale měly by většinou být sněhové a proto zvýšení hladin horských řek bude méně významné nebo žádné.

ČHMÚ, pobočka České Budějovice / Tomáš Vlasák


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu