Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv ČR odpoledne 02.06.2023 a 03.06.2023
Datum a čas vydání: 02.06.2023 10.02 SELČ

Situace:
Hladiny vodních toků jsou převážně setrvalé nebo slabě klesají. Průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým květnovým průměrům už většinou podprůměrné až průměrné a pohybují se v rozmezí od 25 do 100 % Qm a jen ojediněle jsou vyšší.

Předpokládaný vývoj:
Dnes i zítra očekáváme i nadále setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy vodních hladin. Dnes ráno dojde ke snížení odtoku z VD Vrané ze 100 na 80 m3/s, zítra z 80 na 60 m3/s.

ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Kimlová

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí Berounky odpoledne 02.06.2023 a 03.06.2023
Datum a čas vydání: 02.06.2023 09.02 SELČ

Situace:
Hladiny toků v povodí jsou setrvalé. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 20-75 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc červen, přičemž nejnižší průtoky jsou v povodí Klabavy a nejvyšší v povodí Úhlavy.

Předpokládaný vývoj:
Situace v povodí zůstane bez výraznějších změn.

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí horní Vltavy odpoledne 02.06.2023 a 03.06.2023
Datum a čas vydání: 02.06.2023 11.00 SELČ

Situace:
Hladiny řek v našem regionu velmi pomalu klesají nebo jsou setrvalé. Vodnosti se většinou pohybují mírně pod dlouhodobým průměrem pro měsíc červen.

Předpokládaný vývoj:
V pátek a v sobotu očekáváme, že hladiny toků budou i nadále velmi pomalu klesat.

ČHMÚ, pobočka České Budějovice / Kateřina Štěrbová


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu