Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

22.02.2019 12.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 22.02.2019 a zítra 23.02.2019

Situace:
Na většině území ČR se vyskytovaly srážky, které na severu
a severovýchodě území dosahovaly v maximech a až 30, místy i 45 mm.
Spolu s odtávajícím sněhem vedly tyto srážky k vzestupům hladin,
na nejvíce zasažených tocích až o 45 cm. V povodí Moravy byl ráno
překročen u 3 profilů 1. SPA (povodí Bečvy a Dřevnice). V porovnání
s dlouhodobými únorovými průměry jsou průtoky většinou okolo průměru
v rozmezí od 60 do 200 % Q, toky v povodí Jizery, Orlice, Odry, Bečvy
mají průtoky několikanásobně vyšší, než je dlouhodobý průměr.

Předpokládaný vývoj:
Hladiny neovlivněných toků budou dnes většinou rozkolísané.
Na srážkami zasažených tocích budou během dne doznívat zvýšené
průtoky, které se budou následně postupně promítat v dalších částech
toků.

22.02.2019 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 22.02.2019 a zítra 23.02.2019

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky jsou setrvalé.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 65-160 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc únor, přičemž nejnižší průtoky jsou na
Berounce a nejvyšší v povodí Klabavy.

Předpokládaný vývoj:
V dalších dnech budou hladiny toků setrvalé. Střela a Klabava pod VD mohou
kolísat vlivem manipulací.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

22.02.2019 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 22.02.2019 a zítra 23.02.2019

Situace:
Do pátečního rána napršelo od 2 do 8 mm. Déšť a teploty nad nulou urychlily
tání sněhu a na některých úsecích se mírně zvedly hladiny řek. Průtoky jsou nad
dlouhodobým průměrem pro měsíc únor.

Předpokládaný vývoj:
Během dne se ještě budou zvedat vodní stavy na většině řek v povodí horní
Vltavy. V noci ale čekáme ochlazení a relativně chladnější bude i sobota.
Odtávání sněhu se proto téměř zastaví a hladin řek opět poklesnou.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Tomáš Vlasák


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu