Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv ČR odpoledne 29.02.2024 a 01.03.2024
Datum a čas vydání: 29.02.2024 12.00 SEČ

Situace:
Hladiny vodních toků jsou setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Průtoky jsou v porovnání s dlouhodobými únorovými průměry průměrné až nadprůměrné a nejčastěji se pohybují v rozmezí od 75 do 200 % Qm. Na některých tocích v povodí horního Labe, Odry a Moravy jsou průtoky ještě 2.5 až 3násobné.

Předpokládaný vývoj:
Hladiny vodních toků budou dnes i zítra na většině toků setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. Hladina Vltavy pod VD Vrané bude od zítřejšího rána výrazněji klesat vlivem manipulací (ze 180 na 100 m3/s), od 18 hod. naopak slabě stoupat (ze 100 na 120 m3/s). Během zítřejších odpoledních hodin mohou být vlivem predikovaných srážek rozkolísané toky v povodí Odry, horní Moravy a Bečvy.

ČHMÚ, KOMO-PRAHA / Urban

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí Berounky odpoledne 01.03.2024 a 02.03.2024
Datum a čas vydání: 01.03.2024 08.51 SEČ

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky jsou setrvalé. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 85-115 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc únor, přičemž nejnižší průtoky jsou v povodí Střely a Rakovnického potoka a nejvyšší v povodí Mže.

Předpokládaný vývoj:
Dnes budou hladiny toků setrvalé. Zítra, v pátek, mohou po srážkách velmi mírně zakolísat. Většinou však zůstanou stervalé.

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocíchv povodí horní Vltavy odpoledne 29.02.2024 a 01.03.2024
Datum a čas vydání: 29.02.2024 11.00 SEČ

Situace:
Hladiny řek jsou většinou setrvalé. Průtoky jsou mírně nadprůměrné v rozsahu 80 až 200 % dlouhodobého únorového průměru.

Předpokládaný vývoj:
Hladiny řek boudou i nadále setrvalé nebo budou velmi pozvolna klesat.

ČHMÚ, pobočka České Budějovice / Kateřina Štěrbová


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu