Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

23.01.2019 12.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 23.01.2019 a zítra 24.01.2019

Situace:
Hladiny sledovaných vodních toků jsou setrvalé nebo na pozvolném
poklesu. Vzhledem k dlouhodobým lednovým průměrům se průtoky pohybují
většinou od 30 do 95 % Qm, místy ještě dosahují i větších hodnot.
V závislosti na velmi nízkých teplotách jsou již některé menší toky
nebo horní části toků ovlivněny tvorbou ledových jevů.

Předpokládaný vývoj:
Hladiny vodních toků budou během dnešního i zítřejšího dne setrvalé
nebo na velmi pozvolném poklesu. Vzhledem k nízkým teplotám bude
i nadále přibývat vodních toků ovlivněných ledovými jevy.

23.01.2019 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 23.01.2019 a zítra 24.01.2019

Situace:
Hladiny toků v povodí jsou setrvalé se zvolna klesající tendencí. Místy se na
tocích se projevují ledové jevy.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 45-85 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc leden, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Mže a nejvyšší v povodí Úslavy.

Předpokládaný vývoj:
Vlivem poměrně silných mrazů dochází místy k ovlivnění hladin ledovými jevy,
jinak průtoky jsou většinou stabilní, případně se zvolna zmenšují.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

23.01.2019 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 23.01.2019 a zítra 24.01.2019

Situace:
Během posledních 24 hodin se srážková činnost nevyskytovala.Hladiny toků
zůstaly většinou setrvalé nebo pozvolna klesají. Horní úseky toků postupně
zamrzají. Vodnosti jsou většinou mírně nad dlouhodobým průměrem pro danou
sezónu.

Předpokládaný vývoj:
Dnes i zítra čekáme pouze slabé sněžení. Hladiny většiny toků zůstanou setrvalé
nebo budou mírně klesat. Vlivem zamrzání se mohou hladiny toků vzdouvat.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Kateřina Štěrbová


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu