Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

08.03.2021 12.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 08.03.2021 a zítra 09.03.2021

Situace:
Hladiny vodních toků na našem území jsou převážně setrvalé nebo
zvolna klesají. Vzhledem k dlouhodobým březnovým normálům jsou
průtoky podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 40 do 95 %
Qm, mírně nadprůměrných hodnot dosahují zejména úseky některých toků
pod nádržemi.

Předpokládaný vývoj:
Během dnešního a zítřejšího dne budou hladiny většiny vodních toků
na pozvolném poklesu, případně setrvalé. Hladina dolní Vltavy bude
dnes dopoledne vlivem manipulace na VD Vrané (v 7:05 zvýšení odtoku
ze 100 na 120 m3/s) na vzestupu.

08.03.2021 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v povodí
Berounky dnes odpoledne 08.03.2021 a zítra 09.03.2021

Situace:
Hladiny toků v povodí jsou setrvalé nebo slabě rozkolísané. Průměrné
denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 25-95 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc březen, přičemž nejnižší průtoky
jsou v povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Střely a Rakovnického
potoka.

Předpokládaný vývoj:
Na Střele se projeví ranní snížení odtoku z přehrady Žlutice. Jinak
situace v povodí zůstane bez výraznějších změn.

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

08.03.2021 11.00 SEČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v povodí
horní Vltavy dnes odpoledne 08.03.2021 a zítra 09.03.2021

Situace:
Hladiny řek v našem regionu mají většinou setrvalou tendenci. Průtoky
jsou normální až mírně nadnormální vzhledem k dlouhodobému průtoku
pro měsíc březen.

Předpokládaný vývoj:
Situace na řekách bude stabilní. Čekáme setrvalé stavy nebo mírné
kolísání hladin. Horské toky mohou mírně namrzat.

ČHMÚ, pobočka České Budějovice / Tomáš Vlasák


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu