Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

04.06.2020 12.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 04.06.2020 a zítra 05.06.2020

Situace:
Hladiny vodních toků jsou setrvalé nebo pozvolna klesají. Mírně
kolísaly menší toky v jižních a jihozápadních Čechách, kde vypadávaly
vydatnější srážky. Průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým červnovým
průměrům na většině území stále podprůměrné, převážně v rozmezí
od 20 do 70 % Qm. Nadprůměrné průtoky (až 3násobek Qm) stále vykazují
toky odvodňující Beskydy.

Předpokládaný vývoj:
Během dnešního dne i zítřka budou hladiny vodních toků i nadále
většinou setrvalé nebo budou slabě kolísat. Výrazněji mohou kolísat
hladiny menších toků, které budou zasažené intenzivnější srážkovou
činností.

04.06.2020 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 04.06.2020 a zítra 05.06.2020

Situace:
Hladiny toků v povodí v povodí Berounky jsou spíše setrvalé.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 25-50 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc červen, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Litavky.

Předpokládaný vývoj:
Po bouřkách, které se v průběhu včerejšího večera vyskytly v regionu, malé toky
kolísají. Rozkolísání menších toků očekáváme i dnes.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

04.06.2020 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 04.06.2020 a zítra 05.06.2020

Situace:
V bouřkách napršelo ojediněle 10 až 25 mm. V Šumavě se po bouřkách mírně zvedly
přítoky do VD Lipno. Hladiny ostatních řek zůstávají setrvalé. Vodnosti v jsou
stále mírně nebo silně podnormální. V poměru k dlouhodobému květnovému průměru
jsou průtoky na 20 až 30 % průměru.

Předpokládaný vývoj:
Ve čtvrtek odpoledne a večer čekáme opět bouřky, které by ojediněle mohly být
silné s úhrny 20 až 30 mm. V horských a podhorských oblastech se mohou v
místech s výskytem silných bouřek dočasně zvednout hladiny řek, nebo se velmi


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu