Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

23.08.2019 12.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 23.08.2019 a zítra 24.08.2019

Situace:
Hladiny vodních toků jsou na většině území setrvalé nebo velmi zvolna
klesají. Průtoky jsou vzhledem k dlouhodobým srpnovým průměrům
podprůměrné, dosahují nejčastěji hodnot v rozmezí 10 až 75 % Qm.

Předpokládaný vývoj:
V průběhu dnešního dne budou hladiny vodních toků převážně setrvalé
nebo budou pozvolna klesat. Zítra mohou hladiny především menších
toků v důsledku srážek z bouřek mírně kolísat.

24.08.2019 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 24.08.2019 a zítra 25.08.2019

Situace:
Za uplynulých 24 hodin nebyly na území povodí Berounky zaznamenány významné
dešťové srážky. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí
30-65 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc srpen, přičemž nejnižší průtoky jsou
v povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Klabavy. Hladiny toků jsou rozkolísané nebo
slabě klesají.

Předpokládaný vývoj:
V průběhu soboty odpoledne a večer očekáváme dešťové přeháňky a bouřky. V
neděli převážně oblačno s přeháňkami nebo s bouřkami místy i s přívalovými
dešti. Hladiny toků budou rozkolísané nebo mohou v reakci na deštové srážky
stoupat.
Překročení limitů SPA neočekáváme.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lukáš Vohradský

24.08.2019 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 24.08.2019 a zítra 25.08.2019

Situace:
Hladiny řek mají většinou setrvalou tendenci. Třetina vodoměrných stanic má
průtoky pod hranicí pro hydrologické sucho.

Předpokládaný vývoj:
Během dneška a zítřka očekáváme počasí s výskytem přeháněk a bouřek, které
mohou být i silné. Dnes očkáváme srážky především v západní polovině území,
úhrny se budou místně lišit vzhledem k výskytu bouřek, které mohou být
doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny až kolem 40 mm, a to především na
Šumavě. Zítra očekáváme úhrny srážek do 10 mm, v bouřkách ojediněle až kolem 50
mm. Hladiny toků budou nadále setrvalé nebo dojde vlivem srážek k přechodnému
vzestupu hladin toků.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Eva Kalná


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu