Logo
Logo

Hydrologická předpověď - ČHMÚ

24.06.2019 12.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR
dnes odpoledne 24.06.2019 a zítra 25.06.2019

Situace:
Hladiny vodních toků jsou na většině území setrvalé nebo pozvolna
klesají. V porovnání s dlouhodobými červnovými průměry průtoky
odpovídají širokému rozmezí hodnot, nejčastěji 25 až 80% Qm,
v oblastech zasažených v předchozích dnech vydatnějšími srážkami se
pohybují kolem průměru nebo jsou i mírně nadprůměrné (90 až 150 %
Qm).

Předpokládaný vývoj:
Dnes i zítra bude počasí beze srážek a na většině území bude
převládat setrvalá tendence nebo pozvolný pokles hladin.

24.06.2019 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 24.06.2019 a zítra 25.06.2019

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky vlivem dotoku ještě mírně kolísaly po
víkendových srážkách.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 25-120 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc červen, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Litavky.

Předpokládaný vývoj:
dalších dnech budou hladiny setrvalé.
Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

24.06.2019 11.00 SELČ
Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 24.06.2019 a zítra 25.06.2019

Situace:
Hladiny řek v povodí Otavy a Blanice klesají, jinde jsou setrvalé nebo
rozkolísané. Vodnosti jsou mírně nadnormální na Blanici a dolní Otavě, v
ostatních částech povodí jsou normální nebo podnormální. Na Lomnici a Skalici
se průtoky pohybují stále na hranici pro hydrologické sucho.

Předpokládaný vývoj:
V následujících dnech čekáme počasí beze srážek s vysokými teplotami. Vodní
stavy na řekách půjdou zvolna dolů a čekáme, že na některých úsecích se
přiblíží hydrologickému suchu.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Tomáš Vlasák


ČHMÚ
Více informací o hydrologické situaci a předpovědi naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu