Logo
Logo

Meteorologické výstrahy

Výstrahy dle krajů - DNES (23.01.)

Zdroj: meteoalarm.eu

Výstrahy dle krajů - ZÍTRA (24.01.)

Zdroj: meteoalarm.eu

Meteorologické výstrahy CAP ČHMÚ

Název: 

Kód výstražného systému: SVRS

Číslo výstrahy: XOCZ50_OKPR_000033

Typ zprávy: Aktualizace dříve vydané výstrahy

Stav zprávy: Platná výstraha vyžadující pozornost

Reference: XOCZ50_OKPR_000032

Zpráva vydána: 23.01.2019 10:04:06

Smogová situace - suspendované částice PM10

Stupeň nebezpečí: Nízký

Rychlost reakce: Je potřeba okamžité reakce

Pro území uvedené v záhlaví vyhlašujeme SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod IPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html. Prosím potvrďte příjem této zprávy na tel.:

Platnost zprávy od: 23.01.2019 10:30 do:odvolání

Pravděpodobnost výskytu: Jev je již pozorován nebo se vyskytne v nejbližší době

Území platnosti:
Zóna Moravskoslezsko
Olomoucký kraj
Zlínský kraj

Regulace - suspendované částice PM10

Stupeň nebezpečí: Vysoký

Rychlost reakce: Je potřeba okamžité reakce

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME REGULACI z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Regulace vstoupila v platnost s vydáním tohoto bulletinu. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 regulační prahovou hodnotu (RPH) 150 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod RPH. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_PM10_1_CZ.html. Prosím potvrďte příjem této zprávy na tel.:

Platnost zprávy od: 23.01.2019 10:30 do:odvolání

Pravděpodobnost výskytu: Jev je již pozorován nebo se vyskytne v nejbližší době

Území platnosti:
Třinecko
Aglomerace OKFM

Výhled nebezpečných jevů

Stupeň nebezpečí: Zatím neznámý (předběžné varování)

Rychlost reakce: Reakce bude potřeba v blízké budoucnosti

Na většině území Čech očekáváme v sobotu tvorbu ledovky, na východě území teploty klesnou pod -12 °C.

Platnost zprávy od: 26.01.2019 00:00 do:27.01.2019 00:00

Pravděpodobnost výskytu: Pravděpodobnost neznámá (předběžné varování)

Území platnosti:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj


Vysvětlivky k výstrahám

Úroveň výstrahy

 Bílá
Chybějící, neúplné, neplatné nebo nedůvěryhodné údaje.

 Zelená
Počasí nevyžaduje zvláštní pozornost

 Žlutá
Počasí představuje potenciální nebezpečí. Předpovídané jevy nejsou neobvyklé, při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.

 Oranžová
Počasí je nebezpečné. Jsou předpovězeny neobvyklé meteorologické jevy. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.

 Červená
Počasí je velmi nebezpečné. Jsou předpovězeny výjimečně intenzivní meteorologické jevy. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba se podřídit nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.


Symboly

Aktuální platná probíhající výstraha

Platnost výstrahy ještě nezapočala (budoucí výstraha)


ČHMÚ
Detailní informace systému integrované výstražné služby naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu