Logo
Logo

Teploty

Zdroj:


Teploty z vybraných meteo stanic

Seřadit abecedně: A->Z  |  Z->A

Seřadit dle teploty: od nejnižší  |  od nejvyšší

Plzeň - Slovany

330 m n.m.

  03.07.2020 22:00

19.9°C

Plzeň - Vinice

340 m n.m.

  03.07.2020 22:00

19.2°C

VD Klabava

352 m n.m.

  03.07.2020 21:50

18.5°C

Losiná u Plzně

465 m n.m.

  03.07.2020 21:19

18.5°C

Plzeň - Černice

387 m n.m.

  03.07.2020 22:00

18.0°C

Nepomuk

445 m n.m.

  03.07.2020 22:00

18.0°C

Horšovský Týn

412 m n.m.

  03.07.2020 21:59

17.5°C

Plzeň (Bolevecký rybník)

316 m n.m.

  03.07.2020 21:54

16.9°C

Volduchy

420 m n.m.

  03.07.2020 22:00

16.9°C

Týnec

476 m n.m.

  03.07.2020 22:00

16.5°C

Tymákov

440 m n.m.

  03.07.2020 21:42

16.3°C

Chotěšov u Stoda

365 m n.m.

  03.07.2020 21:56

16.2°C

Holýšov

415 m n.m.

  03.07.2020 22:00

16.1°C

Otín u Klatov

454 m n.m.

  03.07.2020 21:59

16.1°C

Trpísty, okr. Tachov

450 m n.m.

  03.07.2020 21:59

16.1°C

Koráb u Kdyně

773 m n.m.

  03.07.2020 21:55

15.9°C

Třemošná

350 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.9°C

Líně (letiště LKLN)

362 m n.m.

  03.07.2020 21:58

15.8°C

Frymburk

732 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.7°C

Všeruby

450 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.6°C

Ejpovice

372 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.5°C

Dolní Vltavice

725 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.4°C

Kašperské Hory

740 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.3°C

Dobřany

345 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.2°C

Plzeň - Výsluní

362 m n.m.

  03.07.2020 21:51

15.1°C

Újezd u Domažlic

499 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.1°C

Lipno - Kobylnice

775 m n.m.

  03.07.2020 22:00

15.1°C

Malinec

460 m n.m.

  03.07.2020 22:00

14.8°C

Špičák - spodní stanice

865 m n.m.

  03.07.2020 22:00

14.8°C

Zámyšl, Hlavňovice

880 m n.m.

  03.07.2020 21:55

14.7°C

Chotěšov u Velhartic

700 m n.m.

  03.07.2020 21:50

14.6°C

Míšov

650 m n.m.

  03.07.2020 21:51

14.4°C

Borovy

360 m n.m.

  03.07.2020 21:55

14.4°C

Radinovy

475 m n.m.

  03.07.2020 22:00

14.3°C

Prachatice

540 m n.m.

  03.07.2020 21:55

14.1°C

Blatnice

361 m n.m.

  03.07.2020 21:52

14.0°C

Nicov

920 m n.m.

  03.07.2020 22:00

14.0°C

Vítkův kámen

1035 m n.m.

  03.07.2020 21:50

13.8°C

Hohenbogen (D)

1010 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.7°C

Špičák - vrchol

1202 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.6°C

Strážný

870 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.6°C

Vimperk, Homolka

720 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.5°C

Hojsova Stráž

900 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.4°C

Železná Ruda-Belveder

835 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.4°C

Železná Ruda II.

800 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.4°C

Volary (Luční p.)

750 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.3°C

Čkyně

520 m n.m.

  03.07.2020 22:00

13.3°C

Stožec (Černý Kříž)

745 m n.m.

  03.07.2020 21:40

13.1°C

Domažlice

433 m n.m.

  03.07.2020 22:00

12.6°C

Javorník

955 m n.m.

  03.07.2020 22:00

12.6°C

Zdíkov-Kočičov

850 m n.m.

  03.07.2020 22:00

12.3°C

Kašovice u Sušice

500 m n.m.

  03.07.2020 21:55

12.3°C

Zadov-Kobyla-spodní

950 m n.m.

  03.07.2020 22:00

12.2°C

Zadov - U Hořejšů - dolní stanice

1025 m n.m.

  03.07.2020 22:00

12.1°C

Modrava (U Tří sluk)

985 m n.m.

  03.07.2020 22:00

11.8°C

Stachy

745 m n.m.

  03.07.2020 22:00

11.7°C

Železná Ruda - Pancíř

1214 m n.m.

  03.07.2020 21:58

11.7°C

Modrava

980 m n.m.

  03.07.2020 21:43

11.5°C

Kubova Huť

995 m n.m.

  03.07.2020 22:00

11.4°C

Číhaň

601 m n.m.

  03.07.2020 22:00

11.1°C

Prášily

883 m n.m.

  03.07.2020 21:57

11.0°C

Malý Ostrý (D)

1194 m n.m.

  03.07.2020 21:12

11.0°C

Churáňov - lyžařský stadion

1100 m n.m.

  03.07.2020 22:00

10.9°C

Zadov - U Hořejšů - horní stanice

1080 m n.m.

  03.07.2020 22:00

10.9°C

Nové Hutě - vlek

1055 m n.m.

  03.07.2020 22:00

10.9°C

Železná Ruda

750 m n.m.

  03.07.2020 21:56

10.8°C

Zadov-Kobyla-horní

1105 m n.m.

  03.07.2020 22:00

10.8°C

Kvilda - Jezerní potok

1055 m n.m.

  03.07.2020 22:00

10.7°C

Plechý

1344 m n.m.

  03.07.2020 22:00

10.3°C

Řasnice

768 m n.m.

  03.07.2020 22:00

10.3°C

Salcerův mlýn - Řasnice

770 m n.m.

  03.07.2020 22:00

10.1°C

Březník (hájenka)

1166 m n.m.

  03.07.2020 21:55

10.0°C

Lusen (D)

1330 m n.m.

  03.07.2020 21:50

9.7°C

Březník (hřeben)

1350 m n.m.

  03.07.2020 21:00

9.7°C

Libínské sedlo

845 m n.m.

  03.07.2020 22:00

9.6°C

Kvilda - Bučina

1172 m n.m.

  03.07.2020 22:00

9.5°C

Filipova Huť II.

1103 m n.m.

  03.07.2020 22:00

9.3°C

Volary

760 m n.m.

  03.07.2020 21:50

2.4°C