Logo
Logo

Teploty

Zdroj:


Teploty z vybraných meteo stanic

Seřadit abecedně: A->Z  |  Z->A

Seřadit dle teploty: od nejnižší  |  od nejvyšší

Bezděkov pod Třemšínem

551 m n.m.

  19.06.2021 01:15

16.1°C

Blatnice

361 m n.m.

  19.06.2021 01:12

18.7°C

Borová Lada

900 m n.m.

  19.06.2021 01:15

14.1°C

Borová Lada (ČHMÚ)

900 m n.m.

  19.06.2021 00:00

13.5°C

Borovy

360 m n.m.

  19.06.2021 01:12

17.1°C

Boubín

1340 m n.m.

  19.06.2021 00:00

17.9°C

Březník (Březnický p.)

1140 m n.m.

  19.06.2021 00:08

11.7°C

Březník (hájenka)

1166 m n.m.

  19.06.2021 01:10

14.6°C

Březník (hřeben)

1350 m n.m.

  19.06.2021 00:00

18.4°C

Březník (Luzenský p.)

1135 m n.m.

  19.06.2021 00:00

9.3°C

Číhaň

601 m n.m.

  19.06.2021 01:16

15.6°C

Čkyně

520 m n.m.

  19.06.2021 01:11

16.7°C

Dobřany

345 m n.m.

  19.06.2021 01:16

20.6°C

Dolní Vltavice

725 m n.m.

  19.06.2021 01:16

17.5°C

Domažlice

433 m n.m.

  19.06.2021 01:16

15.8°C

Ejpovice

372 m n.m.

  19.06.2021 01:16

20.9°C

Filipova Huť II.

1103 m n.m.

  19.06.2021 01:16

16.0°C

Frymburk

732 m n.m.

  19.06.2021 01:13

18.5°C

Hohenbogen (D)

1010 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.5°C

Hojsova Stráž

900 m n.m.

  19.06.2021 01:15

21.2°C

Hojsova Stráž

867 m n.m.

  19.06.2021 00:00

20.3°C

Holýšov

415 m n.m.

  19.06.2021 01:16

20.6°C

Horažďovice

420 m n.m.

  19.06.2021 01:16

17.9°C

Horská Kvilda

1070 m n.m.

  19.06.2021 00:00

10.6°C

Horská Kvilda II

1070 m n.m.

  19.06.2021 01:10

9.3°C

Horšovský Týn

412 m n.m.

  19.06.2021 01:08

19.1°C

Chlum u Hartmanic

625 m n.m.

  19.06.2021 01:16

15.0°C

Chotěšov u Stoda

365 m n.m.

  19.06.2021 01:11

20.5°C

Chotěšov u Velhartic

700 m n.m.

  19.06.2021 01:15

19.1°C

Chotíkov u Plzně

413 m n.m.

  19.06.2021 01:16

20.9°C

Churáňov - lyžařský stadion

1100 m n.m.

  19.06.2021 01:00

17.2°C

Javorná

830 m n.m.

  19.06.2021 01:16

12.9°C

Javorník

955 m n.m.

  19.06.2021 01:15

18.9°C

Kašovice u Sušice

500 m n.m.

  19.06.2021 01:11

14.3°C

Kašperské Hory

740 m n.m.

  19.06.2021 01:15

19.7°C

Klatovy

430 m n.m.

  19.06.2021 00:00

20.7°C

Klatovy (koupaliště)

390 m n.m.

  19.06.2021 01:16

19.5°C

Knížecí Pláně

980 m n.m.

  18.06.2021 23:35

8.9°C

Konstantinovy Lázně

537 m n.m.

  19.06.2021 01:15

18.1°C

Koráb u Kdyně

773 m n.m.

  19.06.2021 01:10

22.9°C

Kvilda - Bučina

1172 m n.m.

  19.06.2021 01:15

16.0°C

Kvilda - Bučina II

1160 m n.m.

  19.06.2021 01:10

17.6°C

Kvilda - Jezerní potok

1055 m n.m.

  19.06.2021 01:15

13.4°C

Kvilda (vlek - spodní stanice)

1050 m n.m.

  19.06.2021 01:16

11.1°C

Libínské sedlo

845 m n.m.

  19.06.2021 01:16

18.6°C

Líně

333 m n.m.

  19.06.2021 01:16

17.9°C

Líně (letiště LKLN)

362 m n.m.

  19.06.2021 01:14

21.2°C

Losiná u Plzně

465 m n.m.

  19.06.2021 01:15

23.2°C

Lusen (D)

1330 m n.m.

  19.06.2021 01:00

18.4°C

Malinec

460 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.0°C

Město Touškov

334 m n.m.

  19.06.2021 01:16

20.3°C

Míšov

650 m n.m.

  19.06.2021 01:13

20.2°C

Modrava

980 m n.m.

  19.06.2021 00:43

13.1°C

Modrava (U Tří sluk)

985 m n.m.

  19.06.2021 01:16

12.5°C

Mochtín-Srbice

455 m n.m.

  19.06.2021 01:15

19.7°C

Nepomuk

445 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.7°C

Nicov

920 m n.m.

  19.06.2021 01:15

20.3°C

Nové Hutě - vlek

1055 m n.m.

  19.06.2021 01:15

15.5°C

Otín u Klatov

454 m n.m.

  19.06.2021 01:15

21.2°C

Plánice

550 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.6°C

Plánice - Pohoří

620 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.6°C

Plechý

1344 m n.m.

  19.06.2021 01:16

16.9°C

Plzeň - Vinice

340 m n.m.

  19.06.2021 01:16

23.2°C

Plzeň - Výsluní

362 m n.m.

  19.06.2021 01:08

20.4°C

Plzeň-Valcha

334 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.9°C

Prachatice

540 m n.m.

  19.06.2021 01:13

17.8°C

Prášily

883 m n.m.

  19.06.2021 01:15

13.6°C

Radinovy

475 m n.m.

  19.06.2021 01:16

17.5°C

Rokytská slať

1100 m n.m.

  19.06.2021 00:00

9.2°C

Řasnice

768 m n.m.

  19.06.2021 01:16

13.1°C

Salcerův mlýn - Řasnice

770 m n.m.

  19.06.2021 01:15

13.0°C

Stachy

745 m n.m.

  19.06.2021 01:15

16.4°C

Stožec

815 m n.m.

  19.06.2021 01:16

14.1°C

Strážný

870 m n.m.

  19.06.2021 01:16

16.8°C

Špičák - spodní stanice

865 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.1°C

Špičák - vrchol

1202 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.3°C

Štěnovice

345 m n.m.

  19.06.2021 01:16

20.5°C

Trpísty, okr. Tachov

450 m n.m.

  19.06.2021 01:09

19.8°C

Třemošná

350 m n.m.

  19.06.2021 01:16

18.5°C

Tymákov

440 m n.m.

  19.06.2021 01:13

22.1°C

Újezd u Domažlic

499 m n.m.

  19.06.2021 01:16

19.6°C

VD Klabava

352 m n.m.

  19.06.2021 01:10

20.4°C

Velhartice

612 m n.m.

  19.06.2021 01:15

15.1°C

Vimperk, Homolka

720 m n.m.

  19.06.2021 01:15

17.1°C

Vlčtejn

517 m n.m.

  19.06.2021 01:16

21.6°C

Volary

760 m n.m.

  19.06.2021 01:15

15.3°C

Volary (Luční p.)

750 m n.m.

  19.06.2021 01:15

15.3°C

Volduchy

420 m n.m.

  19.06.2021 01:15

23.2°C

Všeruby

450 m n.m.

  19.06.2021 01:15

18.6°C

Zadov - U Hořejšů - dolní stanice

1025 m n.m.

  19.06.2021 01:15

19.7°C

Zadov - U Hořejšů - horní stanice

1080 m n.m.

  19.06.2021 01:15

16.9°C

Zadov-Kobyla-horní

1105 m n.m.

  19.06.2021 01:15

17.6°C

Zadov-Kobyla-spodní

950 m n.m.

  19.06.2021 01:15

18.8°C

Zámyšl, Hlavňovice

880 m n.m.

  19.06.2021 01:15

20.4°C

Železná Ruda

750 m n.m.

  19.06.2021 01:11

14.3°C

Železná Ruda - Pancíř

1214 m n.m.

  19.06.2021 01:10

20.0°C

Železná Ruda II.

800 m n.m.

  19.06.2021 01:16

17.6°C

Železná Ruda-Belveder

835 m n.m.

  19.06.2021 01:00

19.4°C