Logo
Logo

Teploty

Zdroj:


Teploty z vybraných meteo stanic

Seřadit abecedně: A->Z  |  Z->A

Seřadit dle teploty: od nejnižší  |  od nejvyšší

Lusen (D)

1330 m n.m.

  17.04.2024 07:20

-2.8°C

Boubín

1340 m n.m.

  17.04.2024 06:00

-2.5°C

Březník (Luzenský p.)

1135 m n.m.

  17.04.2024 06:00

-1.8°C

Kvilda - Bučina II

1160 m n.m.

  17.04.2024 07:15

-1.6°C

Železná Ruda - Pancíř

1214 m n.m.

  17.04.2024 07:25

-1.5°C

Špičák - vrchol

1202 m n.m.

  17.04.2024 07:30

-1.3°C

Rokytská slať

1100 m n.m.

  17.04.2024 06:00

-1.3°C

Zadov-Kobyla-horní

1105 m n.m.

  17.04.2024 07:30

-1.2°C

Modrava - Rokytka

1175 m n.m.

  17.04.2024 07:19

-1.2°C

Březník (hájenka)

1166 m n.m.

  17.04.2024 07:20

-1.1°C

Kvilda - Bučina

1172 m n.m.

  17.04.2024 07:30

-1.1°C

Horská Kvilda

1070 m n.m.

  17.04.2024 06:00

-0.7°C

Zadov - U Hořejšů - dolní stanice

1025 m n.m.

  17.04.2024 07:30

-0.6°C

Filipova Huť

1090 m n.m.

  17.04.2024 06:59

-0.5°C

Modrava (U Tří sluk)

985 m n.m.

  17.04.2024 07:30

-0.4°C

Volary

760 m n.m.

  17.04.2024 07:26

-0.3°C

Churáňov - lyžařský stadion

1100 m n.m.

  17.04.2024 07:30

-0.3°C

Zadov - U Hořejšů - horní stanice

1080 m n.m.

  17.04.2024 07:30

-0.3°C

Modrava

980 m n.m.

  17.04.2024 06:43

-0.2°C

Strážný

870 m n.m.

  17.04.2024 07:30

-0.1°C

Koráb u Kdyně

773 m n.m.

  17.04.2024 07:20

0.0°C

Hojsova Stráž

900 m n.m.

  17.04.2024 07:30

0.0°C

Kvilda (vlek - spodní stanice)

1050 m n.m.

  17.04.2024 07:30

0.1°C

Borová Lada (ČHMÚ)

900 m n.m.

  17.04.2024 06:00

0.2°C

Špičák - spodní stanice

865 m n.m.

  17.04.2024 07:30

0.3°C

Železná Ruda

750 m n.m.

  17.04.2024 07:29

0.6°C

Javorná

830 m n.m.

  17.04.2024 07:30

0.8°C

Javorník

955 m n.m.

  17.04.2024 07:30

0.9°C

Nové Hutě - vlek

1055 m n.m.

  17.04.2024 07:30

1.1°C

Salcerův mlýn - Řasnice

770 m n.m.

  17.04.2024 07:29

1.1°C

Zadov-Kobyla-spodní

950 m n.m.

  17.04.2024 07:30

1.2°C

Kvilda - Jezerní potok

1055 m n.m.

  17.04.2024 07:30

1.3°C

Stachy

745 m n.m.

  17.04.2024 07:30

1.3°C

Chlum u Hartmanic

625 m n.m.

  17.04.2024 07:30

1.5°C

Chotěšov u Velhartic

700 m n.m.

  17.04.2024 07:29

2.0°C

Otín u Klatov

454 m n.m.

  17.04.2024 07:29

2.6°C

Číhaň

601 m n.m.

  17.04.2024 07:30

2.6°C

Míšov

650 m n.m.

  17.04.2024 07:25

2.8°C

Plánice

550 m n.m.

  17.04.2024 07:30

3.0°C

Plánice - Pohoří

620 m n.m.

  17.04.2024 07:30

3.0°C

Bezděkov pod Třemšínem

551 m n.m.

  17.04.2024 07:30

3.1°C

Újezd u Domažlic

499 m n.m.

  17.04.2024 07:30

3.2°C

Radinovy

475 m n.m.

  17.04.2024 07:30

3.3°C

Klatovy

430 m n.m.

  17.04.2024 06:00

3.4°C

Horšovský Týn

412 m n.m.

  17.04.2024 07:26

3.4°C

VD Nýrsko

525 m n.m.

  17.04.2024 07:20

3.5°C

Holýšov

415 m n.m.

  17.04.2024 07:29

3.7°C

Plzeň - Výsluní

362 m n.m.

  17.04.2024 07:22

3.7°C

Trpísty, okr. Tachov

450 m n.m.

  17.04.2024 07:29

3.7°C

Losiná u Plzně

465 m n.m.

  17.04.2024 07:29

3.8°C

Blatnice

361 m n.m.

  17.04.2024 07:25

4.0°C

Volduchy

420 m n.m.

  17.04.2024 07:30

4.0°C

VD Klabava

352 m n.m.

  17.04.2024 07:20

4.0°C

Kašperské Hory

740 m n.m.

  17.04.2024 07:30

4.0°C

VD Hracholusky

355 m n.m.

  17.04.2024 07:20

4.3°C

Plzeň - Vinice

340 m n.m.

  17.04.2024 07:30

4.3°C

Malinec

460 m n.m.

  17.04.2024 07:30

4.4°C

Borovy

360 m n.m.

  17.04.2024 07:25

4.4°C

Hohenbogen (D)

1010 m n.m.

  17.04.2024 07:30

5.0°C

Všeruby

450 m n.m.

  17.04.2024 07:30

5.1°C

Třemošná

350 m n.m.

  17.04.2024 07:30

5.3°C

Klatovy (koupaliště)

390 m n.m.

  17.04.2024 07:29

5.5°C

Plzeň - Slovany

330 m n.m.

  17.04.2024 07:30

6.4°C