Logo
Logo

Teploty

Zdroj:


Teploty z vybraných meteo stanic

Seřadit abecedně: A->Z  |  Z->A

Seřadit dle teploty: od nejnižší  |  od nejvyšší

Lipno - Kobylnice

775 m n.m.

  04.06.2020 12:00

22.4°C

Třemošná

350 m n.m.

  04.06.2020 12:00

20.9°C

VD Klabava

352 m n.m.

  04.06.2020 11:50

20.0°C

Všeruby

450 m n.m.

  04.06.2020 11:58

19.3°C

Plzeň - Vinice

340 m n.m.

  04.06.2020 12:00

19.2°C

Stožec (Černý Kříž)

745 m n.m.

  04.06.2020 11:58

19.1°C

Kašperské Hory

740 m n.m.

  04.06.2020 12:00

19.0°C

Borová Lada

900 m n.m.

  04.06.2020 11:59

18.7°C

Malinec

460 m n.m.

  04.06.2020 12:00

18.7°C

Míšov

650 m n.m.

  04.06.2020 11:54

18.7°C

Volduchy

420 m n.m.

  04.06.2020 12:00

18.5°C

Plzeň (Bolevecký rybník)

316 m n.m.

  04.06.2020 11:55

18.5°C

Čkyně

520 m n.m.

  04.06.2020 11:57

18.5°C

Vimperk, Homolka

720 m n.m.

  04.06.2020 12:00

18.5°C

Zadov-Kobyla-spodní

950 m n.m.

  04.06.2020 12:00

18.3°C

Nepomuk

445 m n.m.

  04.06.2020 12:01

18.3°C

Radinovy

475 m n.m.

  04.06.2020 12:00

18.2°C

Salcerův mlýn - Řasnice

770 m n.m.

  04.06.2020 11:59

17.9°C

Železná Ruda

750 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.9°C

Prachatice

540 m n.m.

  04.06.2020 11:58

17.8°C

Tymákov

440 m n.m.

  04.06.2020 11:54

17.6°C

Řasnice

768 m n.m.

  04.06.2020 12:01

17.6°C

Týnec

476 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.6°C

Borovy

360 m n.m.

  04.06.2020 11:54

17.6°C

Zadov-Kobyla-horní

1105 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.5°C

Klatovy

430 m n.m.

  04.06.2020 11:00

17.4°C

Nové Hutě - vlek

1055 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.4°C

Volary (Luční p.)

750 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.4°C

Stachy

745 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.3°C

Strážný

870 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.3°C

Javorník

955 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.1°C

Chotěšov u Velhartic

700 m n.m.

  04.06.2020 12:00

17.0°C

Frymburk

732 m n.m.

  04.06.2020 11:57

17.0°C

Kvilda - Jezerní potok

1055 m n.m.

  04.06.2020 12:00

16.9°C

Plzeň - Výsluní

362 m n.m.

  04.06.2020 12:01

16.9°C

Losiná u Plzně

465 m n.m.

  04.06.2020 11:59

16.9°C

Otín u Klatov

454 m n.m.

  04.06.2020 11:59

16.9°C

Plzeň - Černice

387 m n.m.

  04.06.2020 12:01

16.8°C

Holýšov

415 m n.m.

  04.06.2020 12:00

16.6°C

Zámyšl, Hlavňovice

880 m n.m.

  04.06.2020 12:00

16.6°C

Ejpovice

372 m n.m.

  04.06.2020 12:01

16.6°C

Trpísty, okr. Tachov

450 m n.m.

  04.06.2020 11:59

16.6°C

Vítkův kámen

1035 m n.m.

  04.06.2020 11:50

16.6°C

Modrava

980 m n.m.

  04.06.2020 11:43

16.6°C

Chotěšov u Stoda

365 m n.m.

  04.06.2020 11:58

16.3°C

Dolní Vltavice

725 m n.m.

  04.06.2020 12:01

16.2°C

Borová Lada (ČHMÚ)

900 m n.m.

  04.06.2020 11:00

16.1°C

Blatnice

361 m n.m.

  04.06.2020 11:53

16.1°C

Libínské sedlo

845 m n.m.

  04.06.2020 12:01

16.1°C

Hojsova Stráž

867 m n.m.

  04.06.2020 11:00

16.1°C

Újezd u Domažlic

499 m n.m.

  04.06.2020 12:01

16.0°C

Dobřany

345 m n.m.

  04.06.2020 12:01

15.9°C

Líně (letiště LKLN)

362 m n.m.

  04.06.2020 11:57

15.9°C

Kubova Huť

995 m n.m.

  04.06.2020 12:00

15.8°C

Domažlice

433 m n.m.

  04.06.2020 12:01

15.8°C

Železná Ruda II.

800 m n.m.

  04.06.2020 12:01

15.7°C

Žďárek

970 m n.m.

  04.06.2020 10:35

15.4°C

Horská Kvilda

1070 m n.m.

  04.06.2020 11:00

15.4°C

Zadov - U Hořejšů - dolní stanice

1025 m n.m.

  04.06.2020 12:00

15.4°C

Číhaň

601 m n.m.

  04.06.2020 12:00

15.3°C

Železná Ruda-Belveder

835 m n.m.

  04.06.2020 12:00

15.2°C

Nicov

920 m n.m.

  04.06.2020 12:00

15.2°C

Špičák - spodní stanice

865 m n.m.

  04.06.2020 12:00

15.0°C

Churáňov - lyžařský stadion

1100 m n.m.

  04.06.2020 12:00

15.0°C

Zadov - U Hořejšů - horní stanice

1080 m n.m.

  04.06.2020 12:00

15.0°C

Rokytská slať

1100 m n.m.

  04.06.2020 11:00

14.7°C

Hojsova Stráž

900 m n.m.

  04.06.2020 12:00

14.7°C

Modrava (U Tří sluk)

985 m n.m.

  04.06.2020 12:01

14.7°C

Prášily

883 m n.m.

  04.06.2020 11:55

14.6°C

Kvilda - Bučina

1172 m n.m.

  04.06.2020 12:00

14.5°C

Březník (Luzenský p.)

1135 m n.m.

  04.06.2020 11:00

14.1°C

Filipova Huť II.

1103 m n.m.

  04.06.2020 12:01

14.0°C

Březník (hájenka)

1166 m n.m.

  04.06.2020 11:55

13.7°C

Koráb u Kdyně

773 m n.m.

  04.06.2020 11:55

13.6°C

Boubín

1340 m n.m.

  04.06.2020 11:00

12.8°C

Lusen (D)

1330 m n.m.

  04.06.2020 11:55

12.8°C

Březník (hřeben)

1350 m n.m.

  04.06.2020 11:00

12.8°C

Plechý

1344 m n.m.

  04.06.2020 12:01

12.0°C

Železná Ruda - Pancíř

1214 m n.m.

  04.06.2020 11:58

11.5°C

Špičák - vrchol

1202 m n.m.

  04.06.2020 12:00

11.4°C

Hohenbogen (D)

1010 m n.m.

  04.06.2020 12:01

11.0°C

Malý Ostrý (D)

1194 m n.m.

  04.06.2020 12:00

9.5°C

Volary

760 m n.m.

  04.06.2020 11:50

2.4°C