Logo
Logo

Ochrana osobních údajů

1. Přehled

Základní informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji při návštěvě naší webové stránky. Osobní údaje jsou všechny informace, které Vás osobně identifikují. Např. IP adresa jako síťový identifikátor je nově zařazena mezi osobní údaje.

Sběr informací na těchto webových stránkách

Osobní údaje jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, IP adresa, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Sběr těchto údajů probíhá automaticky.

K čemu používáme Vaše osobní údaje?

Když použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou informace, které Vás osobně identifikují.
Část těchto údajů se shromažďuje, aby byl zajištěn bezchybný provoz webových stránek. Další informace mohou být použity k analýze chování uživatelů.

Nástroje pro analýzu a nástroje jiných stran

Pokud navštívíte naši webovou stránku, může být Vaše chování při jejím prohlížení statisticky vyhodnocováno. Děje se tak především díky cookies a takzvaným analyzačním nástrojům.

Šifrování pomocí SSL nebo TLS

Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně při přenosu důvěrného obsahu šifrování pomocí SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že adresní řádek webového prohlížeče se změní z „http://“ na „https://“, a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování pomocí SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám sdělíte, číst třetí osoby.


2. Sběr informací na těchto webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají takzvané cookies. Soubory cookies Váš počítač nepoškodí a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, aby stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve Vašem počítači a v internetovém prohlížeči.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o uložení souborů cookies a abyste mohli povolit cookies jen v jednotlivých případech, schválit cookies pro určité případy nebo je obecně odmítnout či aktivovat automatické smazání cookies při zavírání prohlížeče. V případě deaktivace cookies může být omezena funkčnost webových stránek.

Serverové logy

Z webových stránek se automaticky shromažďují a ukládají informace do takzvaných serverových logů, které nám Váš prohlížeč automaticky předává.
Jedná se o: Typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, HTTP referer, hostname přístupového počítače, čas vyvolání stránky, IP adresa. Tyto informace se nespojují s jinými zdroji dat.


3. Analytické nástroje

Matomo

Na tomto webu je spuštěna analýza návštevnosti za účelem optimalizace a zlepšování uživatelského dojmu stránek, nalezení problematických míst a konkrétních návrhů jejich řešení.
Analýza návštěvnosti je prováděna automaticky prostřednictvím open source řešení Matomo, běžící na vlastním serveru.
Žádná zpracovávaná data nejsou žádným způsobem předávána třetím stranám a slouží výhradně pro účely výše uvedené.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá službu analýz používání webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aplikace Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analyzování způsobu, jímž využíváte internetovou stránku. Informace shromážděné prostřednictvím cookies o Vašem používání internetové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy.

Anonymizace IP adresy

Na této internetové stránce je aktivována funkce anonymizace IP adresy. Díky ní je Vaše IP adresa společností Google v rámci členských zemí Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA odesílána plná IP adresa a tam teprve zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení způsobu, jímž využíváte tuto stránku, aby mohla sestavovat reporty o Vašich aktivitách na internetové stránce a poskytovat provozovateli této internetové stránky další služby související s využíváním internetové stránky a internetu. IP adresa sdělovaná Vaším prohlížečem v rámci provádění analýz prováděných aplikací Google Analytics není společností Google propojována s dalším údaji (daty).

Fonty Google Web

Tato stránka používá k jednotnému zobrazení fontů (písma) tzv. webové fonty poskytované společností Google. V případě vstupu na určitou stránku umístí Váš internetový prohlížeč potřebné webové fonty do své dočasné paměti tak, aby bylo možné správně zobrazovat texty a styly písma.

Za tímto účelem musí Vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery Googlu. Díky tomu Google zjistí, že z Vaší IP adresy byl proveden přístup na naši internetovou stránku. Používání webových fontů Google Web Fonts je prováděno v zájmu jednotného a správného zobrazování těchto stránek.


4. Odmítnutí shromažďování údajů

Matomo

Google Analytics

Můžete se odhlásit z poskytování informací o vaší aktivitě na webu službě Google Analytics. Stačí si nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics.
Tento doplněk brání JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) spuštěnému na webových stránkách sdílet se službou Google Analytics údaje o návštěvách.