Logo
Logo

Fotogalerie

08.05.2021 - Dobrá Voda - Frauenthal - Vysoký hřbet - Schöpfrův Dvůr - Peklo

Nově opravená cesta směrem na Malý Babylon Pod Pustinou Směrem k rozcestí Pustina Pustina Chátrající objekty na Pustině Chátrající objekty na Pustině Bývalá knížecí hájovna Bývalá knížecí hájovna Klesáme směrem ke Sklářskému údolí (býv. Frauenthal) Nad Sklářským údolím Řeka Křemelná na Sklářském údolí U křižovatky Žákovy cesty (vlevo,  není vidět) s Vintířovou cestou Výhled z Žákovy cesty na býv. osadou Skelná. Nad ní se táhne Vysoký hřbet Pokračujeme vzhůru na Vysoký hřbet Louky na úbočí Vysokého hřbetu Cesta na Vysokém hřbetu táhnoucí se od Roviny až k býv. Staré Huti Jdeme dolů po S úbočí Vysokého hřbetu Nad Schöpfrovým Dvorem Schöpfrův Dvůr Sklep na Schöpfrově Dvoře Ruiny objektu na Schöpfrově Dvoře Přicházíme na cestu mezi Hartmanicemi a býv. Starou Hutí Výhled přes údolí potoka Volšovka od Schöpfrova Dvora Pohled směrem k Hartmanicím Po cestě od Schöpfrova Dvoru k Hartmanicím Lyžařský vlek pod Karlovem Peklo Pohled směrem do Pekelského údolí Peklo, rozc. PR Hamižná NS Hamižná - rozcestí pod vyhlídkou ...k vyhlídce Výhled z vyhlídky směrem na Hořejší Těšov Výhled z vyhlídky směrem na vrchol Svatoboru 845m n.m.(vzadu), vpředu Nuzerovská stráž (802 m) Vyhlídková plošina nad Hartmanicemi (780 m.n.m.) Pohled k vrcholu hory Hamižná (853 m n.m.) Kaplička u ochranářského koutku a pamětní prkna Vintířova stezka Po úbočí hory Jakubice (853 m n.m.)

Dobrá Voda u Hartmanic - Je staré poutní místo se studánkou údajně léčivé vody, před rokem 1989 téměř čtyři desetiletí součást a správní středisko rozsáhlého vojenského výcvikového prostoru.
V rodném domě Dr. Šimona Adlera, významného rabína, pedagoga a učence, je zpřístupněna muzejní expozice a informační středisko NP Šumava.
Kostel sv. Vintíře dal v roce 1706 postavit na místě staré kaple baron František Karel Villani. Pro tento kostel vytvořila v roce 2001 sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová (1958) skleněné oltářní retabulum se scénou Ukřižování a vyobrazením světců středoevropského prostoru včele s Vintířem. Jedná se o třídílný reliéf o rozměrech 4,5 x 3,2 m. Svým rozsahem a váhou bezmála čtyř tun jde o dílo ve skle ojedinělé, avšak navazující na tradici zpracování skla na Šumavě.

Pustina - (Einöde) - kdysi dávno zde byla osada se sklárnou, několika domy a také touto hájenkou připomínající zámeček. Celá osada tehdy patřila ke kundratickému panství. Ještě v roce 1860 tu stálo 9 domů a žilo přes 51 obyvatel. Po roce 1945 obec zanikla. Dnes z ní zbyla pouze chátrající budova bývalé knížecí hájovny

Hájovna Pustina - Šumavská knížecí hájovna za Rovinou a nad Dobrou Dodou se čtyřmi sloupy v průčelí a z návětrných stran krytá šindelem byla obydlená ještě v 90. letech minulého století. Objekt dostal do užívání po válce a znovuosídlováním tohoto území českým obyvatelstvem MUDr. Kostrouch, osoba známá v širokém okolí jako doktor na koni. Protože doprava do ordinace v Hartmanicích byla hlavně v zimě velmi problematická vlastnil doktor Kostrouch koně, které používal i k dopravě za pacienty.
V roce 1964 měla být hájenka zbourána, protože ležela ve vojenském újezdu Dobrá Voda. Díky svým kontaktům nakonec k demolici nedošlo. Zdeněk Kostrouch v 71 letech umírá a je pohřben na malém hřbitově v Kašperských Horách. Jeho partnerka dále na Pustině hospodaří.
Hájenku získala v restituci zpět paní Eliška Hašková Coolidge z Hartmanic, potomek původních majitelů zdejšího panství. Bohužel ve zdevastovaném stavu. Ze začátku se snažila místo, pro její rodinu velice posvátné, kde její dědeček a tatínek rádi trávili volný čas, zachránit, ale místo je odlehlé a hlavně v zimě se objekt opakovaně stával terčem vandalů.

Frauenthal - (Sklářské údolí) Původně zde stála pouze zemědělská usedlost stodůleckého sedláka Lenze z poloviny 18.století. Usedlost změnila několikrát majitele, až Isak Simon Bloch založil v roce 1863 nedaleko od ní brusírnu a leštírnu skla, později zvanou Starý Frauenthal. Pět vodních kol o průměru až 5 m tady pohánělo 12 brousících a několik desítek leštících strojů. Voda se přiváděla 1 km dlouhým kanálem z Křemelné, který začínal 350 m pod jejím soutokem s Prášilským potokem.
Brousila se zde židovská zrcátka i velká zrcadlová skla. Řemeslu se dařilo a tak byla v letech 1872 – 1873 vybudována nová brusírna a také postupně v okolí vyrostly další objekty – kovárna, hájovna, hostinec, obytné domy, škola či obchod. V době největšího rozmachu existoval Starý Frauenthal, Nový Frauenthal a Dolní Frauenthal a žilo zde přes 400 obyvatel.
Vodní kola byla v roce 1910 nahrazena Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 37 kW. V roce 1932 byl ale z důvodů velké konkurence zdejší provoz zastaven.
Po 2. světové válce a vysídlení občanů německé národnosti začaly prázdné domy chátrat. Nové osídlení se zde patrně nekonalo, jednak byla blízko hranice a také se uvažovalo o stavbě přehrady. Avšak v roce 1952 vznikl v této části Šumavy vojenský újezd Dobrá Voda a tudíž také tento prostor využívala armáda jako vojenské cvičiště. Postupně byly všechny objekty zbourány a dnes lze již jenom na některých místech vysledovat stopy po jejich základech. Taktéž bývalé vodní kanály byly zasypány.

Vysoký hřbet - (německy Hochruck) asymetrický hřbet tvoří dlouhý hřbet táhnoucí se v délce téměř 6 kilometrů od samoty Rovina až po Zhůřský lom. Odděluje široké pláně okolo říčky Křemelné a Slatinného potoka na jihu od sevřeného a hlubokého údolí říčky Volšovky na severu. Vrchol vystupuje do nadmořské výšky 1077,9 metrů. Údolí Křemelné převyšuje vrchol o více než 200 metrů a do hlubšího údolí Volšovky klesá na severovýchodě o 300 metrů.
Vysoký hřeben je spíše zajímavý pro houbaře než pro turisty, neboť je téměř celý zalesněný bez atraktivního cíle. Často lze najít zmínku o srubu na vrcholu, ale ten již nejspíše vzal za své.

Schöpfrův Dvůr - (Schöpferhof) - bývalý Schopfrův Dvůr. Jednalo se o poměrně velký statek, patřilo k němu 59 hektarů pozemků. Dále pak k usedlosti náležel ještě dům čp.3/st.p.97, zvaný "Altes Schöpferhaus"/jižně od st.p.96/ a sklep/ st.p.118. Už za první republiky chráněn jako kulturní památka. V roce 1946 byla na statek zavedena národní správa.

Pekelské údolí - Pekelským údolím protéká Pstružný potok. Sílu vodního toku zde využívaly četné místní mlýny a vodní pily. Jedním z mála dochovaných je mlýn Žežulka, nacházející se kilometr jižně pod Mochovem. Lidový název Peklo vystihuje zdejší drsné klimaticko a přírodní podmínky, nedostupnost a odlehlost celého údolí vůči okolní civilizaci.
Rozsáhlé šumavské lesy, pokrývající svahy údolí a přilehlé hřbety, jsou jen zbytkem původního pohraničního pralesa. Neprostupné pralesy postupně mizely a nahrazovaly je louky, pastviny, doly a sklárny. Bohatství dřeva z místních lesů dávalo v minulosti nejrůznější možnosti jeho zpracování.
Ve starších dobách, se zde v milířích vyrábělo především dřevěné uhlí pro četné sklárny. Později zde pro zpracování dřeva sloužily malé vodní pily, nazývané též mlýny na prkna "Brettmühle".
Od 2. poloviny 19. století, s úpadkem tradičních činnosti hornictví a sklářství, se zemědělství začíná stávat pro mnohé rodiny jedním z hlavních zdrojů obživy. V údolí bývala dnes již zaniklá osada Höllhof (Höllenhof, Peklo). Nachází se zde i Pekelská jeskyně.


Použité zdroje:

- SUŠICE A OKOLÍ : Dobrá Voda u Hartmanic [online]. Web: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=snet&id=839
- Šumavský rozcestník : Frauenthal [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/8376-frauenthal/
- Vysoký hřbet (GC55XXR) [online]. Web: http://www.hauner.cz/GC55XXR/
- Šumavský rozcestník : Pekelské údolí [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/4795-pekelske-udoli/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram