Logo
Logo

Fotogalerie

15.11.2020 - Nová Hůrka - Plesná/Debrník

Nová Hůrka Cesta "Skelná" Přecházíme bývalou signálku Stoupáme směrem k "Armádní" cestě Po "Vlčí cestě" přes jedno z ramen Drozdího potoka Pohled na vrchol Ždánidla (1309 m n.m.) Pohled na Hůrecký vrch (1099 m n.m.) Polomská cesta U rozcestí Pod Polomem, směrem ke státní hranici Přecházíme další býv. signálku. Pěšina ke státní hranici Státní hranice s Německem. Pokračujeme vzhůru směrem k vrcholu hory Plesná/Debrník Pohled na německý Velký Javor (1456 m n.m.), úplně vpravo Jezerní hora (1343 m n.m.) Vzhůru po státní hranici Přicházíme na plochý vrchol hory Plesná/Debrník Z vrcholu hory Debrník se v dálce objevily vrcholky Alp. Pohled k vrcholu hory Poledník (1315 m n.m.) Hraniční kámen na Debrníku Plochý vrchol hory Plesná/Debrník Geodetický bod vrcholu hory Plesná/Debrník Vlevo Dřevěná hůl (1206 m n.m.), vpravo Ždánidla (1309 m n.m.) Dřevěná hůl (1206 m n.m.) Vpravo Hůrecký vrch (1099 m n.m.), za ním Vysoký hřbet (1078 m n.m.), uprostřed je vidět Zhůří u Javorné a hora Javorná (1090 m n.m.) Vracíme se zpět na Polomskou cestu Opět překračujeme býv. signálku Pod signálkou je památník připomínající zadržení dvou uprchlíků pohraniční stráží v květnu roku 1953 Opět vrchol Ždánidla, nyní od Polomské cesty Polomská cesta U rozcestí V zátočině Rudská křižovatka Přicházíme na býv. Hůrku, vpravo Hůrecký vrch (1099 m n.m.) Nouzové nocoviště na býv. Hůrce Zbytky domů na býv. Hůrce Hřbitovní kaple sv. Kříže na býv. Hůrce za tmy...

Nová Hůrka - je malá vesnice, část obce Prášily v okrese Klatovy. Nachází se asi 6,5 km na severozápad od Prášil. Vesnicí protéká Drozdí potok, který náleží do povodí řeky Křemelné. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1790. V roce 2011 zde trvale žilo 37 obyvatel.

Plesná (Debrník) - Plesná (též Debrník, německy Lackenberg) je 1338 m vysoká hora v Železnorudské hornatině. Vrchol se nachází na hranici mezi Českem a Bavorskem, 5 km západně od Prášil.
Plesná ma podobu širokého strukturního hřbetu z pararul a granodioritů s plochým vrcholem. Na jejím severovýchodním svahu se nachází široký a mělký rulový kar jezera Laka.

Hůrka (Prášily) - (německy Hurkenthal) je zaniklá sklářská ves na Šumavě, asi 7 km východně od Železné Rudy, dnes základní sídelní jednotka obce Prášily. První část obce byla založena roku 1732 při sklářské huti Hafenbrändlů, původně nazývané Česká huť. Roku 1766 byla nedaleko založena nová sklárna, v místě dnes zvaném Hůrka, přibližně 1 km jihozápadně od Hůreckého vrchu. Místu staré hutě se začalo říkat Stará Hůrka (Althurkenthal) a nové osadě pro sklářské dělníky Nová Hůrka.
Roku 1789 dal Ignáce Hafenbrädl v obci postavit kostel, zasvěcený sv. Vincenci Ferrerskému. Později (1820) pak byla nedaleko vystavěna hřbitovní kaple sv. Kříže, která sloužila jako hrobka sklářských rodin Abelů a Hafenbrändlů. Byl zde pohřben i otec spisovatele Karla Klostermanna – MUDr. Josef Klostermann.
V Hůrkách kromě skláren a obytných budov stával zámeček, hotel U jezera Laka, hostinec, pošta, dva mlýny a lesovna.
Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto. Zanedlouho poté se obec (s výjimkou Nových Hůrek) ocitla v pohraničním pásmu železné opony, resp. vojenském prostoru se střelnicí. Budovy byly zničeny, s jedinou výjimkou hřbitovní kaple, která přečkala do konce komunismu, ovšem značně zpustošená. (Kaple se prý hodila jako dělostřelecká pozorovatelna.)
V kryptě hřbitovní kaple svatého Kříže bylo původně pochováno (ve skleněných rakvích) 23 členů sklářského rodu Abelů včetně jejich rodinného lékaře MUDr. Josefa Klostermanna. V roce 1952 skupina podnapilých vojáků z nedaleké posádky násilím vnikla do krypty, vynosili rakve ven, opřeli je o zeď a rozstříleli je.
V současnosti (2006) se na místě Hůrky rozkládají louky, bývalou obec připomínají chráněné stromořadí (Hůrecká alej) a kaple, která byla na přelomu 21. století zabezpečena a opravena. Na kapli je umístěna tabule informující o historii obce a pamětní deska obětem zabitým v době komunismu na státní hranici – úseku Šumava.


Použité zdroje:

- Nová Hůrka – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_H%C5%AFrka
- Plesná (Šumava) – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Plesn%C3%A1_(%C5%A0umava)
- Hůrka (Prášily) – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/ H%C5%AFrka_(Pr%C3%A1%C5%A1ily)


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram