Logo
Logo

Fotogalerie

27.09.2020 - Onen Svět (Köhlerwastl) - Na Suchých Studánkách - Na sjezdovce - Šukačka

Místo kde stávala osada Köhlerwastl Po cestě nad Suchými Studánkami Vyhlídkové místo nad Suchými Studánkami Turistické odpočívadlo na vyhlídkovém místě nad Suchými Studánkami Po cestě směrem k rozcestí Na Suchých Studánkách Před rozcestím Na Suchých Studánkách Rozcestí Na Suchých Studánkách Mariánská kaplička Býv. Suché Studánky Ovčí louky na Suchých Studánkách Vpravo na cestu směrem k rozcestí Na sjezdovce ...poslední pohled na Ovčí louky kudy protéká potok Jelenka Pomalu zarůstající vyhlídka směrem ke Klatovům Rozcestí Na sjezdovce Po hřebeni pancířského hřbetu směrem na vrchol Můstek Můstek (rozcestí) Pohled do údolí nýrské přehrady. Vpravo vrchol Prenet (1071 m n.m.), vlevo v mracích vrchol hory Ostrý (1293 m n.m.), pod ním je vidět Hojsova Stráž Vlevo je zahalena Jezerní hora (1344 m n.m.) se Svarohem (1334 m n.m.), vpravo vrchol hory Ostrý (1293 m n.m.) Sestupujeme po severovýchodním svahu pancířského hřbetu Napojujeme se na cestu vedoucí ze Suchých Studánek směrem k rozcestí U Obrázku Prudší sestup směrem k osadě Šukačka Lyžařský vlek Šukačka Pohled shora na sjezdovku na Šukačce Spodní část sjezdovky na Šukačce Pohled zpět k Šukačce, vpravo budova skautské základny Bílého orla Po cestě ze Šukačky přes rozcestí Suché Studánky k býv. osadě Köhlerwastl Pohled od rozcestí Suché Studánky, vpravo hora Plošina (972 m n.m.)

Köhlerwastl - Dříve osada, cca 1.5km západně od obce Onen Svět která zanikla kolem roku 1860. Později samota s hostincem, ta zanikla po r.1945.

Suché Studánky - (německy Ober Dürnbrunn) zaniklá obec, kde nyní najdete jen planinu a louky na svazích Můstku (1234,6 m n. m.). V 18. stol. zde stávaly samoty, dnes zde najdeme Boží muka a kapličku na pastvinách. V blízkém okolí se nachází NPR Městišťská rokle, která má rozlohu 187 ha a chrání roklinové lesy a luční společenstva. Dále prameniště Městišťského potoka a mokřadní louky.

Kaple Panny Marie (Suché Studánky) - též Mariánská či Můstecká kaple, v zaniklé osadě Suché Studánky náleží katastrálnímu území Javorná na Šumavě. Nachází se na náhorní planině severovýchodně od hory Můstek, na okraji přírodní rezervace Městišťské rokle, v nadmořské výšce 1080 m − na počátku 90. let 20. století byla nejvýše položenou zachovanou kapličkou na české straně Šumavy, v současnosti se výše nacházejí obnovené kaple svatého Michala na Bučině a kaple svatého Huberta na Boubíně.
Kaple byla postavena u bývalého dvora Christlgirgl jako přesná zmenšená kopie staré Hauswaldské kaple u Srní. V roce 1868 namaloval pro tuto kapli nýrský malíř Wieder na plátně malovaný obraz Madony s děťátkem, jedná se o originální lidovou malbu z okruhu pasovských madon. Když plátno zchátralo, byla podle originálu pořízena hodnotná kopie, obraz je i v současnosti umístěný nad oltářem. V 50. letech 20. století byl interiér kaple zdevastován, odcizeny byly i obrázky na skle malované rovněž Wiederem z Nýrska, včetně 14 obrazů křížové cesty, na nichž Kristovo utrpení bylo zasazeno do zdejší šumavské krajiny. Při opravě v roce 1989 byla kapli odstraněna zvonička.

Na sjezdovce - (místní označení) úzká zarůstající louka po tzv. Nové sjezdovce leží na červené turistické trase ze Železné Rudy přes Pancíř, Můstek, Prenet do Klatov ležící na sjezdovém svahu z Můstku na Prenet

Šukačka - (německy Schukatschen) je malá osada (878 m n. m.) spadající pod obec Javorná. Známá je díky svému názvu a sousedství s vesnicí Onen Svět. V osadě se nachází několik stavení a též zde funguje základna Bílý orel (dříve penzion Na Šukačce), kterou mají ve vlastnictví skauti. Teorie vzniku jejího jména pochází ze srbského šuka, což v srbštině znamená koza. V zimě je zde v provozu i cca 300m dlouhá sjezdovka. Šukačka je nazýván i blízký potok (levostranný přítok Ostružné).


Použité zdroje:

- Zaniklé obce a objekty [online]. Web: https://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=9315
- Šumavský rozcestník : Suché Studánky [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/5526-suche-studanky/
- Kaple Panny Marie (Suché Studánky) – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/ Kaple_Panny_Marie_(Such%C3%A9_Stud%C3%A1nky)
- Šukačka – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0uka%C4%8Dka


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram