Logo
Logo

Fotogalerie

05.09.2020 - Špičácké sedlo - Rozvodí - Malý Špičák - Černé Jezero

Parkoviště na Špičáckém sedle Cesta ze sedla směrem k rozcestí Černé jezero / Rozvodí Po cestě směrem k Rozvodí Kousek pod Rozvodím - v údolí VD Nýrsko Rozvodí (1160 m n.m.) Na cestě mezi Rozvodím a Špičákem Krátký úsek vyježděné cesty směrem k vrcholu Malého Špičáku Výhled z Malého Špičáku - Vzadu více vlevo Pancíř (1214 m n.m.), Vpředu více vpravo Špičák (1202 m n.m.) Pohled na Pancířský hřbet. Vlevo je Můstek (1235 m n.m.), za smrkem se schovává Habr (1203 m n.m.) a vpravo Pancíř (1214 m n.m.) Pohled přes Hojsovu Stráž na Malý Prenet (1006 m n.m.) a Velký Prenet (1071 m n.m) - vzadu uprostřed Pohled z vrcholu Malého Špičáku na Jezerní horu (vlevo). Od středu směrem doprava se svažuje jezerní stěna Černého jezera. Pohled z vrcholu Malého Špičáku. Vzadu vyčnívá vrchol hory Ostrý (1293 m n.m.) Vrchol Malého Špičáku (1191 m n.m.) Pohled na Špičák (1202 m n.m.) ze sedla pod Malým Špičákem Rozvodí Rozvodí rozc. Rovně na Špičácké sedlo, doleva k Černému jezeru Cesta z Rozvodí k Černému jezeru Černé jezero Černé jezero Cesta od Černého jezera ke Špičáckému sedlu Nová "atrakce" v podobě vláčku jezdícího z Ž.Rudy přes Špičácké sedlo k Černému jezeru Cesta ke Špičáckému sedlu Boží skalka (Herrgottsriegel) U Boží skalky

Špičácké sedlo - je horské sedlo v nadmořské výšce 982 m n.m. mezi Špičákem (1205 m n. m.) a Pancířem (1214 m n. m.) na území železnorudské místní části Špičák na Šumavě.
Sedlem prochází silnice II/190 z Železné Rudy do Nýrska. Nachází se na něm několik hotelů a parkoviště. Je výchozím bodem pro pěší tůry na okolní vrcholy Pancíř a Špičák nebo na Černé a Čertovo jezero.

Rozvodí - leží v nadmořské výšce 1160 m. Střed místa, kudy prochází hlavní evropské rozvodí Labe – Dunaj. Směr k Čertovu jezeru, náleží do povodí Dunaje a do úmoří Černého moře. Směr k Černému jezeru naopak náleží do povodí Vltavy a Labe a je tedy součástí úmoří Severního moře.

Malý Špičák - svorový vrchol leží na rozvodním hřbetu mezi Jezerní horou (1343 m) a Špičákem (1202 m). Zalesněno smrčinou. Součást PP Královský hvozd.

Černé jezero - rozlohou ke největší na Šumavě. Plocha hladiny je 18,93 ha, hloubka 40,6 m (největší hloubka jezera na naší straně Šumavy) a leží ve výšce 1008 m n. m. Vzdálenost od hráze k Jezerní stěně je 800 m.
Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů. Nad jezerem se zvedá 330 m vysoká skalní stěna Jezerní hory (1343 m).
Kamenité dno jezera je pokryto několik metrů hlubokou vrstvou pylu okolních jehličnanů, ukládaného zde po statisíce let. Hráz je zpevněná a hluboko pod hrází, v údolí Úhlavy, byla postavena v letech 1929-30 přečerpávací elektrárna, dnes technická památka (první přečerpávací elektrárna v ČSR, vybudovaná Škodovými závody Plzeň pro ZČE).
V roce 1965 byly v jezeře objeveny údajné písemnosti říšského bezpečnostního úřadu v Berlíně, které zde údajně zanechala ustupující německá armáda. Akce však byla fingována a jednalo se o provokaci a nepovedenou frašku inscenovanou STB. Vyloveny byly předem potopené bedny prázdného papíru a archiválie ze zdrojů KGB se na cestě z Moskvy opozdily ... :-)
Jezero leží uvnitř přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (175 ha), vyhlášené již roku 1911 tehdejším majitelem tohoto panství knížetem Hohenzollernem.
Mezi jezery probíhá hlavní evropské rozvodí, zatímco vody z Černého jezera odtékají do Vltavy a Labe a pak do Severního moře, vody z Čertova jezera míří do Dunaje a do Černého moře.

Boží skalka - Původní dřevěná boží muka nazývaná Herrgottsriegel neboli Boží skalka obnovili v roce 2017 Lesy ČR u lesní cesty k Černému jezeru. Původní boží muka zanikla po odsunu šumavských Němců, současná podoba křížku na malé skalce odpovídá podobě z konce druhé světové války. Boží muka tvoří sošky ukřižovaného Ježíše Krista a Panny Marie Bolestné. Na lesní cestě je umístěn dvojjazyčný informační panel a lavička.


Použité zdroje:

- ČERNÉ JEZERO | ŽELEZNÁ RUDA A OKOLÍ [online]. Web: https://www.zelezna-ruda.cz/zeleznaruda/fr.asp?tab=snet&id=383
- Boží muka - Les aktuálně [online]. Web: https://www.lesaktualne.cz/stitky/bozi-muka


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram