Logo
Logo

Fotogalerie

30.05.2020 - Javorná - Páteříkova Huť - Starý Brunst - U Obrázku - Güntnerův Dvůr - Eisnerův Dvůr

Javorná Za Javornou Šimandlův Dvůr Nad Šimandlovým Dvorem Páteříkova Huť Přírodní rezervace Páteříkova Huť Páteříkova Huť Lesem z Páteříkové Huťi směrem na Starý Brunst Nad Starým Brunstem Alej nad Starým Brunstem Pohled do míst, kde stával býv. Starý Brunst Pohled na vrcholy hor (zleva) Habr, Můstek, Jedlová Po cestě směrem k rozcestí U Obrázku. Velmi plochý vrchol hory Sup (1001 m n.m.) v pravo od cesty směrem od Starého Brunstu k rozc. U Obrázku Rozcestí U Obrázku Pohled severním směrem k obci Šukačka(vlevo), nad ní hora Plošina (972 m n.m.) Scházíme z cesty za rozcestím U Obrázku, směr Güntnerův Dvůr Chalupa Štýs nad Güntnerovým Dvorem Louky nad Güntnerovým Dvorem Güntnerův Dvůr Güntnerův Dvůr Pohled na Güntnerův Dvůr Restaurace "U silnice" na silnici E53, I/27 vedle Eisnerova Dvora Rybník pod Eisnerovým Dvorem Rybník pod Eisnerovým Dvorem Most přes potok Ostružná, za ním Eisnerův Dvůr Eisnerův Dvůr Kaplička na Eisnerově Dvoře Javorná - rozcestí Louka pod kostelem v Javorné Javorná - hřbitov u kostela sv. Anny Javorná - kostel sv. Anny se hřbitovem

Javorná - Dřívější jméno Zejbiš (do roku 1951) z německého Seewiesen / Sejwies. Javorná je místní část obce Čachrov, v okrese Klatovy. Nachází se 10 km severovýchodně od Železné Rudy, nad údolím říčky Ostružná, v nadmořské výšce 842 m. V roce 2011 zde trvale žilo 144 obyvatel. Osada leží na rozhraní CHKO Šumava a Přírodního parku Kochánov. K Javorné je dnes počítáno i katastrální území po zaniklé obci Zhůří, vysídlené se zřízením vojenského prostoru Dobrá Voda roku 1952. Pár kilometrů od Javorné je kopec, který je stejně pojmenován. Můžeme na něm nalézt mimo jiné starou štolu.
První písemná zmínka o Javorné pochází z roku 1614. Původní osada náležela ke Královskému hvozdu, byly zde četné svobodnické dvory a pocházela odtud většina králováckých vrchních rychtářů. Na jejím území bylo několik sklářských hutí. V roce 1910 čítala obec Javorná s přilehlými samotami 122 domů a 1131 obyvatel.
V roce 1698 byla postavena kaple, která byla přestavěna na současný barokní kostel (Kostel svaté Anny) podle návrhu architekta M. A. Gilmettiho v letech 1718–1721. V průčelí kostela jsou dvě věže kryté šindelem. Na oltářích jsou obrazy svaté Anny a Nejsvětější Trojice od W. Stoibra (1870). Lustry v kostele byly výrobky zdejších zaniklých skláren, ale při rekonstrukci kostela se odvezly do Německa a sem byly přivezeny jiné. Náhrobní kameny z 18. a 19. století náleží převážně významným sklářským rodinám Gerlů, Hafenbrädlů a Adlerů. U kostela stojí památný strom lípa malolistá, stáří 300 let.

Páteříková Huť - byla údajně založená sklářem Jakubem Rüpplem kolem roku 1565 asi 1,5 km jižně od kostela sv. Anny v Zejbiši (dnešní Javorná). Osudy Páteříkové huti jsou poměrně úzce spjaty se skelnou hutí na Brunstu, neboť byla její součástí pro výrobu páteříků, zatímco na Brunstu se vyrábělo tabulové a duté sklo. Obytné stavení Páteříkové hutě bylo výstavné, jednopatrové, zčásti zděné, zčásti sroubené, se stěnami pokrytými pěkně profilovaným šindelem. Nad částí domu, kde byl hlavní vchod, byla zvonička se zvonem, na který se zvonilo nejen k motlitbě, ale i tehdy, když na huti někdo zemřel. Po roce 1945 všechna stavení zpustla a ve své původní podobě rychle a zcela zanikla. Z obytného stavení, stodoly a chlévů, stavěných do čtverce, jsou dnes upraveny přízemní rekreační chalupy s podkrovím.

Starý Brunst - (německy Alt Brunst) V místech pozdější osady se už od 16.stol. pálily lesy tzv. „ na stojato “ a z popela se získávala potaš ( uhličitan draselný ) potřebná pro výrobu skla. Po likvidaci lesa získalo místo název Brunst, odvozený od německého „ brennen “ ( pálit ). Ve 20.stol. se objevil nakrátko i český název Říje od německého ,, die Brunst “, tedy jelení říje. Roku 1698 zde Jan Jakub Eyssner založil na břehu Brunstského potoka sklářskou huť, u níž bylo postaveno hospodářské stavení, zajišťující dodávky potravin pro sklářské dělníky, buchar na drcení křemene, přeměněný po zániku hutě na mlýn.
Samotná huť byla vyhašena r.1830. Roku 1835 koupil Starý Brunst huťmistr Ferdinand Abele a Abelové vlastnili osadu až do r.1907 ( od r.1874 spravoval osadu a statek Ferdinandův syn Oswald ). Poté Brunst koupil vrchnostenský správce Sigismund Wohlrab, který zde zbudoval továrnu na dřevěné výrobky ( po kratší době vyhořela ). V Brunstu fungovala kromě huti i pila vyrábějící šindele a vybavená malou vodní elektrárnou, mlýn, kovárna a zájezdní hostinec " U Tetřeva " ( Zum Auerhahn ), vzniklý z původního šenku zřízeného spolu se sklárnou. Na přelomu 40. a 50.let vysídlená osada zanikla a budovy byly srovnány se zemí kvůli zřízenému VVP Dobrá Voda.

U Obrázku - rozcestí (985 m n. m.) je zdobeno svatým obrázkem v lese královského hvozdu. Nedaleko se rozkládá přírodní rezervace "Prameniště", která byla vyhlášena v roce 1994 a zaujímá plochu 336 ha. Chrání rašeliniště a prameniště toků a výskytem orchidejovitých květin, všivce lesního a taká živočichů např. čolka horského. V oblasti pramení říčka Křemelná s množstvím malých přítoků, Ostružná, Řásná a další malé místní potůčky.

Eisnerův Dvůr - (Eisingerhof) část obce Javorná pod správou městyse Čachrov. V létech 1869-1890 osada obce Seewiesen (Javorná) v okr. Sušice, v dalších letech jako osada zanikla. Kolem poloviny 17. století, po velkých válkách, obnovil provoz Preisslerovy huti Andreasův syn Hans Preissler, který asi v této době vybudoval novou sklárnu v místech pozdějšího Eisnerova dvora. Hans Preissler vedl sklárnu do roku 1682, kdy ji převzal jeho zeť Johann Jakub Eisner, který se oženil s jeho dcerou Annou Marií. Nový majitel přeložil sklárnu asi roku 1698 na nové místo, na Brunst. Druhou ze zdejších skláren obnovil skelmistr Hans Haas (Gerlova huť). Sklárny v rychtě Svaté Anny si zhruba do 70. let 17. století získaly renomé a byly považovány za jedny z nejlepších v Čechách (což potvrzuje ve svém popisu Čech například Bohuslav Balbín). Sklárny vynikající duté sklo, okenní kolečka a také páteříky. Duté sklo odtud odebírali pravidelně například zušlechťovatelé skla ze severních Čech.


Použité zdroje:

- Javorná (Čachrov) – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Javorn%C3%A1_(%C4%8Cachrov)
- Zaniklé obce a objekty [online]. Web: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1460421
- Šumavský rozcestník : U Obrázku [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/5531-u-obrazku
- Šumavský rozcestník : Eisnerův Dvůr, Javorná [online]. http://http://www.sumava.cz/objekt_az/5578-eisneruv-dvur-javorna/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram