Logo
Logo

Fotogalerie

08.05.2020 - Dobrá Voda - Velký Babylon - Jaglmühle - býv. Lužná - býv. Bergl - Křemelná

Parkoviště Dobrá Voda Na cestě pod Pustinou, směrem na Malý Babylon Malý Babylon Malý Babylon Na cestě před Velkým Babylonem Velký Babylon - vzadu uprostřed Huťská hora (1187 m n.m.), vpravo hora Sokol (1253 m n.m.) Velký Babylon Studánka Nad Stimlingem Po cestě k býv. osadě Stimling Litinový kříž u Stimlingu Bývalá osada Stimling Bývalá osada Stimling Pramen na Stimlingu Pod pramenem na Stimlingu Od Stimlingu po cestě k Jaglmühle Pěkný potok Jaglmühle Jaglmühle Jaglmühle Od Jaglmühle po cestě směrem na Přední Paště Stará cesta k býv. osadě Lužná Louka u býv. osady Lužná Bývalá osada Lužná Bývalá osada Lužná Bývalá osada Lužná Bývalá osada Lužná - torzo věžičky hlavního domu (Ebenwieserhof) v osadě Lužná Bývalá osada Lužná Na rozcestí uhýbáme vpravo směrem na býv. Bergl Podél obory na býv. Bergl Obora u Berglu Zde stávala bývalá osada Bergl Zde stávala bývalá osada Bergl Po cestě směrem na Paštěckou paseku Paštěcká paseka Po východním úbočí hory Křemelná Skalní útvary pod vrcholem hory Křemelná Těsně pod vrcholem Křemelné Vrchol hory Křemelná (1125 m n.m.) Kamenná mohyla s pamětním kamenem E.T. Setona Jižně, kousek od vrcholu... Prudký sestup z Křemelné po západním svahu hory Stále na úbočí hory nad býv. Stodůlkami Na cestě Stodůlky - Dobrá Voda Zde stávala vyhlídka z turistickým odpočívadlem. Dnes zbylo jen torzo... Pod Malým Babylonem Rozcestí pod Malým Babylonem Pod Pustinou směrem k parkovišti Dobrý Voda

Dobrá Voda u Hartmanic - Je staré poutní místo se studánkou údajně léčivé vody, před rokem 1989 téměř čtyři desetiletí součást a správní středisko rozsáhlého vojenského výcvikového prostoru.
V rodném domě Dr. Šimona Adlera, významného rabína, pedagoga a učence, je zpřístupněna muzejní expozice a informační středisko NP Šumava.
Kostel sv. Vintíře dal v roce 1706 postavit na místě staré kaple baron František Karel Villani. Pro tento kostel vytvořila v roce 2001 sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová (1958) skleněné oltářní retabulum se scénou Ukřižování a vyobrazením světců středoevropského prostoru včele s Vintířem. Jedná se o třídílný reliéf o rozměrech 4,5 x 3,2 m. Svým rozsahem a váhou bezmála čtyř tun jde o dílo ve skle ojedinělé, avšak navazující na tradici zpracování skla na Šumavě.

Malý Babylon - (německy Klein Babylon) Samota Malý Babylon patřila do katastrálního území Stodůlky(Stadln) Zde stávala dvě stavení po celý čas, jen počty obyvatel se léty měnily.V roce 1880 tu žílo 11 lidí,v roce 1900 dokonce 21 a v roce 1921 už jen 5 obyvatel.
Při cestě od Velkého Babylónu směrem ke Stodůlkám se po pravé straně se nacházela stavební parcela č.140- zbořeniště, dále pak obytný dům čp.215. Od tohoto objektu zhruba ve vzdálenosti 100 metrů stál rovněž při cestě dům čp.42 specifikovaný jako hospodářské stavení a posledním objektem byla stodola.
Důvodem zániku samoty bylo zřízení vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda po roce 1950.

Velký Babylon - Původně sklárna,později královácký dvorec a osada s pěti domy. Dvorec patřil od 17. století rodině Haasově,jejichž hrob je na obnoveném hřbitově v Dobré Vodě,kam patřili farou. Velký Babylon byl jako osada obydlen ještě v roce 1985. Opuštěný dvorec rychle chátral.Nový majitel tuto jedinečnou usedlost zboural.

Stimling - je zaniklá osada, která stávala uprostřed pastvin zvaných Waldflur (česky Mýtiny) nad levým břehem Pěkného potoka. Samota nikdy neměla český název, na starších mapách byla psána i Stimmling. Na rozdíl od většiny osad na svazích hory Křemelné náležela již do katastru Velkého Radkova (Rogau), stejně jako severní část Wunderbachu. Původně se skládala ze tří objektů (domu, obytného domu a stodoly)
Po roce 1945 přešel objekt do majetku státu, odstraněn byl po zřízení VVP Dobrá Voda (přesný termín není znám). Majitelem všech domů, přilehlých pastvin i řady drobných pasek v okolních lesích byl v roce pan Hasenöhrl. Dalšími známými obyvateli Stimmlingu byla rodina Hofmannů - šafáře na Velkém Babylonu.

Pěkný potok - Pěkný potok je levostranný přítok řeky jménem Otava. Německy Wunderbach - doslova čarovný potok. Pramení začínají na místech Velký Babylon a Paštěcká paseka v nadmořské výšce cca 1000 m. Podél Pěkného potoka se rozkládala osada nesoucí názve podle potoka - Wunderbach (Bystrá). Osada zanikla odsunem německých obyvatel, ale torza téměř všech stavení zde zůstala až do dnešních dní díky špatné přístupnosti právě přes řeku Otavu. Ještě dodnes jsou zde staré a mnohdy polámané ovocné stromy.

Jaglmühle - Pěkný potok poháněl dva mlýny, dolní mlýn ve vesničce Pěkná (Wunderbach) a horní mlýn Jaglmühle (čp. 236) který byl vystavěn na pravém břehu potoka, v nadmořské výšce necelých 800 metrů. Tedy kus pod severními usedlostmi Starých Hutí a zhruba stejně daleko i od samoty Stimling. Mlýn patrně polovinou přináležel ke statku čp. 33 Jaglbauer na Starých Hutích a druhá polovina náležela stejným způsobem k Ebenwieserhofu čp. 30, což byl královácký dvorec na nedalekém Ebenwiesu (Lužná). Mlýn vyhořel již někdy před rokem 1900 a nebyl už nikdy obnoven.

Lužná - (Ebenwies) Osada, přesněji řečeno skupina domů v lokalitě zvané Ebenwies dříve obklopené loukami navazuje patřila do katastru Stodůlky(Stadln). Pan Zoglauer, poslední majitel sklářské huti, rozdělil rozsáhlé huťské pozemky na tři díly. Vznikly tak Staré Hutě, Wunderbach (Bystrá) a Ebenwies. Záznamy o obyvatelích a domech z let 1869–1921 uvádějí nárůst obyvatel vrcholící na konci 19. století 41 obyvateli ve 3 domech, po kterém přišel rapidní pokles na 13 v poválečném roce 1921.
Největším a hlavním domem Ebenwiesu byl královecký dvůr zvaný Ebenwieserhof, čp. 30. Dům samotný byl velký a patřila k němu celá řada hospodářských budov. Na domě byla věžička zakončená oplechovanou bání, ve které byl zvon.
Po válce byli všichni obyvatelé Ebenwiesu vyhnáni do Německa. Není známo, zda se Ebenwies podařilo dosídlit, nicméně v roce 1952 vznikl vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda a někdejší osada uprostřed luk byla srovnána se zemí.

Bergl - zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy, správní obec Stodůlky a někdy uváděna též jako součást Předních Paští. V osadě žilo přes dvacet obyvatel a díky její poloze oproti níže položeným domům v Předních Paštích (Vorder Waid) se jí také česky říkávalo Na Kopečku. Osadu čekal poválečný odsun obyvatel a zničena byla v letech 1950-1960 z důvodu vytvoření Vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda. Dnes jsou na okraji lesního porostu u kamenité haldy v místě, mimo jiné zbytek betonové nádrže s letopočtem 1933, která sloužila ke skladování hnoje… Po statku Bon Berglpeter (čp. 17) zůstává buk, který byl v roce 2010 vyhlášen památným stromem s obvodem kmene 470 cm a odhadovaným stářím 200 let.

Křemelná (hora) - Hora Křemelná (1125 m n. m.) leží přibližně 4 km na jih od Dobré Vody. Mohutné pásmo zlatonosného křemene táhnoucí se žulovým útvarem dalo jméno hoře Křemelné nad Stodůlkami. Její protáhlý hřeben ve směru sever - jih má dva vrcholy. Jižní svahy prudce padají do kaňonu stejnojmenné řeky. Sněžné jámy jsou pod nižším, severním vrcholem hory – 1 111,5 m n. m. o necelých 14 metrů níže než vrchol Křemelné, což Sněžné jámy řadí na 131. místo mezi šumavskými tisícovkami. Ve středověku byla hora nejzápadnějším výběžkem zlatorudného revíru v okolí Kašperských Hor. Hora je nejzápadnějším místem kašperskohorského zlatorudného revíru, který začíná na Ždánově v Javornické hornatině. Na vrcholu je kamenná mohyla s pamětním kamenem E.T. Setona, malý křížek a geodetický bod.


Použité zdroje:

- SUŠICE A OKOLÍ : Dobrá Voda u Hartmanic [online]. Web: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=snet&id=839
- Zaniklé obce a objekty [online]. Web: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=677
- Šumavská galerie : Stimling [online]. Web: http://www.sumava.cz/galerie_sekce/4567-stimling/
- Šumavská galerie [online]. Web: http://www.sumava.cz/galerie_sekce/4584-pekny-potok-wundebach/
- Šumavská galerie : Jaglmühle [online]. Web: http://www.sumava.cz/galerie_sekce/4590-jaglmuhle/
- GC4B9CT Luzna - Ebenwies (Traditional Cache) in Plzeňský kraj, Czechia created by AHA & team [online]. Web: https://www.geocaching.com/geocache/GC4B9CT_luzna-ebenwies?guid=d5c2ccd9-6f35-4502-a80c-43d588cbf8fb
- Šumavský rozcestník : Bergl - Na Kopečku [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/9140-bergl-na-kopecku/
- Šumavský rozcestník : Sněžné jámy na Křemelné [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/8428-snezne-jamy-na-kremelne/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram