Logo
Logo

Fotogalerie

14.07.2019 - Suché Studánky - Jedlová - Tomandlův křížek - Habr - Můstek

U rozcestí Suché Studánky Pohled JJV směrem k obci Šukačka Turistický přístřešek se studánkou a vyhlídkovým místem nad rozcestím Suché Studánky Na Suchých Studánkách Na Suchých Studánkách Na Suchých Studánkách Rozcestí Na Suchých Studánkách PR Měštišťské rokle na Suchých Studánkách Výhled na obec Šukačka z cesty mezi Suchými Studánkami a rozcestím U Obrázku Stoupáme směrem k vrcholu hory Jedlová Vrchol hory Jedlová (1176 m n.m.) Pohled zpět k vrcholu Jedlové při sestupu k prameni Křemelné Pramen říčky Křemelná Říčka Křemelná pod jejím pramenem u PR Prameniště PR Prameniště PR Prameniště Po žluté směrem na Tomandlův křížek Tomandlův křížek s turistickém přístřeškem Pod horou Habr Vrchol hory Habr (1203 m n.m.) Pohled zpět k vrcholu při sestupu... Po cestě od Tomandlova křížku směrem na Můstek Vyhlídka pod horou Můstek - pohledy východním až jižním směrem Pod vrcholem hody Můstek Vrchol hory Můstek (1235 m n.m.) Můstek - zde stávala býv. horská chata Můstek, dnes jsou zde jen zbytky základů a turistický přístřešek Pohled do údolí nýrské přehrady ...těžba dřeva pod Můstkem Sestup směrem na býv. Suché Studánky Ovčí louky na býv. Suchých Studánkách Býv. Suché Studánky. Vzadu je vidět kaplička Mokřady na býv. Suchých Studánkách - součást PR Městišťské rokle Kaple Panny Marie v zaniklé osadě Suché Studánky Sestup zpět k rozcestí Suché Studánky

Suché Studánky - (německy Ober Dürnbrunn) zaniklá obec, kde nyní najdete jen planinu a louky na svazích Můstku (1234,6 m n. m.). V 18. stol. zde stávaly samoty, dnes zde najdeme Boží muka a kapličku na pastvinách. V blízkém okolí se nachází NPR Městišťská rokle, která má rozlohu 187 ha a chrání roklinové lesy a luční společenstva. Dále prameniště Městišťského potoka a mokřadní louky.

Jedlová - (Schürerberg) plochý vrchol 3 km jihozápadně od Javorné. Východní rozsocha Pancířského hřbetu. Zalesněno smrčinou, místy s podílem buku a jedle. Na jihozápadním svahu pramení hlavní zdrojnice Křemelné. Bez výhledu.

Tomandlův křížek - Rozcestí Tomandlův křížek leží na Pancířském hřbetu v sedle mezi Habrem a Pancířem. Křižují se zde červená turistická značka hřebenovky z Pancíře přes Můstek na Prenet a žlutá značka vedoucí dolů z hřebene na obě strany (na Brčálník a dále na Úhlavský luh s naučnými stezkami nebo na opačnou stranu k prameništím Řezné a Křemelné, zaniklé osadě Šmauzy, bývalým sklářským hutím na Brunstu a Gerlově huti). Stojí zde litinový křížek, nahrazující původní velký dřevěný kříž.
Tento dřevěný kříž tu podle legendy nechal kdysi postavit místní sedlák z vděčnosti za to, že přežil ve velké sněhové vánici. Zaháněl dobytek z hor a přišla nenadálá sněhová bouře a on rád že přežil a jako poděkování bohu, že neumrzl, zde postavil tento kříž.

Habr - plochá kupa 4,5 km jihovýchodně od Hojsovy Stráže. 1203 m vysoký nevýrazný vrchol v hřebeni mezi Můstkem (1235 m) a Pancířem (1214 m). Zalesněno smrkem. V sedle (1152 m n. m.) směrem k Pancíři stojí Tomandlův kříž. Vrchol bez výhledu.

Můstek - Nejvyšší hora Pancířského hřbetu (1235 m n. m. ). Nachází se v severní části Šumavy asi 7 km severně od Železné Rudy.Vrchol Můstku leží ve střední části Pancířského hřbetu asi 3 km severně od Pancíře a 5 km jihovýchodně od Prenetu nad údolím řeky Úhlavy. Můstek je jako celý hřeben zalesněn převážně smrkem, nad hranicí lesa je uměle vysazená kleč. Kolem vrcholu vede hřebenová cesta značená červeně s výhledy na nápadně vystupující dvouhrotý vrchol Ostrého. V roce 1924 někdejší starosta z Hojsovy Stráže Michal Ernst nechal postavit chatu KČT na Můstku s rozhlednou vysokou 18 m. Po válce sloužila jako rekreační objekt ČSD. O vánočních svátcích, 26. prosince 1995 do základů vyhořela. Dnes je na jejím místě turistický přístřešek. Na současné podobě vrcholu se nejvíce podepsalo řádění orkánu v roce 2007. Na severozápadním svahu leží obec Hojsova Stráž, na severovýchodním svahu jsou malebná lesní zákoutí v místech bývalých Zadních Šmauz.


Použité zdroje:

- Šumavský rozcestník : Suché Studánky [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/5526-suche-studanky/
- Jedlová [online] Web: http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/jedlova-hlv134/
- Habr [online] Web:http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/habr-hlv115/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram