Logo
Logo

Fotogalerie

18.05.2019 - Dobrá Voda - Kříženec - Štěpanice - Jungův mlýn - Slonní mlýn - Velký Radkov - Velký Babylon

Po cestě z Dobré Vody; směr Pustina, Malý Babylon Lesní cestou směrem k osadě Kříženec Radešovský potok (asi 500m pod pramenem) Zřícenina domu na okraji lesa nad osadou Kříženec Pastviny nad osadou Kříženec Dům č.45 v osadě Kříženec Dům č.43 v osadě Kříženec Radešovský potok před Štěpanicemi Rybník na rozhraní odbcí Kundratice a Štěpanice Štěpanice Za Štěpanicemi směrem k osadě Mirkov Osada Mirkov Údolí Radešovského potoka. Pohled směrem k býv. Jungovu mlýnu Údolí Radešovského potoka. Pohled zpět směrem k osadě Mirkov Radešovský potok u býv. Jungova mlýna Býv. Jungův Mlýn Býv. Jungův Mlýn Radešovský potok u býv. Slonního mlýna Býv. Slonní mlýn Býv. Slonní mlýn Býv. Slonní mlýn Pohled do údolí Radešovského potoka z louky pod Velkým Radkovem Pod Velkým Radkovem Přes údolí Radešovského potoka na (vzadu vykukující) Vatětice Pohled na hrad Kašperk z louky pod Velkým Radkovem Pohled na kopce Nuzerovská stráž 802 m n.m. (vpředu) a Volšovská stráž 790 m n.m.(vzadu uprostřed) Kopce Nuzerovská stráž 802 m n.m. a Volšovská stráž 790 m n.m. (uprostřed), Svatobor 845 m n.m. (od středu vpravo) Velký Radkov Velký Radkov Velký Radkov Velký Radkov Velký Radkov, dům č.p.27 s věžičkou Louka u Malého Radkova Stoupáme směrem k Velkému Babylonu Velký Babylon Velký Babylon - vzadu je vidět výrazný vrchol hory Sokol (Antýgl) 1253 m n.m. u Horské Kvildy Velký Babylon - vzadu vpravo od středu je vidět Huťská hora (1187 m.n.m.) a vpravo vrchol hory Sokol (1253 m n.m.) Po cestě směrem na Malý Babylon Malý Babylon Rozcestí U Malého Babylonu Pod Pustinou; cesta směrem na Dobrou Vodu

Dobrá Voda u Hartmanic - Je staré poutní místo se studánkou údajně léčivé vody, před rokem 1989 téměř čtyři desetiletí součást a správní středisko rozsáhlého vojenského výcvikového prostoru.
V rodném domě Dr. Šimona Adlera, významného rabína, pedagoga a učence, je zpřístupněna muzejní expozice a informační středisko NP Šumava.
Kostel sv. Vintíře dal v roce 1706 postavit na místě staré kaple baron František Karel Villani. Pro tento kostel vytvořila v roce 2001 sklářská výtvarnice Vladěna Tesařová (1958) skleněné oltářní retabulum se scénou Ukřižování a vyobrazením světců středoevropského prostoru včele s Vintířem. Jedná se o třídílný reliéf o rozměrech 4,5 x 3,2 m. Svým rozsahem a váhou bezmála čtyř tun jde o dílo ve skle ojedinělé, avšak navazující na tradici zpracování skla na Šumavě.

Kříženec - je osada, část města Hartmanice v okrese Klatovy. Nachází se asi 2 km na jih od Hartmanic. Jsou zde evidovány tři adresy. V roce 2011 zde trvale nikdo nežil. V blízkosti osady se nachází přírodní rezervace Kříženecké mokřady.

Štěpanice - malá vesnice, část města Hartmanice v okrese Klatovy. Nachází se asi 2 km na jihovýchod od Hartmanic. Je zde evidováno 12 adres. V roce 2011 zde trvale žili tři obyvatelé. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1396.

Jungův mlýn - (Papier Mühle) zřícenina ležící na Radešovském potoce. Původně papírna, kolem r. 1880 přestavěna na mlýn. 2 vodní kola umístěna nad sebou celkový spád asi 8m, výkon 2,28 hp. Poslední mlynář Wenzel Jung, vyhnán s rodinou 1946, po několika týdenním obydlení rumunskými reemigranty trvale opuštěn a vyrabován.

Slonní mlýn - (Elefantenmühle) zřícenina mlýna na Radešovském potoce. 2 budovy, chlév a mlýnice s obytnou roubenou částí, vodní spád 4m

Velký Radkov - Velký Radkov je malá vesnice, část města Rejštejn v okrese Klatovy. Památky a zajímavosti: zachovaná lidová architektura - domy ve vsi jsou z menší či větší části roubené, sluneční hodiny na domě č.p. 11, kaplička jihovýchodně od vsi směrem ke Klášterskému Mlýnu, křížek na kraji vsi, Radkovská smolná pec (stojí mezi Velkým a Malým Radkovem), památné stromy - lípa na Wunderbachu a smrk na Stimlingu.

Velký Babylon - Původně sklárna,později královácký dvorec a osada s pěti domy. Dvorec patřil od 17. století rodině Haasově,jejichž hrob je na obnoveném hřbitově v Dobré Vodě,kam patřili farou. Velký Babylon byl jako osada obydlen ještě v roce 1985. Opuštěný dvorec rychle chátral.Nový majitel tuto jedinečnou usedlost zboural.


Použité zdroje:

- SUŠICE A OKOLÍ : Dobrá Voda u Hartmanic [online]. Web: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=snet&id=839
- Kříženec (Hartmanice) – Wikipedie [online] Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/ K%C5%99%C3%AD%C5%BEenec_(Hartmanice)
- Štěpanice (Hartmanice) – Wikipedie [online] Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bpanice_(Hartmanice)
- Jungův mlýn; Papier Mühle | Vodnimlyny.cz [online] Web: http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/2516-junguv-mlyn-papier-muhle
- Sloní mlýn; Elefantenmühle | Vodnimlyny.cz [online] Web: http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/2515-sloni-mlyn-elefantenmuhle
- Šumavský rozcestník : Velký Radkov [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/5592-velky-radkov/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram