Logo
Logo

Fotogalerie

10.05.2019 - Nová Hůrka - Hůrecký vrch - Stará Hůrka

Nová Hůrka - Parkoviště Nová Hůrka Nová Hůrka Smíšený les na SZ úbočí kopce Hůrecký vrch Malé roztroušené skalky na úbočí kopce Místy se cesta k vrcholu úplně ztrácí Geodetický bod na vrcholu Hůreckého vrchu (1099 m n.m.) Sestup z vrcholu Pod Hůreckým vrchem Po již nepoužívané cestě směrem k býv. Staré Hůrce Cesta se místy úplně ztrácí.. I.zóna NP Hůrecký vrch Jezerní potok - odtok z jezera Laka Jezerní potok Před býv. Starou Hůrkou Pohled do údolí Jezerního potoka od býv. Staré Hůrky Zbytky domů na býv. Staré Hůrce Alej památných stromů u býv. Hůrky (Hurkenthal) Alej památných stromů, vlevo vzadu je vidět vrchol Debrník/Plesná (1336 m n.m.) Pohled na kopec Dřevěná Hůl (1206 m n.m.), Pohled zezadu na hřbitovní kapli sv. Kříže Hřbitov vedle kaple sv. Kříže Hřbitovní kaple sv. Kříže Cesta směrem na Novou Hůrku, vzadu za stromy je vidět Hůrecký vrch (1099 m n.m.) Hůrecká alej Býv. Stará Hůrka, rozcestí Býv. signálka Dřevěný můstek přes Drozdí potok Pohled od západu na Hůrecký vrch Pohled přes Polomské údolí k Hůreckému vrchu Pomník padlého vojáka

Nová Hůrka - je malá vesnice, část obce Prášily v okrese Klatovy. Nachází se asi 6,5 km na severozápad od Prášil. Vesnicí protéká Drozdí potok, který náleží do povodí řeky Křemelné. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1790. V roce 2011 zde trvale žilo 37 obyvatel.

Hůrecký vrch - výrazný, smrkem zalesněný vrchol vrchol (1099 m n.m.) se nachází asi 1,5 km jihovýchodně od Nové Hůrky a 1 km severovýchodně od Staré Hůrky. Na šumavské vrcholy je poměrně osamocený. Nad nejvyšší sedlo vystupuje přes 100 m. Na svazích jsou rozptýlené balvany a menší skalky. Spodní část jihovýchodního svahu je I. zóna Národního parku Šumava.

Hůrka (Prášily) - (německy Hurkenthal) je zaniklá sklářská ves na Šumavě, asi 7 km východně od Železné Rudy, dnes základní sídelní jednotka obce Prášily. První část obce byla založena roku 1732 při sklářské huti Hafenbrändlů, původně nazývané Česká huť. Roku 1766 byla nedaleko založena nová sklárna, v místě dnes zvaném Hůrka, přibližně 1 km jihozápadně od Hůreckého vrchu. Místu staré hutě se začalo říkat Stará Hůrka (Althurkenthal) a nové osadě pro sklářské dělníky Nová Hůrka.
Roku 1789 dal Ignáce Hafenbrädl v obci postavit kostel, zasvěcený sv. Vincenci Ferrerskému. Později (1820) pak byla nedaleko vystavěna hřbitovní kaple sv. Kříže, která sloužila jako hrobka sklářských rodin Abelů a Hafenbrändlů. Byl zde pohřben i otec spisovatele Karla Klostermanna – MUDr. Josef Klostermann.
V Hůrkách kromě skláren a obytných budov stával zámeček, hotel U jezera Laka, hostinec, pošta, dva mlýny a lesovna.
Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto. Zanedlouho poté se obec (s výjimkou Nových Hůrek) ocitla v pohraničním pásmu železné opony, resp. vojenském prostoru se střelnicí. Budovy byly zničeny, s jedinou výjimkou hřbitovní kaple, která přečkala do konce komunismu, ovšem značně zpustošená. (Kaple se prý hodila jako dělostřelecká pozorovatelna.)
V kryptě hřbitovní kaple svatého Kříže bylo původně pochováno (ve skleněných rakvích) 23 členů sklářského rodu Abelů včetně jejich rodinného lékaře MUDr. Josefa Klostermanna. V roce 1952 skupina podnapilých vojáků z nedaleké posádky násilím vnikla do krypty, vynosili rakve ven, opřeli je o zeď a rozstříleli je.
V současnosti (2006) se na místě Hůrky rozkládají louky, bývalou obec připomínají chráněné stromořadí (Hůrecká alej) a kaple, která byla na přelomu 21. století zabezpečena a opravena. Na kapli je umístěna tabule informující o historii obce a pamětní deska obětem zabitým v době komunismu na státní hranici – úseku Šumava.


Použité zdroje:

- Nová Hůrka – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_H%C5%AFrka
- Hůrecký vrch [online]. Web: :http://www.tisicovky.cz/cs/hory/sumava/hurecky-vrch-hlv192/
- Hůrka (Prášily) – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/ H%C5%AFrka_(Pr%C3%A1%C5%A1ily)


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram