Logo
Logo

Fotogalerie

08.05.2019 - Keply - Svinná - Chvalšovice - Kunkovice - Jarkovice

Keply Pohled do údolí potoka Ostružná směrem k Javorné Po zelené, směrem ke Střední Svinné Pohled od Střední Svinné směrem k Javorné. Uprostřed je vidět Gerlův Dvůr Ekofarma Svinná (penzion Stará Vápenka) Kaplička na rozcestí Svinná Dolejší Svinná Pohled na prenetský hřeben od Chvalšovic Nad Chvalšovicemi. Vpravo vzadu jsou vidět Kunkovice Kaplička na návsi v obci Chvalšovice Pohled na městys Čachrov od Chvalšovic Pohled na Předvojovice od Kunkovic Pohled na Chvalšovice od Kunkovic Kaplička v Kunkovicích Objekt býv.zámku Kunkovice Náves s kapličkou v Kunkovicích Kunkovice Chalupa v Kunkovicích Za Kunkovicemi vpravo po lesní zpevněné cestě ke žluté tst. cestě směr Jarkovice Po žluté směrem na Jarkovice Před Jarkovicemi Jarkovice Rybník v Jarkovicích Stoupáme k Hořejší Svinné Hořejší Svinná Hořejší Svinná Hořejší Svinná Pomník tragicky zesnulého revírníka mezi Svinnou a Keply Pohled SSV směrem od Kepel do vnitrozemí Pohled SV směrem od Kepel do vnitrozemí. Vlevo vzadu vrchol hory Svatobor u Sušice (845 m n.m.) Pohled SSV směrem od Kepel do vnitrozemí Pohled na Keply od východu

Keply - samota, část města Hartmanice v okrese Klatovy. Osada Keply představovala jeden z vjezdů do vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda. Dnes je jedním z důležitých nástupních míst do CHKO a NP Šumava. Samotný název osady má pravděpodobně kořeny ve starém slovanském pojmenování koní. Dřívější rozsáhlou zemědělskou činnost dvora Keply, náležejícího v minulosti do území kochánovské rychty, připomínají dnes jen zbytky velkého barokního statku.
V blízkosti osady vznikly na přelomu 15. a 16. století dvě skelné hutě. Dochovala se po nich jen jména Stará Huť a Sova. Vyráběly se zde páteříky, korále i umělé perly. Po druhé světové válce byla oblast odsunem obyvatel německé národností z velké části vylidněna.
K úplnému vylidnění došlo zakrátko, když byl v hraniční oblasti vyhlášen vojenský výcvikový prostor s přísným hraničním režimem. Po zřízení VP Dobrá Voda ze světa vymizelo několik desítek vesnic, osad a samot. Nestojí už Zhůří, Stodůlky, Velký Bor, Nová Studnice, Gsenget ani Ždánidla, zmizel Frauentál i Skelná. Zachovány zůstaly jen Prášily, i když ne v původním rozsahu. Keply měly zároveň představovat budoucí typ socialistické vesnice. Pro všechny obyvatele se postavil jediný velký vícepodlažní dům. V roce 1991 byl zde vojenský újezd zrušen a celá oblast se otevřela možnosti normálního vývoje. Ten je po roce 1991 spojen zejména s postupným rozvojem cestovního ruchu.
Kromě pohnuté historie zaujme návštěvníka i typický reliéf této části Šumavy, značně odlišný od níže položených oblastí Přírodního parku Kochánov. Geologicky spadá zdejší území již do oblasti tzv. Šumavských plání, jež představují u nás ojedinělý typ náhorních plošin v nadmořské výšce 900 až 1000 m. Náhorní planiny se vlní v mělkých depresích s častým zastoupením mokřadů, plochá údolí meandrujících řek střídají hluboce zaerodovaná údolí se zpěněnými peřejemi. Takto rozčleněná plochá krajina je plná mrazových kotlin a údolí, ve kterých se zachycuje studený vzduch stékající po svazích hor. Atak v některých místech mrzne i v letních ránech. Proto tu rostou druhy rostlin typické pro polohy horní hranice lesa a horské louky (např. prha chlumní, hořec panonský). Část luk v okolí Keplů a Staré Hutě jsou v létě využívány jako pastviny pro dobytek.

Svinná u Javorné - je malá rozptýlená vesnice, část městyse Čachrov v okrese Klatovy. Nachází se asi 6 km na jih od Čachrova a sestává ze tří osad, z nichž Hořejší Svinná a Dolejší Svinná leží na severním, respektive západním úbočí Svinenského vrchu (970 m), Střední Svinná pak o něco níže při horním toku říčky Ostružné. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1404.

Chvalšovice - malá vesnice, část městyse Čachrov v okrese Klatovy. Nachází se asi 3,5 km na jih od Čachrova. Je zde evidováno 17 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 26 obyvatel. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1404. V obci je kaplička s křížem na návsi a vedle památník padlým vojínům ve světové válce.

Kunkovice - Kunkovice jsou malá vesnice, část městyse Čachrov v okrese Klatovy. Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Čachrova. Je zde evidováno 27 adres. V roce 2011 zde trvale žilo padesát obyvatel. Ve vesnici se nachází kaple a nýv. zámek. Zámek Kunkovice pochází z 18. století s pozdějšími úpravami je patrová stavba s valbovou střechou. Na nároží zámku je okrouhlá dvoupatrová věžička. Ze starší stavby se zachovaly pouze nárožní pilíře.

Jarkovice - (také Dvůr Jarkovice) je samota (829 m n. m.), část obce Velhartice v okrese Klatovy. V Jarkovicích stávala sklárna (patrně huť na páteříky) v roce 1557, kdy je na ní uváděn sklář Václav, ovšem její vznik znám není. V provozu byla sklárna nejméně ještě v roce 1572, kdy se připomínají tři příbuzní skláři – Christoph, Mathias a Wenzl. Sklárna patrně zanikla před nebo při počátku třicetileté války.


Použité zdroje:

- Šumavský rozcestník : Keply [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/4180-keply/
- Svinná (Čachrov) – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svinn%C3%A1_(%C4%8Cachrov)
- Chvalšovice (Čachrov) – Wikipedie [online] Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chval%C5%A1ovice_(%C4%8Cachrov)
- Šumavský rozcestník : zámek Kunkovice [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/3089-zamek-kunkovice/
- Šumavský rozcestník : Jarkovice [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/5857-jarkovice/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram