Logo
Logo

Fotogalerie

20.04.2019 - Špirk - Zadní Chalupy - Lomnice - Rödrovský Dvorec

Pohled na Nýrskou přehradu od Špirku Špirkův Dvůr Pohled na Gubrův Dvůr z cesty nad Špirkem Strážiště Objekt Farmy nad Strážištěm Jedna z budov zaniklé 4. rPS - Zadní Chalupy (1. prapor PS Nýrsko, 7. brigáda PS Sušice).Rota zanikla koncem 70tých let Po cestě na býv. Zadní Chalupy Býv. Zadní Chalupy Rozcestí Zadní Chalupy Rozcestí U Zadních Chalup Stoupáme po cestě směrem na Lomnici Rozcestí Lomnice (1020m n.m.) Poslední zbytky zimy v Královském hvozdu (nad rozc. Lomnice) Pozůstatky železné opony :) Skály na Bucharu Údolí potoka Lomnice Potok Lomnice Potok Lomnice Zchátralé objekty na Ševcově pile Zchátralé objekty na Ševcově pile Zchátralé objekty na Ševcově pile Zchátralé objekty na Ševcově pile Svinský potok Rödrovský Dvorec Zvonek štěstí Pohled od Rödrovského Dvorcena horní část Zelené Lhoty s nádražím Pohled od Rödrovského Dvorce na Hojsovu Stráž (uprostřed vzadu) Podzemní bunkr u Rödrovského Dvorce Nad Rödrovským Dvorcem Směrem k Gubrovu Dvorci Gubrův Dvorec Pohled na Pancířský hřbet (v levé části) Pohled ppřes Gubrův Dvorec na horu Lovečná Pohled na hory (zleva) Šipčák 1202 m n.m. s rozhlednou, Malý Špičák 1189 m n.m., Jezerní hora 1343 m n.m., Svaroh 1333 m n.m.

Špirk - samota Špirk spadá pod obec Hamry. Spirkenhof nebo také Špirkův dvůr či Špirkův Dvorec patří k jednomu ze zachovalých velkých hamerských dvorů jehož součástí je i kaple.

Zadní Chalupy (Hamry) - německy Hinterhäuser. Obec se rozkládala na pláni při horním toku Chodské Úhlavy a Svinského potoka mezi kótou Hraničář a Lomničky.
První zmínka o obci pochází z roku 1701. V průběhu 18. století je zde uváděno 12 usedlostí, k roku 1854 byly Zadní Chalupy osídleny 234 obyvateli. V roce 1878 byla v obci zřízena jednotřídní škola, přestavěna byla v roce 1924. Byla zde i stanice Finanční stráže. Podle sčítání obyvatel je v roce 1890 uváděno 167 osob ve 30 domech, v roce 1930 150 osob ve 29 domech.
Hlavní obživou obyvatel byla těžba dřeva, zemědělství a pastevectví. Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno.
Na začátku 50. let vznikla železná opona a v již bývalé obci byla zřízena pohraniční rota Zadní Chalupy. Domky obce byly v 50. letech srovnány se zemí. Dnes ruiny vsi Zadní Chalupy zakrývá vegetace, ve východní části zaniklé obce se nachází objekty coby pozůstatky pohraniční roty.

Rödrovský Dvorec - (něm. Röderhof) - zaniklá samota v katastrálním území Hamry na Šumavě. Rödrovský dvorec byl zaznamenán již na mapách Stabilního katastru zroku 1837, kdy se zde nacházela jedna zděná budova a pět nezděných stavení. V blízkosti dvora byl mlýn na Svinském potoce (Rödermühle).

Gubrův Dvorec - (něm. Guberhof) nebo též někdy Grubrův dvůr je jeden ze zachovalých velkých hamerských dvorů jehož součástí je i kaple.


Použité zdroje:

- Vybraná zaniklá sídla severozápadní Šumavy [online]. Web: http://www.zdeneksmida.cz/rozbor-jizniho-pohranici/sumava/vybrana-zanikla-sidla-severozapadni.html
- Šumavský rozcestník : Gubrův Dvorec [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/8408-gubruv-dvorec/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram