Logo
Logo

Fotogalerie

16.02.2019 - Zelená Lhota - Prenet - Jižní Stráň

Pohled přes železniční trať na část Nýrské přehrady. Vpravo vzadu kopec Hraničář (833 m n.m.) Po cestě od Zelené Lhoty směrem na Prenet Zledovatělá cesta na Prenet... Na cestě pod Křížovým vrchem Křížový vrch Pod Prenetem. Vzadu je vidět kaple svaté Kunhuty Objekt býv. restaurace na Prenetu Pohled z Prenetu do vnitrozemí Po NS Hojsova Stráž z Prenetu směrem na Jižní Stráň Dále po NS Hojsova Stráž... Chalupa u Jižních Strání Jižní Stráň Pohled z Jižních Strání na Jezerní stěnu (vpravo od středu), pod ní se schovává Černé jezero. Vlevo od středu je Špičák (1202 m n.m.) Pohled směrem na Hojsovu Stráž Po cestě od Jižních Strání na Zelenou Lhotu Pozdně-večerní pohled do údolí Nýrské přehrady. Vzadu je vidět vrchol Hraničáře (833 m n.m.) Měsícem osvícený pohled na cestu nad Zelenou Lhotou

Zelená Lhota - Nachází se asi 5,5 km na jihovýchod od Nýrska. Protéká jí Zelenský potok, který je pravostranným přítokem řeky Úhlavy. Obec leží v příjemné krajině na svahu Prenetu, nad pravým břehem údolní nádrže Nýrsko. První zmínka o obci pochází z roku 1533, kdy náležela statku Dešenice. Od roku 1757 byla Zelená Lhota jednou z poddanských vesnic na panství Bystřice. Kostel svatého Wolfganga vznikl v 18. století. Uvnitř kostela stojí oltář s dřevěnými plastikami z poloviny 18. století.

Prenet - Východní strana Úhlavského údolí, kterou tvoří horský hřeben Pancíř, Můstek zakončuje Prenet se dvěma vrcholy (1071 a 1006 m n.m.) a náhorní plošinou.
První písemná zpráva o osídlení Prenetu pochází z roku 1040. Je spojena s vybíráním „prenetského cla“. Postupem let zde vznikala osada, která sloužila jako odpočívka na obchodní cestě zvané Zwieselská nebo také horní cesta. S rozvojem obchodu a těžbou rud se osada stále rozrůstala. V roce 1408 zde nechali Bohuslav a Racek z Janovic, páni na Reisemberku, postavit kapli svaté Kunhuty a dům pro celníka. Osada měla již několik statků a řemeslnických chalup. V roce 1666 uvádějí pozemkové knihy na Prenetu 5 dvorů, kaplí a několik chalup. Kaple patřila nadací pod Novou Kdyni. V roce 1785 byla přifařena k Zelené Lhotě. V roce 1850 byl Prenet s celou výměrou připojen k Hojsově Stráži. Osada čítala 6 dvorů a 16 chalup. Po odsunu německých obyvatel v roce 1946 byla osada zcela vylidněna. Kaple i dvory začaly pomalu chátrat. Z většiny staveb nezbylo nic. Dnes se na Prenetu nachází Kaple sv. Kunhuty a tři objekty v soukromém vlastnictví.
Z Prenetu je pěkný výhled do českého vnitrozemí Klatovska nebo na panorama Královského hvozdu s majestátním Ostrým (1293 m n.m.).

Jižní Stráň - je samota na protilehlé stráni Hojsovy Stráže nad přírodní rezervací Svobodova niva.


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram