Logo
Logo

Fotogalerie

25.03.2018 - Nýrsko - Pajrek - Hraničář - VD Nýrsko - Stará Lhota

Sportovní areál a Ski areál Nýrsko Lesní divadlo Nýrsko Lesní divadlo Nýrsko Řeka Úhlava Po NS směr Pajrek Pomník hladovějících ptáků Osada Pajrek nesoucí název podle stejnojmenné zříceniny hradu leží nad Starou Lhotou nedaleko Nýrska. Osada Pajrek Stoupáme směrem ke zřícenině hradu Pajrek Zřícenina hradu Pajrek Zřícenina hradu Pajrek Zřícenina hradu Pajrek Zřícenina hradu Pajrek Zřícenina hradu Pajrek Nad Suchými Kameny Osada Suchý Kámen - býv. pionýrský tábor Osada Suchý Kámen Suchý Kámen - obora v soukromém vlastnictví Jeleni v oboře :) Pohled směrem na Chudenín Po cestě k vrcholu Hraničáře Těsně pod vrcholem Turistický přístřešek na vrcholu Hraničáře Hraničář - kóta 833 m n.m. Velkoryse pojatá studánka na jihozápadním svahu Hraničáře Postupné klesání k přehradě Nýrsko Pohled do údolí s Nýrskou přehradou, v pozadí hřeben Prenetu Pohled na vodní hladinu přehrady u rozcestí Na Lesní Louce VD Nýrsko Na hrázi VD Nýrsko Odtok z VD Nýrsko Pohled přes přehradu směrem do Úhlavského údolí mezi Pancířským hřbetem (vlevo) a Královským hvozdem Pohled z hráze směrem na Starou Lhotu Hráz VD Nýrsko Zrekonstuovaná kaple ve Staré Lhotě Úhlava přitékající do Nýrska

Lesní divadlo Nýrsko - Stavba lesního divadla byla dokončena roku 1935. Divadlo mělo zajímavá technická řešení. Pro scény v interiéru bylo možné u převážně dřevěné budovy odsunout obě boční rohové stěny. Součástí některých venkovních scén byla i skála za jevištěm, které mělo po celé délce podchody a propadliště, bylo zde místo pro orchestr i pro nápovědu.Do hlediště se vešlo 1418 diváků. Po druhé světové válce mělo Nýrsko dva ochotnické soubory - Sokol a později J.K.Tyl se 120 členy. Činohry i operety se hrály večer i odpoledne. Asi nejúspěšnější hrou byla "Maryša". Jako hosté zde vystupovali herci Národního divadla Jaroslav Vojta, Stela Májová, Zdeněk Štěpánek a další. Činnost divadla zanikla v 70.letech minulého století. Po dlouhých letech se od roku 2008 začíná divadlo znovu probouzet k životu a v roce 2009 byla obnovena divadelní činnost.

Pajrek, zříc. - zříceninu hradu se nachází cca 2,5 km od Nýrska. Hrad byl vystaven ve výšce 627 m n. m. na výběžku hřebenu Hraničáře. Hrad se nacházel při staré stezce do Bavor, odtud i jeho název pocházející z německého slova Baiereck, což mohlo znamenat hrad na Bavorských hranicích.
Pajrek byl založen na začátku 14. století, v 15. století se pánem hradu stává Racek z Janovic, stoupenec krále Jiřího z Poděbrad. Tento majitel porazil v roce 1467 bavorské křižácké vojsko v bitvě u Nýrska. V roce 1472 vtrhli však Bavoři opět do Čech, hrad dobyli a vypálili.
Hrad opravil až Jindřich Kostomlatský z Vřesovic, Pajrek byl v jeho vlastnictví od roku 1512. V roce 1520 byl Kostomlatský na pražském hradě sťat, tento loupeživý rytíř byl obviněn jako zemský škůdce.
Od této doby hrad pustl, od poloviny 16. století byl trvale opuštěn. Z bývalého obranného hradu se zachovalo pouze několik trosek obytného stavení, věže a příkop. Na zdech je možno spatřit otvory po trámoví a v prvním poschodí uzoučký vchod pro jednotlivce.

Suchý Kámen - Suchý Kámen je osada, část obce Chudenín v okrese Klatovy. Nachází se asi 3,5 km na jih od Chudenína. Jsou zde evidovány čtyři adresy. V roce 2011 zde trvale nikdo nežil. Místo známé jako bývalý pionýrský tábor.

Hraničář - dříve zvaný Rantscher, 832,7 metru vysoký vrchol je součástí vnitrozemského hřebenu vybíhajícího od státních hranic přes vrch U Zadních Chalup, dále samotný Hraničář, zříceninu hradu Pajrek a dále klesající k Nýrsku.
Na svazích severozápadního hřbetu se rozkládají louky Suchého Kamene a jihovýchodní hřbet je součástí zdejšího hlavního hřebene. Přes vrchol prochází hranice mezi dílčími povodími Úhlavy a Chodské Úhlavy.
Svahy Hraničáře byly osídleny již ve středověku, což dokládá osvobození dvorce na Suchém Kameni od placení daní v roce 1321 králem Janem Lucemburským. Ani později lidé Hraničář neopustili, kdesi na jeho svazích se dlouho těžila železná ruda a názvy Skelné Hutě či Uhliště ležících na úpatí jasně připomínají sklářskou historii.
Po komunistickém převratu se Hraničář stává prakticky nepřístupným místem, neboť se ocitá ve střeženém hraničním pásmu. Zatímco pohraničníci střežili zelenou hranici a později železnou oponu, hranici ve vzdušném prostoru střežily radiotechnické prapory ČSLA. Radary byly mocné, ale některá místa v tak členitém terénu pro tzv. radiolokační stín nedokázaly pokrýt. Při státní hranici se západním Německem a Rakouskem vznikla linie hlásek pro vizuální kontrolu oblohy, tzv. vidový průzkum. Jejich osádky pozorovaly své okolí přes celý den.
Hláska spadala pod 52. radiotechnický prapor Stod (VÚ 8060), 521 radiotechnickou rotu Poleň. Velitel hláskařů nprap. Ondřejka Josef. Do dnešních dnů se dochovaly pouze kotvící patky staré věže, její základová deska, pozůstatky okopu a základová deska nové věže, na které stojí dřevěný přístřešek pro turisty. Tam, kde stával domek obsluhy, již roste les.

VD Nýrsko - Přehrada Nýrsko se nachází na úpatí Šumavy na horním toku Úhlavy nad obcí Nýrsko. Stavba přehrady probíhala v letech 1965 – 1969. Původním účelem stavby byla akumulace vody, kterou bylo možno intervenčně nalepšovat průtok v Úhlavě pro plzeňskou úpravnu vody na Homolce, a to i přesto, že se jedná o značnou vzdálenost mezi nádrží a místem spotřeby. Kapacita nádrže je dostačující i pro Klatovsko a Domažlicko. Záměr postavit novou úpravnu vody blízko přehrady byl schválen v roce 1973 a stavba probíhala v období 1980 – 1986. Tato úpravna vody v Milencích dodává vodu do Klatov, Domažlic a přilehlých oblastí. Ze všech nádrží v povodí Berounky je zde nejčistší voda a snadno se upravuje na vodu pitnou.
Sypaná, kamenitá hráz má návodní železobetonový těsnící štít. Vzdušní líc je osázen okrasnými dřevinami a dobře zapadá do okolní přírody. Délka hráze v koruně je 320 m a výška nad terénem 36,2 m. Při levém břehu prochází hrází odpadní a komunikační štola, na jejím začátku stojí kruhová věž sdruženého objektu, ve kterém je šachtový přeliv, dvě spodní výpusti a vodárenské odběry. Dodatečně v roce 1996 byla na každou spodní výpust instalována turbina typu Bánki ČKD.
Délka vzdutí je 2,5 km a objem 20,75 mil. m3. Nádrž se nachází v III. zóně chráněné krajinné oblasti Šumava. Nad nádrží směrem k Hojsově Stráži je přírodní rezervace Úhlavský luh. Šumava je turisticky velmi atraktivní a vyhledávaná oblast protkaná řadou značených turistických cest i cyklostezek. Úhlava je vyhledávána i vodáky, minimálně 1x ročně se odpouští voda z nádrže pro celostátní organizovanou vodáckou akci.

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE: plocha povodí: 80,9 (km2), prům. dlouhodobý roční průtok Qa: 1,450 (m3/s), N-letý průtok Q100: 65,9 (m3/s)
TECHNICKÉ ÚDAJE:NÁDRŽ: celkový objem: 20,75 (mil. m3), zatopená plocha: 148 (ha)
HRÁZ: tok: Úhlava ř. km. 93,690 , kóta koruny: 525,11 (m n.m.), výška hráze nade dnem: 36,2 (m), délka hráze: 320 (m)
SPODNÍ VÝPUSTI: počet: 2 , typ uzávěru: šoupě (revizní), rozstřikovací uzávěr (provozní), průměr DN: 700 (mm), max. kapacita: 8,88 (m3/s)
BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV: typ: šachtový, průměr přelivné hrany: 9,8 (m), délka přelivné hrany: 30,79 (m), max. kapacita: 86 (m3/s)
ELEKTRÁRNA: typ turbiny: Banki ČKD TT B45Z/48 , počet soustrojí: 2 , instalovaný výkon: 320 (kW), max. hltnost: 2 x 0,93 (m3/s), rozsah spádu: 18 – 27 (m)
VODÁRENSKÝ ODBĚR: 3 etáže: 2 x DN 400


Použité zdroje:

- Lesní divadlo Nýrsko | Historie lesního divadla [online]. Web: http://www.lesnidivadlonyrsko.cz
- NÝRSKO A OKOLÍ : Zřícenina hradu Pajrek [online]. Web: http://www.sumavanet.cz/nyrsko/fr.asp?tab=snet&id=2910
- Suchý Kámen – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Such%C3%BD_K%C3%A1men
- Vojensko.cz - Objekty PVOS - Pozorovací hlásky - PH 201 - Hraničář [online] Web: http://www.vojensko.cz/ph-201-hranicar
Hraničář (GC4YY84) [online] Web: http://www.hauner.cz/GC4YY84/
- Vodní díla a nádrže | pvl.cz [online]. Web: http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/vodni-dila/vodni-dila-a-nadrze


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram