Logo
Logo

Fotogalerie

07.01.2018 - Hojsova Stráž - Tomášův Dvůr - Prenet - Zelená Lhota

Železniční zastávka Hamry-Hojsova Stráž Penzion/Hotel Bílá Strž nad železniční zastávkou. V dobách "dávné slávy" tu bylo rušno, nyní je objekt na prodej Po cestě podél železniční trati směrem na Tomášův Dvůr Tomášův Dvůr - u rozcestí Po cestě směrem od Hojsovy Stráže na Jižní Stráň Pohled směrem na Hojsovu Stráž Pohled směrem na Zelenou Lhotu Stoupání od Jižních strání Stoupání směrem na hřeben Prenetu Krmelec :) Stále stoupáme směrem na hřeben Prenetu Na hřebeni Prenetu v nadmořské výšce 1045 m n.m. pod rozcestím Na Sjezdovce Za krásného počasí je odsud krásný výhled, momentálně viditelnost skoro nulová :( Turistický přístřešek na bezejmenném rozcestí... Po cestě směrem na Prenet Na cestě, těsně před Prenetem Prenet (984 m n.m.) Kaple sv. Kunhuty Po cestě na Zelenou Lhotu Křížový Vrch (803 m n.m.)

Hojsova Stráž - (německy Eisenstrass) bývalé sídlo jedné z rychet Královského hvozdu. Nejvýznamnější památkou obce, která vznikla v 16. století jako hornická osada, je klasicistní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (1824 - 26), který vznikl přestavbou starší kaple Panny Marie Růžencové z let 1760 - 61.
V polovině 19. století se obec dělila na Horní se 43 domy a Dolní s 35 domy volně roztroušenými. K roku 1910 se zde uvádí 132 domů s 754 obyvateli, z nichž se 23 hlásilo k českému jazyku.
V Hojsově Stráži fungoval také oblíbený pivovar, založený kolem roku 1850 zdejšími Králováky při dvoře č.p. 41 - Huishanslhofu. Pivovar zpočátku vařil černé pivo, podobné bavorskému. Nápoj se pomocí koňských povozů dopravoval po cestě zvané Bierweg na Můstek, Prenet, do Nýrska, Zhůří, Pajreku či Zejbiše. Pivovar byl uzavřen v roce 1946, část zařízení byla odvezena do pivovaru v Železné Rudě.

Tomášův Dvůr - (německy Tomrhof) je malá osada nesoucí název podle samoty Tomášův Dvůr nedaleko obce Hojsova Stráž.

Prenet - Východní strana Úhlavského údolí, kterou tvoří horský hřeben Pancíř, Můstek zakončuje Prenet se dvěma vrcholy (1071 a 1006 m n.m.) a náhorní plošinou.
První písemná zpráva o osídlení Prenetu pochází z roku 1040. Je spojena s vybíráním „prenetského cla“. Postupem let zde vznikala osada, která sloužila jako odpočívka na obchodní cestě zvané Zwieselská nebo také horní cesta. S rozvojem obchodu a těžbou rud se osada stále rozrůstala. V roce 1408 zde nechali Bohuslav a Racek z Janovic, páni na Reisemberku, postavit kapli svaté Kunhuty a dům pro celníka. Osada měla již několik statků a řemeslnických chalup. V roce 1666 uvádějí pozemkové knihy na Prenetu 5 dvorů, kaplí a několik chalup. Kaple patřila nadací pod Novou Kdyni. V roce 1785 byla přifařena k Zelené Lhotě. V roce 1850 byl Prenet s celou výměrou připojen k Hojsově Stráži. Osada čítala 6 dvorů a 16 chalup. Po odsunu německých obyvatel v roce 1946 byla osada zcela vylidněna. Kaple i dvory začaly pomalu chátrat. Z většiny staveb nezbylo nic. Dnes se na Prenetu nachází Kaple sv. Kunhuty a tři objekty v soukromém vlastnictví.
Z Prenetu je pěkný výhled do českého vnitrozemí Klatovska nebo na panorama Královského hvozdu s majestátním Ostrým (1293 m n.m.).

Zelená Lhota - Nachází se asi 5,5 km na jihovýchod od Nýrska. Protéká jí Zelenský potok, který je pravostranným přítokem řeky Úhlavy. Obec leží v příjemné krajině na svahu Prenetu, nad pravým břehem údolní nádrže Nýrsko. První zmínka o obci pochází z roku 1533, kdy náležela statku Dešenice. Od roku 1757 byla Zelená Lhota jednou z poddanských vesnic na panství Bystřice. Kostel svatého Wolfganga vznikl v 18. století. Uvnitř kostela stojí oltář s dřevěnými plastikami z poloviny 18. století.


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram