Logo
Logo

Fotogalerie

17.06.2017 - Hamry - Kamenná brána - Malý Ostrý - Velký Ostrý - Pod Lovečnou

Hamry (pohled na objekt býv. Staré roty Pod Ostrým) 18. rota 3. praporu 9. brigády Pohraniční stráže v obci Hamry. Zde začíná NS Z Hamrů na Ostrý. V těchto místech se stéká Ostrý potok s Bílým potokem. Bílý potok Bílý potok Most přes Bílý potok pod rozcestím "Pod Statečkem" Pod Statečkem rozc. Po cestě na Stateček Stateček Pohled do vnitrozemí z vyhlídky na Statečku směrem na Zelenou Lhotu Oslí studánka. Studánka v minulosti sloužila jako zdroj vody pro blízkou zaniklou usedlost Stateček. Po cestě na Kamennou bránu Kamenná brána Od Kamenné brány směrem k hranici s Německem Pohled o hranice s Německem na hřeben Prenetu, uprostřed vzadu Můstek a Pancíř, vpravo vzadu Špičák a Svaroh Hranice s Německem u hraničního kamene č.22 Pod starovištěm paraglaidingu pod Malým Ostrým. Uprostřed vzadu vrchol Schwarzriegel 1079 m n.m.(Hohenbogen) Pohled do údolí německého městečka Lam (vlevo) Pohled do údolí německého městečka Lam Pohled na paraglaidingové startoviště, vzadu Malý Ostrý (Klein Osser) 1266 m n.m. Pohled z paraglaidingového startoviště pod Malým Ostrým Vrcholový kříž na vrcholu hory Malý Ostrý (Klein Osser) 1266 m n.m. Pohled z Malého Ostrého na paraglaidingové strtoviště (vpravo vpředu) a do údolí městečka Lam Pohled na Velký Ostrý (1293 m n.m.) z vrcholu Malý Ostrý (1266 m n.m.) Po cestě z vrcholu hory Malý Ostrý ke kapli, v sedle mezi vrcholy Malý a Velký Ostrý Künische Kapelle - Kaple v sedle mezi vrcholy Malý a Velký Ostrý Pod vrcholem hory Velký Ostrý U horské chaty pod vrcholem hory Ostrý (odtud se lanovkou zásobuje chata na vrcholu hory) Pohled odspodu na vrchol hory Velký Ostrý. ...k horské chatě na vrcholu hory Velký Ostrý Horská chata na vrcholu hory Velký Ostrý Vrcholový kříž na vrcholu hory Velký Ostrý (1293 m n.m.), za ním je vidět vrchol Malého Ostrého (1266 m n.m.) Pohled z vrcholu Velkého Ostrého na hřbet Královského hvozdu s vrcholy Malý a Velký Kokrháč, Svaroh Vrcholový kříž na vrcholu hory Velký Ostrý (1293 m n.m.), přesně za ním jsou vidět vrcholy Velkého a Malého Javoru (1456 m n.m. a 1384 m n.m.) Vrcholy Velkého a Malého Javoru (1456 m n.m. a 1384 m n.m.) Po cestě dolů z vrcholu hory Velký Ostrý Po "čáře" směrem ke Kamenné bráně Nádherné skály roztroušené po "čáře" s Německem "Udržovaný" hraniční kámen č. 22/6 Pohled do vnitrozemí z hraniční "čáry" Na cestě od Kamenné brány k rozcestí Pod Lovečnou Před rozcestím Pod Lovečnou Rozcestí Pod Lovečnou Výklenková kaple u rozcestí Pod Lovečnou, toho času poničená zřejmě od nějakých vandalů :( Odbočka na lesní cestu směr Hamry Lesní cestou do obce Hamry Hamry

Hamry - Obec Hamry je oblíbeným výchozím bodem na hraniční horu Ostrý, na Černé jezero, na bývalou již neexistující obec Zadní Chalupy přes Stateček pod Ostrým. "Stateček" je významnou křižovatkou turistických cest. Červeně značená spojuje Železnou Rudu, Čertovo a Černé jezero s Lovečnou a Zadními Chalupami. Tedy vlastně prochází celý Královský hvozd. Modrá značka přichází od Hojsovy Stráže a Hamrů a pokračuje na Ostrý, případně do Bavorska.

Stará rota Pod Ostrým - Stará rota Pod Ostrým sídlila od 50 let v obci Hamry, v budově bývalé obecní školy (budova pochází z roku 1926). Rota byla využívána až do poloviny 80 let, kdy se vojáci přestěhovali do nového objektu (nachází se o cca 100 m vedle, zemní práce byly započaty již v roce 1977). Po opuštění vojáky budova roty léta chátrala, a to až do roku 2000, kdy ji zakoupila soukromá osoba a přestavěla na hotel.

Kamenná brána - přírodní úkaz dvou kamenů tvořící bránu na cestě původně spojující bavorský Lam s obcí Hamry.

Velký a Malý Ostrý - Velký Ostrý/ „Grosser Osser“ (1293 m n.m.) a Malý Ostrý/ „Kleiner Osser“ (1266 m n.m.) Nápadný dvojvrchol Ostrého dosahuje 1293 m n.m. a nachází se na něměcké straně, asi 10–15 metrů za státní hranicí. Podle siluety byl také nazýván ”Prsa Matky Boží”.
Vyšším vrcholem Velký Ostrý prochází státní hranice. Stojí zde kříž a na bavorské straně turistická chata z roku 1897. Nižší vrchol Malý Ostrý 1266 m n.m. leží zcela na bavorské straně. Tyto skalnaté vrcholy jsou rozděleny sedlem, kde je postavena kaple se zvoničkou. Nejvyšší bod na českém území leží na sousední skále, mezi hraničními kameny č. 23/1 a 23/2 v nadmořské výšce 1279,7 m n.m.)
Z vrcholu Ostrého je nádherný výhled na obě strany hranice do okolní krajiny, např. na Jezerní Horu, Špičák, Pancíř, Prenet a údolí Úhlavy a Klatovy. Někdy je také vidět zřícenina hradu Radyně u Plzně.

Künische Kapelle - Kaple pod vrcholem Ostrý - Osser 1293 m n. m. Osserkapelle, Künische Kapelle byla dokončena v roce 1986. V kněžišti stojí "česká Madonna". Každý rok první neděli v srpnu ze zde slouží malá bohoslužba, což je stará zvyklost z roku 1772.


Použité zdroje:

- Vojensko.cz - Objekty PS - Zaniklé roty 9. bPS - Stará rota Pod Ostrým [online]. Web: http://www.vojensko.cz/stara-rota-pod-ostrym
- ŽELEZNÁ RUDA A OKOLÍ : Velký a Malý Ostrý (1293 m.n.m., 1266 m.n.m.) [online]. Web: http://www.zelezna-ruda.cz/zeleznaruda/fr.asp?tab=snet&id=1484
- Šumavský rozcestník : Künische Kapelle, Osser (D) [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/6407-kunische-kapelle-osser-d/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram