Logo
Logo

Fotogalerie

06.05.2017 - Nová Hůrka - Debrník - Laka - Stará Hůrka

Nová Hůrka, rozcestí Nad Polomským údolím Na cestě "Ašerák - Rudská křižovatka" Jedno z ramen Drozdího potoka Na cestě "Ašerák - Rudská křižovatka" Na cestě "Ašerák - Rudská křižovatka" Na cestě "Ašerák - Rudská křižovatka" Na cestě "Ašerák - Rudská křižovatka" Zkratkou na cestu nad rozcestím "V zátočině" Pohled na vrcholy kopců: Polom (1295 m n.m.) a Sklářský vrch (1195 m n.m.) Pohled na Hůrecký vrch (1099 m n.m.) - vpředu, vpravo od středu Nad rozcestím "Pod Polomem" - v minulosti tudy procházel plot "železné opony" Po lesní cestě, těsně před začátkem stoupání na Debrník Pohled na německý Velký Javor (1456 m n.m.) z úbočí hory Debrník Pohled na vrchol hory Polom (1295 m n.m.) a jeho JV vrchol (blíže) (1292 m n.m.), vlevo vzadu Královský hvozd s vrcholem Svaroh (1333 m n.m.). V pravo od něj je vidět Špičák (1202 m n.m.) ... k vrcholu Debrníku Sněhoměrná lať těsně pod vrcholem, vpravo je vidět posed, který je hned vedle geodetického bodu (1336,29 m n.m.) Plochý nezalesněný vrchol hory Debrník (Plesná) kudy prochází státní hranice s Německem Hraniční kámen č.10 (1337.26 m n.m.) Těsně pod vrcholem Debrníku - pohled SV směrem Pohled s Debrníku na vrchol Ždánidla (1309 m n.m.) Pohled na vrchol Dřevěná Hůl (1206 m n.m.) - vlevo a Ždánidla (1309 m n.) - vpravo U Pomníčku - v minulosti tudy procházel plot "železné opony Pomník - zde došlo 23.5.1953 k bojovému střetu hlídky PS s ozbrojenými narušiteli... Rozcestí "V zátočině" Můstek přes rameno Jezerního potoka u Vodního kanálu u jezera Laka Jezero Laka (1096 m n.m.) Jezero Laka (1096 m n.m.) Jezero Laka (1096 m n.m.) Jezero Laka (1096 m n.m.) Terénní stanice správy NPŠ u jezera Laka Pohled k vrcholu kopce Ždánidla Jezerní potok odvádějící vodu z jezera Laka Jezerní potok odvádějící vodu z jezera Laka Býv. Stará Hůrka Alej stromů na býv. Staré Hůrce Rozcestí býv. Stará Hůrka (1015 m n.m.) Hřbitovní kaple sv. Kříže Býv. Hůrka Novohůrecká jedle, vysazena roku 1700 Cyklotrasa, úsek IIA: Nová Hůrka - Skelná Nová Hůrka

Nová Hůrka - je malá vesnice, část obce Prášily v okrese Klatovy. Nachází se asi 6,5 km na severozápad od Prášil. Vesnicí protéká Drozdí potok, který náleží do povodí řeky Křemelné. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1790. V roce 2011 zde trvale žilo 37 obyvatel.

Plesná (Debrník) - Plesná (též Debrník, německy Lackenberg) je 1338 m vysoká hora v Železnorudské hornatině. Vrchol se nachází na hranici mezi Českem a Bavorskem, 5 km západně od Prášil.
Plesná ma podobu širokého strukturního hřbetu z pararul a granodioritů s plochým vrcholem. Na jejím severovýchodním svahu se nachází široký a mělký rulový kar jezera Laka.

Laka - zvané též Mlaka nebo Pleso (něm. Lakkasee) je nejměnším šumavským jezerem na české straně hranice s rozlohou 2,53 ha. Nadmořskou výškou 1096 m je nejvýše položené v celém pohoří. Jezero je hluboké maximálně 3,9 m, obsah vody se odhaduje na 40 000 m³.
Nachází se pod horou Plesná (jinak též Debrník). Leží v širokém, mělkém a k severovýchodu exponovaném rulovém karu. Vyznačuje se tichou lesní samotou a je obdélníkového tvaru. Jezerní pánev s velmi jednoduchým reliéfem dna pozvolna zarůstá.
Do jezera přitékají dva malé potoky. Voda z jezera odtéká Jezerním potokem do Křemelné.
Dno jezera je rašelinové. Po hladině plavou ostrůvky organogenního původu s vegetací většinou zastoupenou rašeliníkem, suchopýrem, ostřicí, borůvčím a brusiním. Jezero bývalo zarybněno pstruhy.
Hráz byla dvakrát ve 20. století zvýšena a v ní upravena propusť pro vypouštění vody při plavení dřeva. Na jednom ostrůvku stával kdysi dřevěný kříž na památku, prý zde utonulé dcery z blízkého dvora. Ovšem ostrůvek již neexistuje. Patrně poprvé bylo toto jezero zakresleno na Kreybichově mapě Prácheňského kraje z roku 1831, ovšem jako bezejmenné. V roce 1837 bylo zaměřeno a nazváno Laka See.

Hůrka (Prášily) - (německy Hurkenthal) je zaniklá sklářská ves na Šumavě, asi 7 km východně od Železné Rudy, dnes základní sídelní jednotka obce Prášily. První část obce byla založena roku 1732 při sklářské huti Hafenbrändlů, původně nazývané Česká huť. Roku 1766 byla nedaleko založena nová sklárna, v místě dnes zvaném Hůrka, přibližně 1 km jihozápadně od Hůreckého vrchu. Místu staré hutě se začalo říkat Stará Hůrka (Althurkenthal) a nové osadě pro sklářské dělníky Nová Hůrka.
Roku 1789 dal Ignáce Hafenbrädl v obci postavit kostel, zasvěcený sv. Vincenci Ferrerskému. Později (1820) pak byla nedaleko vystavěna hřbitovní kaple sv. Kříže, která sloužila jako hrobka sklářských rodin Abelů a Hafenbrändlů. Byl zde pohřben i otec spisovatele Karla Klostermanna – MUDr. Josef Klostermann.
V Hůrkách kromě skláren a obytných budov stával zámeček, hotel U jezera Laka, hostinec, pošta, dva mlýny a lesovna.
Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto. Zanedlouho poté se obec (s výjimkou Nových Hůrek) ocitla v pohraničním pásmu železné opony, resp. vojenském prostoru se střelnicí. Budovy byly zničeny, s jedinou výjimkou hřbitovní kaple, která přečkala do konce komunismu, ovšem značně zpustošená. (Kaple se prý hodila jako dělostřelecká pozorovatelna.)
V kryptě hřbitovní kaple svatého Kříže bylo původně pochováno (ve skleněných rakvích) 23 členů sklářského rodu Abelů včetně jejich rodinného lékaře MUDr. Josefa Klostermanna. V roce 1952 skupina podnapilých vojáků z nedaleké posádky násilím vnikla do krypty, vynosili rakve ven, opřeli je o zeď a rozstříleli je.
V současnosti (2006) se na místě Hůrky rozkládají louky, bývalou obec připomínají chráněné stromořadí (Hůrecká alej) a kaple, která byla na přelomu 21. století zabezpečena a opravena. Na kapli je umístěna tabule informující o historii obce a pamětní deska obětem zabitým v době komunismu na státní hranici – úseku Šumava.


Použité zdroje:

- Nová Hůrka – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_H%C5%AFrka
- Plesná (Šumava) – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Plesn%C3%A1_(%C5%A0umava)
- Laka – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Laka
- Hůrka (Prášily) – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/ H%C5%AFrka_(Pr%C3%A1%C5%A1ily)


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram