Logo
Logo

Fotogalerie

16.04.2017 - Stará Huť - býv. Zhůří - Slučí Tah - Pod Hadím vrchem

Přírodní rezervace Zhůřská pláň Přírodní rezervace Zhůřská pláň Potok Křemelná - pohled k býv. Zhůří pod Javornou Potok Křemelná - pohled směrem k býv. Malému Boru Údolí býv. Zhůří, vzadu hraniční hory Debrník (1336 m n.m.), Polom ( 1295 m n.m.) Potok Křemelná Pohled od jihu na býv. Zhůří, vzadu Hadí vrch (1021 m n.m.) Pohled JV směrem přes býv Maý Bor, vlevo Vysoký hřbet (1078 m n.m.), vpravo vzadu vrchol Křemelná (1125 m n.m.) Vysoký hřbet (1078 m n.m.) Slatinný potok u Slučího Tahu Po modré turistické trase ze Slučího Tahu směrem na býv. Zhůří Zde stávala býv. Zhůřská brusírna Slatinný potok (860 m n.m.) ...dále po modré směr býv. Zhůří Na býv. Zhůří Kaplička Nejsvětější Trojice na býv. Zhůří Úmrlčí prkna u kapličky Pohled jižním směrem od kapličky Nejsvětější Trojice na býv. Zhůří Pohled JJV směrem z býv. Zhůří Pohled na býv. Zhůří z úbočí Hadího vrchu (1021 m n.m.), vzadu hraniční hory Debrník (1336 m n.m.), Polom ( 1295 m n.m.) Přírodní rezervace Zhůřská hnízdiště Ještě v r. 2014 zde stávala býv. vojenská pozorovatelna, nyní již srovnána se zemí... Přírodní rezervace Zhůřská pláň Pod Hadím vrchem Bezejmenný potok pramenící v nedalekých Kepelských mokřadech Přírodní rezervace Zhůřská pláň

Stará Huť - (německy Althütten) - osada náležela do původního katastrálního území Kochánov. V roce 1910 zde bylo 5 domů, 39 obyvatel, v roce 1921 to bylo 6 domů. Období zániku osady koresponduje se vznikem vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda, kdy se sem nastěhovala armáda. Všechny objekty byly zničeny.

Zhůří (pod Javornou) - bývalá královácká rychta a později farní obec Zhůří (Haidl am Ahornberg) v malebném údolí Křemelné (Zhůřeckého potoka) pod Hadím vrchem (1025 m), 8 km západně od Hartmanic.
Existenci osady počátkem 17. století dokládá otisk pečeti zdejšího rychtáře Thomase Löffelmanna z roku 1613. Místní uhlíři pálili dřevěné uhlí pro sklárny a hamry z okolí. V letech 1753-1787 zde byla v provozu sklárna. Za přispění místních králováckých sedláků byl v letech 1762 - 1763 postaven dřevěný kostel. Ten byl, stejně jako původní kaple, zasvěcen sv. Trojici. V roce 1938 žilo v obci s poštou, četnickou stanicí a německou školou (3 třídy) více než 600 obyvatel převážně německé národnosti. Po odsunu Němců po 2. světové válce ves osiřela a poté, co se stala součástí vojenského prostoru, byla armádou úplně zbořena.

Slučí Tah - (něměcky Schnepfenstrich) je novodobý název pro osadu Nové Zhůří (Neu Haidl), která byla součástí Zhůří a ležela při silnici z Hartmanic do Železné Rudy. Do roku 1910 jí tvořily pouze dva domy - hostinec Rohrbacher a dům č.p.70 (v němž ovšem žilo dohromady deset rodin). Hostinec býval nazýván rovněž Schnepfenstrich nebo Rutsch. Název Nové Zhůří (Neuhaidl) se objevuje od roku 1910, ale přesto přežíval starý název Schnepfenstrich. V roce 1930 vyrostlo dalších šest domů a počet obyvatel vzrostl na stovku. V 1.polovině 20. století sídlila ve Slučím Tahu finanční stráž. Obec pohltil v padesátých letech vojenský újezd Dobrá Voda a osada opět zanikla…

Zhůřská brusírna - Na Slatinném potoce stávala v 19. stol. brusírna skla a dodnes se zde zachovaly pouze vodní kanály a náhony s křišťálově čistou vodou. V okolí byly obydlené osady Nová a Stará Hůrka a vzdálenější Zhůří. Brusírna patřila k zhůřské sklárně (tzv. Zhůřský závod). Zejména na soutoku Slatinného a Sklářského potoka jsou patrné terénní nerovnosti, zbytky vodních kanálů a náhonů.


Použité zdroje:

- Zaniklé obce a objekty [online]. Web: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=785
- Šumava - Zhůří [online]. Web: http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=47
- Šumavský rozcestník : Slučí Tah [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/6014-sluci-tah/
- Šumavský rozcestník : Zhůřská brusírna [online]. Web: http://www.sumava.cz/objekt_az/6008-zhurska-brusirna/


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram