Logo
Logo

Fotogalerie

27.09.2016 - Kvilda - Pramen Vltavy - Sedmiskalí - Bučina

Bývalá Hraběcí Huť, vzadu vrchol hory Tetřev (1260 m n.m.) Bývalá Hraběcí Huť, vzadu v údolí obec Kvilda Po cestě k pramenům Vltavy Teplá Vltava Na úpatí Černé hory začíná zelený les mizet... Začíná dlouhá cesta mezi uschlými stromy Cesta k pramenům Vltavy - jen vyjímečně je na chvíli možné zahlédnout zeleň ;) Cesta k pramenům Vltavy pokračuje už jen mezi uschlými stromy Pramen Vltavy - dřevěný chodník k pramenu. Po cestě od pramene směrem k rozcestí vedoucí k Černé hoře a Bučině I.zóna NP Pramen Vlatvy Po cestě k rozcestí Na Strážní stezce Plácek na rozcestí Na Strážní stezce Po turistické stezce na přechod CZ/D Sedmiskalí. Úplně vpravo úbočí Černé hory Turistická stezka na přechod CZ/D Sedmiskalí. Vlevo Černá hora (1315 m n.m.) Přechod pro pěší CZ/D Sedmiskalí Po stezce k vrcholu Siebensteinkopf Pohled východním směrem do vnitrozemí ČR z úbočí hory Siebensteinkopf Pohled východním směrem do vnitrozemí ČR - vzadu uprostřed Boubínská hornatina s vrcholem Boubín (vlevo) Vrcholový kříž na hoře Siebensteinkopf (1263 m n.m.) ...na vrcholu hory Siebensteinkopf (1263 m n.m.) ...na vrcholu hory Siebensteinkopf (1263 m n.m.) Pohled jižním směrem do vnitrozemí Německa Na rozcestí Finsterau/Bučina pod horou Siebensteinkopf Hraniční přechod CZ/D Bučina Hotel Aplská vyhlídka, vlevo je vidět část repliky železné opony (tzv. signální stěny) Zbytky stavení na Bučině Kaplička na Bučině Pastviny na Bučině Po cestě k vyhlídce nad Bučinou Po cestě z Bučiny do Kvildy Po cestě z Bučiny do Kvildy Kvilda od jihovýchodu

Pramen Vltavy - nachází se cca 5,5 km jihojihozápadně od obce Kvilda na Šumavě, 600 metrů od hranice s Německem. Místo je přístupné po asfaltové silnici, po modré turistické značce, nebo na kole.Uvedený pramen je však jen symbolické místo, voda je do kamenné studánky svedena dřevěným potrubím, které vede pod asfaltovou cestou. Skutečných pramenů je více a nacházejí se vysoko v nepřístupném terénu jihovýchodního svahu Černé hory (1315 m n.m.).
V letech 1922-1923 byla na tomto místě vybudována chata Klubu československých turistů, jednalo se o jednu z prvních chat KČST na Šumavě. Za 2. světové války v roce 1942 byla chata přestavěna na zajatecký pracovní tábor Prameny Vltavy, ve kterém byli vězněni převážně důstojníci Rudé armády, o jejich přítomnosti svědčily nápisy v azbuce vyryté do dřevěných stěn chaty. 30. dubna 1945 se k Pramenům Vltavy probojoval výzvědný oddíl americké divize generála Barnetta a údajně zde nalezl 70 zubožených ruských zajatců. Na památku vězněných rudoarmějců byl na témže místě 22. srpna 1948 slavnostně odhalen pomník - žulový obelisk s textem „Věčná paměť vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří v létech 1943-1945 byli Němci – jako váleční zajatci – v těchto místech v trestním táboře popravováni a umíral na následky hladu a nelidského zacházení“. Chata byla v roce 1953 zbourána, když se budovala Železná opona. Pomník byl odstraněn koncem 90. let.
V letech 1949 - 1989 se pramen Vltavy nacházel v nepřístupném pohraničním pásmu. Od roku 1991 je součástí Národního parku Šumava.
Od roku 2004 stojí u symbolického pramene Vltavy socha od řezbáře Davida Fialy. Kolem pramene se nachází stejnojmenná přírodní památka Pramen Vltavy.
2.7.2010 byla tehdejším ředitelem Národního parku Šumava Františkem Krejčím zpřístupněna nová 120 m dlouhá stezka na kůlech vedoucí k jednomu z přírodních vývěrů Vltavy ve svahu Černé hory. Začátek naučné stezky je vzdálený od symbolického pramene Vltavy přibližně 200 m. Podél stezky byly rozmístěny informační panely na téma "Fenomény horské přírody". Voda z pramene má vysoký obsah stříbra, proto se vědci domnívají, že by mohla v podzemí protékat bývalým středověkým dolem na stříbro. V červnu 2011 byl dřevěný chodník uzavřen na popud šumavského podnikatele Františka Taliána. Spory o legalizaci stavby a chybějící stavební povolení pro stezku se táhly déle než rok. V srpnu 2012 poničily chodník padající suché stromy, proto v září 2012 začala Správa Národního parku Šumava dřevěnou stezku rozebírat a naučný chodník k prameništi Vltavy zrušila.

Siebensteinkopf - je hora (1263 m n. m.) na jihovýchodním okraji Národního parku Bavorský les v německé části Šumavy. Nachází se ve spolkové zemi Bavorsko, asi 1,5 kilometru od zaniklé obce Bučina, necelý jeden kilometr západním směrem od česko-německé hranice (hraniční přechod Bučina). Vrchol Siebensteinkopf je součástí skalního hřebene. Ten je rozdělen na sedm velkých skalních uskupení. Celá tato skalní skupina pak nese označení Siebensteinfelsen a je na českých turistických rozcestnících a směrovkách překládána a označována jako "Sedmiskalí".

Sedmiskalí - je horský hřeben rozdělen na sedm velkých skalních uskupení nazvané Siebensteinfelsen (Sedmiskalí). Když byly při silné vichřici v roce 1870 vyvráceny všechny stromy, tyto skály se odhalily a byly z dálky viditelné. Obnova lesního porostu pak trvala až do roku 1900.


Použité zdroje:

- Pramen Vltavy – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen_Vltavy
- Siebensteinkopf – Wikipedie [online]. Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Siebensteinkopf


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram