Logo
Logo

Fotogalerie

24.05.2016 - Stožec - Stožecká skála - U Mrtvého Luhu - Černý Kříž

Most přes Mlýnský potok Po cestě na Stožecká luka. V mlze vlevo vzadu Žlebský vrch (1080 m n.m.) a vpravo Radvanovický hřbet Rozcestí Stožecká luka Krmelec - nyní jako skladiště feromonových lapačů na kůrovce :) :) Na rozcestí pod Stožeckou kaplí (852 m n.m.) PP Stožecká skála PP Stožecká skála Stožecká kaple (948 m n.m.) Pramen u Stožecké kaple Stožecká kaple zezadu :) Po cestě na Stožeckou skálu Stožecká skála (974 m n.m.) Překrásný mlhavý výhled ze skály :( Stožecká skála Pohled na horní část Stožce Rozcestí U Mrtvého luhu Pohled od Mrtvého luhu k Černému Kříži Nově vybudovaný přechod pro pěší a cyklisty přes železniční trať Volary - Černý Kříž Studená Vltava Nově vybudovaný most (v roce 2013) pro pěší a cyklisty přes Studenou Vltavu Uzel železniční trati v Černém Kříži ( doleva je trať směrem na Volary, doprava na Novou Pec ) Nádražní budova v Černém Kříži Nádraží v Černém Kříži Lesní potok Po cestě k rozcestí U Jelena

Stožecká kaple - Kaple Panny Marie (známá jako Stožecká kaple) – dřevěná poutní kaple, ležící v nadmořské výšce 950 metrů, byla vystavěna v roce 1791 Jakoubkem Klauserem, kovářem z Volar jako poděkování za zázračné vyléčení zraku. Je postavena nad pramenem léčivé vody, která má dle legendy zázračné léčivé účinky na zrak.
Díky údajně léčivým účinkům místního pramene a zázračnému obrazu Panny Marie byla kaple hojně vyhledávána poutníky z Čech i nedalekých Bavor. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1920 přišlo ke kapli na bohoslužby na 5600 lidí z obou stran hranic.
V roce 1804 byla kaple přestavěna a poté ještě několikrát upravována. Za minulého režimu kaple v horských klimatických podmínkách značně chátrala a zbyly z ní jen trosky.
V letech 1987–1988 byla stožecká kaple obnovena zásluhou pana Jana Kocourka z Prachatic. Slavnostní otevření bylo 9. listopadu 1988 a znovuvysvěcení pak 25. srpna 1990 bývalým Kardinálem Miloslavem Vlkem. Hlavní pouť se koná vždy první neděli po 14. srpnu.
Věrná kopie stožecké kaple byla v roce 1985 postavena v nedalekém Phillipsreutu (hraniční přechod ČR–SRN Strážný/Phillipsreut).

Černý Kříž - (německy Schwarzes Kreutz) Osada, kterou tvoří několik roztroušených stavení na okraji ploché nivy Studené Vltavy při vyústění do údolní kotliny Vltavy, 4 km východně od obce Stožec.
Významný v lesích ukrytý šumavský „železniční uzel“ tratí (od Volar, Nové Pece a Nového Údolí) s mohutnou staniční budovou.
Do roku 1910 zde stála jen hájenka, kterou několik generací obhospodařovala rodina Paleczků. Když pak byly v roce 1910 železniční tratě budějovicko-želnavská a čičenicko-volarská prodlouženy a přes Nové Údolí tak spojily Čechy s Bavorskem, setkaly se tehdy právě v místě dnes nazývaném Černý Kříž. A protože ono místo neneslo žádné místní jméno, dostala nově postavená železniční stanice, vklíněná mezi Hraniční hvozd a Mrtvý luh, úřední název „U černého kříže“ – to podle vysokého kříže temné barvy. Ten stál nedaleko, na pravém břehu Studené Vltavy, v blízkosti dnes již neexistujícího mostu přes Studenou Vltavu, který spojoval dnešní Černý Kříž s osadou Dobrá. V roce 1924 byl název nádraží pozměněn na „Černý Kříž“.
Ve třicátých letech 20. století zde žily tři desítky lidí.
Původní dřevěný kříž vydržel na svém místě někdy do začátku 60. let.
V roce 1997 byl přičiněním Stifterova pošumavského železničního spolku z Volar vztyčen nový černý kříž na místě svého pověstného předchůdce. V roce 2006 byl kříž obnoven do podoby, kterou měl dle zachovaných starých fotografií.
V roce 2009 byl na černý kříž usazen Kristus v životní velikosti a u příležitosti setkání rodáků, jarmarku v Českých Žlebech a oslav 300 let od první písemné zmínky o Českých Žlebech byl černý kříž v Černém Kříži vysvěcen. Tím byl černý kříž obnoven do podoby, kterou mohli vídat naši předkové. Kříž je prostý, dřevěný a pochopitelně černočerný. Stojí v půvabném zákoutí na pravém břehu Studené Vltavy, asi sedmdesát kroků od místa, kde silnička z Černého Kříže směrem k Pěkné přechází volarskou železniční trať.


Použité zdroje:

- STOŽEC A OKOLÍ : Stožecká kaple [online]. Web: http://www.stozec.eu/stozec/fr.asp?tab=snet&id=11383&burl=&pt=RE
- STOŽEC A OKOLÍ : Černý Kříž - Schwarzes Kreutz [online]. Web: http://www.stozec.eu/stozec/fr.asp?tab=snet&id=11536


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram