Logo
Logo

Fotogalerie

10.04.2016 - Dobrá Voda - Křemelná - Wunderbach

Z Dobré Vody k Malému Babylonu U Malého Babylonu Po cestě směrem ke Křemelné a Sněžným jámám Sněžné jámy Sněžné jámy Sněžné jámy Sněžné jámy Sněžné jámy Vrchol Sněžné jámy (1112 m n.m.) Vrchol Křemelná (1125 m n.m.) Přezimovací obora pro jelení zvěř u Prostředních Paští Pohled přes býv. Prostřední Paště směrem k Jezernímu hřbetu (úplně vzadu). Vlevo vpředu kopec Spálený (1013 m n.m.) Torzo základů bývalých chalup na Prostředních Paštích Kaple Panny Marie Pomocné na Předních Paštích Kaplička u štol Po bývalých alejových cestách směrem k Wunderbachu Zbytky bývalé chalupy na Wunderbachu Zbytky bývalé chalupy na Wunderbachu Zbytky bývalého mlýna na Wunderbachu Zbytky bývalého mlýna na Wunderbachu Pěkný potok Oltáříček se svatým obrázkem a věcmi posbíranými po okolí Zbytky bývalé chalupy na Wunderbachu Zbytky bývalé chalupy na Wunderbachu Pěkný potok Prudkým stoupáním po cestě ke Stimlingu Torzo chalupy na Stimlingu Malá vodní nádrž pod studánkou Studánka Na Stimlingu

Bystrá (Wunderbach) - zaniklá osada je vklíněna do hlubokého údolí mezi Radkovský vrch (907 m n.m.) vzdálenější horu Křemelnou (1125 m n.m.) Osadou protékal potok stejného jména, v dnešních mapách je uváděn jako Pěkný. Potok pramení v cca 1000 metrech nad cestou z Prostředních paští na Malý Babylon a na své tříkilometrové pouti překonává přes četné kaskády téměř čtyřsetmetrový spád.
Potok rozděloval osadu Wunderbach na dvě části. Větší část osady ležela na levém břehu, patřila do radkovského katastru a sestávala se z pěti stavení, rozesetých podél potoka v délce více jak kilometr. Zástavba sahala až k řece Otavě a poslední chalupy stály u lávky přes řeku.
Chatrná lávka, i když stávala na mohutných pilířích, sloužila jen pro pěší a chůze přes ni představovala vždycky jisté riziko. Kromě lávky přes Otavu vedla z osady ještě cesta do Rejštejna úbočím Radkovského vrchu. Tato cesta vedla s Paští, Wunderbachem procházela a až do vybudování Paštěckého mostu přes Otavu v roce 1933 tvořila jedinou spojku do Rejštejna.
Proti proudu potoka vedly z osad další dvě cesty, jedna k Jaglmühle a přes samotu Stimling do Radkova a druhá přes osadu Ebenweis a Staré Hutě až k již zmíněné cestě z Prostředních Paští do Malého Babylonu.
Osada zanikla odsunem německých obyvatel, ale torza téměř všech stavení včetně různých zbytků železných soukolí a dalších součástí tehdejších strojních zařízení zde zůstala až do dnešních dní díky špatné přístupnosti terénu. Krom starých a mnohdy již polámaných ovocných stromů tu také rostou solitérní smrky nebývalé svojí velikostí.


Použité zdroje:

- Mazný, Řezníčková,Fencl a kol. 100 zajímavostí ze staré Šumavy, První vydání, 2011. ISBN 978-80-87338-17-8


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram