Logo
Logo

Fotogalerie

09.10.2015 - Borová Lada - Stodůlky - Knížecí pláně

Borová Lada :) Cesta za Borovou ladou směrem na Knížecí pláně Vltavský potok Lovecká chata Hubert Jelení slať "Bezejmenné" jezírko poblíž Žďárecké slati, které není ani na mapách :) Stodůlky (zaniklá horská dřevorubecká osada) Boží muka na cestě ze Stodůlek směrem ke Knížecím pláním Pohled východním směrem na Polecký vrch (1121 m n.m.) Pohled směrem k Jelení slati, kde pramení Červený potok Červený potok - Hraniční kámen (964 m n.m.) Od Červeného potoka ke Knížecím pláním Zde stával bývalý kamenný kostel svatého Jana Křtitele Hřbitov na Knížecích pláních Knížecí pláně za soumraku

Stodůlky (u Strážného) - Stodůlky (německy Scheurek nebo Scheureck) je zaniklá horská dřevorubecká osada na území obce Strážný (něm. Kuschwarda), bezprostředně u hranice s Bavorskem.
Stodůlky byly založeny roku 1774 jako osada dřevorubců pracujících pro knížecí správu ve Vimperku. V roce 1775 zde bylo 6 domů, v roce 1840 to bylo 20 domů a 147 obyvatel. V roce 1921 měla obec kolem 27 domů a 179 obyvatel. Obyvatelstvo bylo vždy výhradně německé národnosti.
Domy byly rovnoměrně rozloženy podél hlavní cesty, jižní část osady se nazývala Vorder Scheurek (česky Žďárek), severní část osady Hinter Scheurek (česky Stodůlky), některé zdroje uvádějí české názvy opačně.
Po druhé světové válce bylo původní obyvatelstvo odsunuto, území se stalo součástí hraničního pásma. Roku 1956 byly zbořeny obě kaple i zbytky domů, dochovalo se jen několik rozvalin a boží muka. V místech osady postavila pohraniční stráž budovu roty PS Žďárek. Po zrušení hraničního pásma byl obnoven hřbitov v Pláních a několik náhrobků. Dnes přes bývalou osadu vede z jihovýchodu na severozápad červeně značená pěší turistická trasa.

Knížecí Pláně - Knížecí pláně (německy Fürstenhut) je bývalá pohraniční obec která se při svém založení v roce 1792 jmenovala Knížecí Klobouk, ležela na holé planině s třemi skalnatými návršími. Tuto její polohu přesně vystihoval i její starý český název Krásná Rovina.
Obec v roce 1792 založil kníže Schwarzenberg. Žili zde převážně Němci. Obec měla ve své nejlepší době zhruba 60 stavení a 700 obyvatel. Bývala zde hájovna, pila, hostinec, mlýn, škola a stanoviště pohraniční stráže. V roce 1864 byl v obci postaven kostel Svatého Jana Křtitele, později zde byla i fara. Od roku 1902 zde byl obecní úřad a od roku 1913 měla obec i poštu. Po II. světové válce byli zdejší Němci vysídleni a záhy po roce 1950 obec zanikla. Kostel se hřbitovem vydržel až do konce 60. let, kdy jej nechala odstřelit Československá lidová armáda, zlikvidován byl i se hřbitovem.
V současné době zbyl z obce jen hřbitov, který byl v roce 1992 ze zbytků náhrobních kamenů bývalými místními německými obyvateli obnoven a oplocen. Na místě kostela byl vztyčen 13 m vysoký dřevěný kříž, který byl po vichřici v lednu 2007 nahrazen menším křížem.


Použité zdroje:

- Knížecí Pláně [online]. Web: http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=639


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram