Logo
Logo

Fotogalerie

25.04.2015 - Stará Huť - býv. Zhůří - U Obrázku - býv. Starý Brunst

Stará Huť PR Zhůřská pláň Pohled do údolí býv. Zhůří, vlevo vzadu Královský hvozd Řeka Křemelná protékající údolím Zhůřský potok (888 m n.m.) protékal středem dnes již zaniklé obce Zhůří I.zóna NP Zhůřské louky- vpředu, vzadu na horizontu Hadí vrch (1021 m n.m.) Po cestě k Rudské silnici Lesní cestou podél býv. Předních Šmauzů Most přes řeku Křemelná Rozcestí U Obrázku Býv. Starý Brunst I.zóna NP - Zhůřské louky Cesta ze Starého Brunstu na býv. Zhůří Pohled přes Zhůřské louky k býv. Zhůří Pohled zpět ke Starému Brunstu Pomník padlým americkým vojákům 90. pěší divize Kaplička Nejsvětější Trojice na býv.Zhůří Vyhlídka pod Hadím vrchem směrem na býv. Zhůří, vlevo vzadu vhrchol Polomu (1295 m n.m.) , uprostřed Sklářský vrch (1195 m n.m.) Pod Hadím vrchem (990 m n.m.). Vzadu ještě zasněžený vhrchol německého Javoru (1456 m n.m.) PR Zhůřská pláň

Starý Brunst - (německy Alt Brunst) V místech pozdější osady se už od 16.stol. pálily lesy tzv. „ na stojato “ a z popela se získávala potaš ( uhličitan draselný ) potřebná pro výrobu skla. Po likvidaci lesa získalo místo název Brunst, odvozený od německého „ brennen “ ( pálit ). Ve 20.stol. se objevil nakrátko i český název Říje od německého ,, die Brunst “, tedy jelení říje. Roku 1698 zde Jan Jakub Eyssner založil na břehu Brunstského potoka sklářskou huť, u níž bylo postaveno hospodářské stavení, zajišťující dodávky potravin pro sklářské dělníky, buchar na drcení křemene, přeměněný po zániku hutě na mlýn.
Samotná huť byla vyhašena r.1830. Roku 1835 koupil Starý Brunst huťmistr Ferdinand Abele a Abelové vlastnili osadu až do r.1907 ( od r.1874 spravoval osadu a statek Ferdinandův syn Oswald ). Poté Brunst koupil vrchnostenský správce Sigismund Wohlrab, který zde zbudoval továrnu na dřevěné výrobky ( po kratší době vyhořela ). V Brunstu fungovala kromě huti i pila vyrábějící šindele a vybavená malou vodní elektrárnou, mlýn, kovárna a zájezdní hostinec " U Tetřeva " ( Zum Auerhahn ), vzniklý z původního šenku zřízeného spolu se sklárnou. Na přelomu 40. a 50.let vysídlená osada zanikla a budovy byly srovnány se zemí kvůli zřízenému VVP Dobrá Voda.

Zhůří (pod Javornou) - bývalá královácká rychta a později farní obec Zhůří (Haidl am Ahornberg) v malebném údolí Křemelné (Zhůřeckého potoka) pod Hadím vrchem (1025 m), 8 km západně od Hartmanic.
Existenci osady počátkem 17. století dokládá otisk pečeti zdejšího rychtáře Thomase Löffelmanna z roku 1613. Místní uhlíři pálili dřevěné uhlí pro sklárny a hamry z okolí. V letech 1753-1787 zde byla v provozu sklárna. Za přispění místních králováckých sedláků byl v letech 1762 - 1763 postaven dřevěný kostel. Ten byl, stejně jako původní kaple, zasvěcen sv. Trojici. V roce 1938 žilo v obci s poštou, četnickou stanicí a německou školou (3 třídy) více než 600 obyvatel převážně německé národnosti. Po odsunu Němců po 2. světové válce ves osiřela a poté, co se stala součástí vojenského prostoru, byla armádou úplně zbořena.


Použité zdroje:

- Šumava - Zhůří [online]. Web: http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=47


Sdílet e-mailem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet přes WhatsApp Sdílet přes Telegram