Zprávy z internetu

Kategorie: Všechny články

17.10.2018 15:00
Šumava.eu - Počasí
Počasí

Teplota vzduchu s nadmořskou výškou postupně klesá. S tím úzce souvisí i počet letních dnů během kalendářního roku. Přinášíme Vám statistiku letních dnů z vybraných šumavských meteostanic a provedeme podrobnější srovnání. Navážeme tak na článek Tropických dnů v roce 2018 více než loni.   Nejvíce letních dnů v roce 2018 zaznamenala stanice Velhartice a to 64, což je nejvyšší počet letních dnů za poslední čtyři roky. Na opačném konci statistik je hřebenová stanice Plechý,  kde byly pouze 4 letní dny, loni to byly 2 dny, rekord si drží rok 2015 se 17 letními dny.   Nejvyšší počet letních dnů byl zaznamenán ve všech nadmořských výškách v srpnu, stejně jako v loňském roce. První letní dny byly v polohách do 1000 metrů naměřeny již v dubnu, pouze polohy nad touto výškovou hranicí naměřily letní den až v červenci. Poslední letní dny byly v polohách pod 1000 metrů n.m. v měsíci září, v nejvyšších polohách v srpnu.   Pokud porovnáme celkový součet letních dnů za rok 2018, na některých stanicích jde o nejvyšší počet za poslední čtyři roky (Velhartice, Vimperk) naopak v horských polohách vévodí rok 2015.    Aby bylo srovnání kompletní, je třeba uvést, že v rámci celé  České republiky bylo nejvíce letních dnů za rok 2018 (stav k 14.10.) naměřeno na stanicích Doksany (113), Strážnice (112) a Dobřichovice (108). Na jihu Čech měly například České Budějovice 96 letních dnů.    Přehled letních dnů v roce 2018 na vybraných meteostanicích (tabulka a graf):  Velhartice Vimperk Volary Prášily Perla Bučina Plechý 612 m 658 m 760 m 879 m 1058 m 1150 m 1344 m duben 4 2 3 2 0 0 0 květen 5 3 2 2 0 0 0 červen 11 9 3 4 0 0 0 červenec 19 18 14 11 3 1 1 srpen 20 22 19 18 12 11 3 září 5 5 3 1 0 0 0       Přehled letních dnů v letech 2015 - 2018 na vybraných meteostanicích (tabulka a graf):   Velhartice Vimperk Volary Prášily Perla Bučina Plechý 612 m 658 m 760 m 879 m 1058 m 1150 m 1344 m 2018 64 59 44 38 15 12 4 2017 49 53 47 31 20 13 2 2016 33 37 30 20 11 5 0 2015 52 48 49 43 38 24 17         zdroj dat: ČHMÚ, In-pocasi a vlastní síť meteostanic (ir)


17.10.2018 14:27
Infomet
Počasí

Již během včerejška a částečně i dnes se nad východním Středomořím prohání písečná bouře. Na družicových snímcích ze včerejška 16.10. 2018 je zřetelný velmi hustý oblak zvířeného písku a prachu nad Sýrií a jižní částí Turecka, méně hutný i nad Černým mořem. Kromě písku je i zajímavá nízká oblačnost podél jižního pobřeží Černého moře a u Marmarského moře.


17.10.2018 13:00
NP Šumava
Šumava

 V sobotu 20. 10. 2018 v návštěvnickém centru Srní vyvrcholí výtvarná soutěž „Prales a jeho mýtické postavy", pořádaná středisky environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava k příležitosti „Roku pralesů na Šumavě".


17.10.2018 02:27
Meteopress
Počasí

Kdo by byl tušil, že úvodních 48 hodin druhé poloviny bude teplejších než úvodních 48 hodin první poloviny. Bavíme se teď o prostřední třetině letošního meteorologického podzimu, takže o stávajícím měsíci. V pondělí 1. října a v úterý 2. října bylo v České republice skutečně chladněji než v pondělí 15. října a v úterý 16.... Pokračovat ve čtení


16.10.2018 11:12
Za krásnější Vimperk
Šumava

  Babička začala zadělávat na hnětynky a připomněla, že se blíží Havelské posvícení. Podzimní posvícení se slavilo nejokázaleji (co se týká pohoštění) z celého ročního cyklu. Nejznámější posvícenskou tradicí šumavského Stachovska jsou hnětynky. Hnětynka byla původně darem od děvčete, který dávala chlapci na posvícení v hospodě za to, že s ní celý rok tancoval. Hnětynka se totiž nekouše, hnětynka se rozplývá. Každý kout má svá specifika na zdobení hnětynek a i každá rodina si je zdobí po svém. Všeobecně se dá říci, že jsou polévané cukrovou polevou s různými příchutěmi a zdobeny sněhovými, cukrovými nebo marcipánovými barevnými ozdobami jež mají povětšinou podobu různých kytiček a lístečků. Z nejrozličnějších svátečních dnů, které jsou Šumavě průběhem roku slaveny, dosahuje bezesporu obzvláštního lesku slavnost posvícení. Podle legendy slavil první posvícení Šalamoun, když světil svůj chrám v Jeruzalémě. Každý rok v ten stejný den pak pořádal hostinu pro své přátele na počest vysvěcení chrámu. Jak již tato legenda naznačuje, posvícení bylo výroční slavností, která se slavila v neděli před nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel. Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků prostého venkovského lidu, kterým zároveň oslavovali ukončení polních prací. Posvícení na Šumavě se slavilo na podzim, tedy v období kdy již byl nový mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba. Šumavané slavili mnoho svátků. Jedním opravdu krásným bylo posvícení. V četných farnostech se slavilo posvícení dvojí: tak řečená pouť, a pak ještě Havelské posvícení, v roce 1786 císařem Josefem II. nařízené právě na první neděli po svátku sv. Havla, který byl 16. října, mnohde rozlišované jako velké a malé posvícení. Poutí se označoval na Královácku svátek, který se každoročně slavil na počest patrona farního kostela o neděli po jeho“ svátku. To pak bylo vždycky pěkně veselo. Kostel byl slavnostně vyzdoben, a to nejen snad proto, aby byl uctěn jeho patron, nýbrž také k přijetí mnoha přespolních hostí. Velcí i malí, mladí i staří proudili sem ze všech světa stran. Jedni sem přišli o pomoc a přímluvu v nouzi a nesnázi, jiní, aby si v kramářských stáncích nakoupili to či ono, někteří tu byli, zejména ti mladí, kdo by nelitovali žádné cesty, jen aby si užili hudby a tance. Blízcí příbuzní, kteří bydleli mimo farní obec, bývali na pouť zváni. Často přicházeli i zdaleka pěšky; je zřídka bývali takové pozvání odmítnuto. Mnohdy to byla vlastně jediná příležitost pro roztroušeně bydlící (přízeň), sejít se u otce a matky, bratra či sestry a vzájemně si spolu popovídat při dobrém jídle a nemálo půllitrech piva. K večeru se hosté vydávali nazpátek na cestu domů. Na delší setrvání nebyl ten pravý čas, poněvadž „poutě“ vpadaly většinou vjedno se svážením sena, žita či ovsa do stavení z polí. Než se návštěva rozloučila, svázala jim ještě hospodyně na cestu výslužku, uzlíček se sladkým pečivem a kusem uzeného i pro ty, kdo nemohli přijet. Při sbohem (Pfüat-di-God) na rozloučenou zvali i hosté na oplátku: Určitě přijeďte na naši pouť!. Ba, bylo to tak zvykem a staré obyčeje se nemají opouštět, řekli by Šumavané. Když se ve vlahém říjnovém povětří vznášely pavučiny babího léta (přadena Panny Marie), bylo takříkajíc za dveřmi zmíněné už také Havelské posvícení. Slavili ho stejně v městečkách, ve vsích i na samotách. Tak dva tři dny předtím neměl už nijaký muž v předsíni či světnici co pohledávat, poněvadž ženské měly plné ruce práce s bílením, úklidem, smýčením a paráděním. Zatímco dcery a děvečky oprašovaly nebo omývaly každičký předmět v domě, zabývala se už matka přípravou svátečních krmí. Vařila, pekla a smažila od časného rána do pozdního večera. Na posvícení, to se nedalo vystavit snad pomluvám, že jídlo není dost dobré či dokonce, že ho bylo málo. Vydrhnout chodbu a uklidit dvůr, to byla mužská práce. Děla se v sobotu odpoledne. Teď už panovala sváteční nálada. Pasáček dělal radostí kotrmelce, hopsal a poskakoval. Než slunce zašlo za hory a měl hnát dobytek domů, zamával ještě jednou kloboukem, postavil se na mez, aby se cítil mocnější a shlížel odtud dolů na svět více shora, načež spustil do kraje posvícenský popěvek, až do v hrdle zabolelo: „Posvícení dneska je, zejtra taky bude, pozejtří zas nanovo. Kozel je tátou zařízlej-ej, táta tancuje s máti v sukni dlouhej-ej.“ Na Královácku bylo zvykem, že mládenci chodili o posvícenské sobotě navečer na Spießrecken. Na dlouhou tyč se obvykle přivázal klobouk a táhlo se s ní od stavení ke stavení. Otevřeným oknem nebo škvírou ve dveřích se „kopí“ strčilo do světnice, kde pak hospodyně naplnila klobouk nějaké sváteční pečivo (nebo nabodla na hrot „kopí“ i kus masa. Když se nasbíralo dost, nastala spotřeba. Přitom bylo slýchat dost neomaleně hrůzostrašné čtyřverší: „Na posvícení šli jsme k tanci, vraženej nůž nám trčel v ranci. Nažrat se, zchlastat, pak blití velký, karty mastit, jít na kuželky. O posvícení ráno stojí pohůnek (mladší čeledín) u Honsn-Bauerů zamyšleně před svým náručním volkem (zapřahaný na náruční straně /vpravo/) a povídá mu : „Ty vole, kdybych měl tak dneska tvůj žaludek!“ Ba, o posvícení se stůl přímo prohýbal pod mísami a pánvemi. Jen apetitu bylo zapotřebí – a ten rozhodně nechyběl. Už za nejčasnějšího rána se každý strojil na cestu do kostela. Přese všechnu sváteční náladu se nezapomínalo, co se Pánu Bohu dluží. Ke kostelu se kráčelo ve skupinách i jednotlivě: sedlák jako podruh, drvoštěp jako řemeslník, všichni ve svátečním, dívenky v nových šatech. Pestrý sváteční ruch nastal však teprve po poledni. Velcí a malí se sešli na návsi či náměstíčku; jen děda zůstal ve stavení hlídat dům. Co jen tu bylo všechno k vidění! Jarmareční boudy, kolotoče, houpačky – pro každého něco. Teplé zimní oblečení, šle ke kalhotám, biče i pamlsky všeho druhu tady byly k mání. S halasným křikem a se šermováním rukama nabízeli prodejci každý to své zboží. Značné oblibě se těšili kramáři s perníkem. U nich koupil mládenec svému děvčeti něco ze svátku. Bylo to přirozeně – co jiného by to také mohlo být? – něco sladkého, většinou perníkové či marcipánové srdce, na němž, zdobeno kolem dokola, stála psána vroucí průpovídka o lásce. O přitažlivosti dívky výmluvně hovořil počet srdcí, jimiž byla od mládenců poctěna. Mnohá jich dostala půl tuctu i víc, ovšemže k velké závisti svých přítelkyň. Pěkný nával panoval všude u stánků se sladkostmi. Kolem dokola stáli malí chlapci a děvčata a tlačili se dopředu. Stavěli se i na špičky, aby viděli, jaké pamlsky jsou ještě k dostání. Zejména poté, co se v kapse už dlouho obracel ten poslední šesták a poslední se dávno rozplynula na jazyku. Sotva tě stačí přemoci únava ze sledování té pestré vřavy kolem, rychle se přiblíží hodina polední a zástupy se vracejí do vsi, obtíženy posvícenskými nákupy. Ryzí potěšení a veselost vládly na tanečním parketu. Muzikanti nepřestávali hrát a při sousedské či polce se dobře bavili mladí i staří. Pivo rychle zvedalo náladu a rozpalovalo hlavy. Bylo pak snad divu, když ten či onen, ať už do něho někdo nešetrně při tanci vrazil či bylo jeho děvče od někoho jiného nad slušnou míru nadšeně obletováno a velebeno, dal sokovi pocítit silu svých pěstí nebo mu rovnou rozbil o tvrdou šumavskou lebku pivní džbánek? To prostě patřilo k věci, poněvadž jen při takové pranici se dala ukázat odvaha a síla. Pravé posvícení se bez rvačky neobejde, říkávalo se. Nikdo se tím také nenechal nijak rušit a tancovalo se, zpívalo a juchalo až do třetího kohoutího zakokrhání. Kdy by pomyslil na to, následujícího dne pracovat? Posvícenský pondělek byl a zůstal dnem svátečním. Zvyk byl prostě zvyk! Staří doháněli zameškané spaní a mladá chasa vyváděla všelijaké čtveračiny, holdovala kuželkám nebo tancovala až do úterka. Posvícení se chýlí ke konečnému závěru a vše je nyní závislé toliko na kvalitě truňku a trpělivosti pana hospodského. Lze však předpokládat, že ještě vycházející slunce zastane leckoho při plné holbě a neodvolatelný konec posvícenských radovánek nastane až tenkrát, kdy vyprchají duchovní jejich následky a kdy oni otrlí štramáci poslední hodiny, uloženi někde v koutě sálu a přemoženi spánkem, rozechvívají hostinské prostory pouze už jen svým rovnoměrně časovaným chrápáním. Hoam!, 1953, č. 10, Rupert Stöhr, Jan Mareš Připravuje: Miroslav KŮS ANDRES Foto: archiv autora


16.10.2018 00:00
NP Šumava
Šumava

Závodník týmu Lukáše Bauera získal mistrovský titul v běhu na kolečkových lyžích, když při výjezdu na Ještěd všem ukázal záda.


15.10.2018 23:39
Meteopress
Počasí

Že je troposféře geometrie cizí? V obecném smyslu nejspíše ano, nicméně na startu tohoto týdne ani ne. Také Vy, zejména žijete-li v Čechách, jste dost možná v průběhu dnešního odpoledne věnovali chvilku snímkům z družice Meteosat. Není se čemu divit, vždyť v předchozích dnech nám již od ranních hodin dělala společnost nekonečně modrá obloha s... Pokračovat ve čtení


15.10.2018 22:55
Infomet
Počasí

V posledních dnech sice maximální teploty dosahují téměř letních hodnot, ale v noci už přece jen klesají dost nízko, takže voda v přehradách a dalších vodních nádržích se postupně ochlazuje. Nicméně ještě lze na některých koupalištích vidět koupající se osoby, i když méně než v létě.


15.10.2018 12:51
Za krásnější Vimperk
Šumava

Jak již jsme avizovali, na jaře 2018  spolek Vimperk žije!  zareagoval na grantovou výzvu Nadace Partnerství – Podzimní výsadba stromů 2018. Cílem tohoto grantu byla podpora výsadby stromů, která přispěje ke zkvalitnění životního prostředí a zvýšení zájmu obyvatel o své okolí. Bylo možné zažádat o finanční grant do 30 000 Kč na nákup sazenic a stromů a všeho potřebného k výsadbě. V rámci projektu se předpokládala finanční spoluúčast dalších partnerů – místních sdružení, spolků, samosprávy či podnikatelů. Po dlouhých a intenzivních úvahách a konzultacích s odborníky,  které místo ve Vimperku by bylo to pravé k výsadbě nových stromků, jsme vybrali lokalitu v parku u Volyňky – svah za nově vybudovaným Rákosníčkovým hřištěm. K výsadbě jsme vybrali druhy stromů Šumavě blízké, přirozeně se zde vyskytující.  Jedná se celkem o 15  sazenic (1x lípa malolistá, 6x javor klen a 8x jeřáb ptačí). Lípa bude centrální dominantou a bude symbolizovat blížící se jubilejní výročí vzniku republiky. Z grantu bude hrazena cena sazenic (29 512,- Kč vč. DPH). A tak bychom Vás chtěli pozvat na slavnostní sázení stromků, které se uskuteční na Den stromů – v sobotu 20. října od 14 hodin v parku u Volyňky. Ale pozor, abychom mohli sázet, musíme mít kam sázet..!! Pro každý strom je potřeba vykopat až 1 m3 hlubokou jámu!!! A tak voláme širokou veřejnost, převážně svalnaté vimperské  borce, kteří se nebojí chopit lopat a krumpáčů, ať přijdou přiložit ruku k dílu ve čtvrtek, pátek či sobotu (superborci jsou vítáni po všechny tři dny  . V sobotu potom zveme všechny na slavnostní výsadbu stromů, která se bude konat od 14 hodin v parku u Volyňky za Rákosníčkovým hřištěm! Harmonogram prací (můžete přijít i déle ) 18. října v 16:00 – Lopaty a krumpáče mají sraz u Rákosníčkova hřiště 19. října v 16:00 – Druhý pokus pro lopaty a krumpáče opět u Rákosníčka. Kopat bude jisto jistě stále co… 20. října v 14:00 – Sázení stromů Prosím šiřte to dále, ať se nás sejde co nejvíce. Těšíme se na Vás! Vimperk žije! Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství za finanční podpory RunCzech. www.nadacepartnerstvi.cz www.runczech.com        


15.10.2018 11:51
Infomet
Počasí

Během včerejšího dne a ještě v první polovině dneška foukal zejména ve východní polovině Čech a na západě Moravy čerstvý až silný jihovýchodní vítr, v nárazech dosahoval rychlostí kolem 70 km/h. Nejvyšší náraz větru naměřila stanice Sněžka-Poštovna 135 km/h. Z níže položených stanic nejvíce „fouklo“ v Hejnicích 88 km/h. V přiložených tabulkách (Tab. 1 a 2) najdete stanice, které včera nebo dnes naměřily náraz větru přes 18 m/s. Během dne bude vítr nadále slábnout, předpověď nárazů větru na dnešní odpoledne a večer ukazuje Obr. 1.


15.10.2018 11:40
iŠumava
Šumava

Máte rádi vůni čerstvě upečeného chleba? Přijďte na veřejné pečení do Lenory. To nejbližší se bude konat již tuto sobotu 29. září 2018. Pečení pravidelně láká místní i turisty vždy poslední sobotu v měsíci od května až do prosince. Veškerý chléb a pečivo na místě rozdává pekař Augustin Sobotovič, který se tomuto řemeslu vyučil na Slovensku a na Šumavu se dostal jako voják a již zde zůstal natrvalo. Do kasičky na přístřešku můžete na oplátku darovat příspěvek pro postižené děti. Lenorská veřejná pec, která patří mezi takzvané hliněnky, byla postavena v letech 1834-1837 a znovu se rozhořela až v roce 1997. Tehdy již byla technickou památkou a do její opravy se pustila skupinka místních.


14.10.2018 22:45
Meteopress
Počasí

41. víkend roku 2018 se nejen v České republice nesl v duchu dosti nestandardních – jinými slovy abnormálních – troposférických podmínek. Jednak kvůli naprosto bezoblačné obloze, ale především z důvodu nadstandardního tepla neboli z důvodu silně nadprůměrných teplot. Chladomilové za to mohou vynadat a teplomilové naopak poděkovat zadní straně prostorné oblasti vyššího tlaku se středem... Pokračovat ve čtení


14.10.2018 21:10
Za krásnější Vimperk
Šumava

• Vimperský kulturní kalendář – ZDE • Pranostiky na říjen – ZDE • Naše nabídka kulturních a společenských akcí na Vimpersku i jinde je ZDE • Literární, kulturní a jiná výročí v říjnu 2018 – ZDE • ŘÍJEN A ČESKÉ DĚJINY: Některé události, které měly v minulosti zásadní význam pro naši zemi a náš národ – ZDE • NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA: Programy pro veřejnost na měsíc říjen – ZDE   • KAM DNES NA OBĚD? Co dobrého připravili kuchaři v hotelech a restauracích ve Vimperku a okolí? Vyberte si z nabídky ZDE   15. – 21. října 2018            


14.10.2018 16:12
Klatovský deník
Šumava

Kašperské Hory – Novou expozici sklářství vybuduje Muzeum Šumavy v Kašperských Horách v prvním patře budovy galerie sousedící s muzeem.

14.10.2018 12:07
Infomet
Počasí

Průměr minimálních teplot byl v Česku v noci na neděli 14. října 8,1 °C, nejnižší v Karlovarském a Plzeňském kraji 5,2 °C a nejvyšší v Libereckém až 12,7 °C. Nejnižší teplota byla zaznamenaná v oblasti Šumavy ve Volarech -4,7 °C, naopak nejvyšší ve Frýdlantu, kde díky větru teplota neklesla pod 16,6 °C.


13.10.2018 13:11
Infomet
Počasí

V noci na neděli bude zesilovat jihovýchodní vítr, který bude dosahovat jak v neděli, tak ještě i v pondělí dopoledne na Českomoravské vrchovině a severu území místy v nárazech 15 až 25 m/s (až 90 km/h), ve vrcholových polohách Krkonoš a Jeseníků kolem 30 m/s (kolem 110 km/h). Na západě Čech a východě Moravy a Slezska bude vítr jen mírný. Vítr bude v pondělí odpoledne postupně slábnout. .


13.10.2018 09:01
Meteopress
Počasí

Na 395 synoptických stanicích sídlících ve střední Evropě byla v pátek 12. 10. 2018 naměřena nejvyšší denní teplota 20,0 °C a více (v Česku na 28 stanicích, na Slovensku na 21 stanicích, v Maďarsku na 29 stanicích, v Německu na 64 stanicích, v Polsku na 67 stanicích, v Rakousku na 94 stanicích, na Slovinsku na... Pokračovat ve čtení


Strana 1 z 232