Zprávy z internetu

Kategorie: Všechny články

10.12.2018 22:53
Meteopress
Počasí

Zdá se, že závěr tohoto roku na Maledivách patří bouřkám. Na první pohled možná nejde o převratnou novinku, přeci jen se tento pozemský ráj nachází v tropickém monzunovém podnebí a výskyt kupovité oblačnosti je po většinu roku na denním pořádku, nicméně v posledních dvou týdnech se bouřková činnost postarala o nejeden rekord.   Komentáře netřeba,... Pokračovat ve čtení


10.12.2018 14:08
Za krásnější Vimperk
Šumava

  Rada města Vimperk a celá koalice se intenzivně zabývá otázkou krytého bazénu ve Vimperku. Vedení města podporuje výstavbu krytého bazénu, chápe tuto investici jako prioritu dle plánu rozvoje města a jako jednu z klíčových investic pro naplňování vize města – Vimperk, turistické zázemí národního parku Šumava a kvalitní místo pro život. Přesto, na základě dostupných informací, které jsme intenzivně shromažďovali poslední měsíc, jsme se rozhodli zrušit probíhající zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací, a to s ohledem, že nabídkové ceny výrazně překračují v rozsahu 20 až 37 mil Kč rozpočtovanou, a tedy i předpokládanou cenu celé stavby dle zpracované projektové dokumentace. Nabídky tedy neodpovídají ani dosavadním plánům na financování celé akce. Toto rozhodnutí bylo konzultováno s firmou GPL-Invest s.r.o, pověřenou realizací výběrového řízení a vychází i z jejich návrhů možného dalšího postupu. Všichni koaliční partneři mají ve svých programech realizaci areálu vodních sportů, ale zároveň i zodpovědnost vůči hospodaření města Vimperk. Je nyní proto nutné posoudit zpracovaný projekt, z pohledu investičních nákladů a ekonomických nákladů na provoz z hlediska celkové koncepce areálu letních sportů a možné návaznosti jednotlivých sportovišť a jejich zázemí. Počátkem roku 2019 bude proto odborně zhodnocen projekt po stránce investičních nákladů, ekonomiky provozu i marketingového plánu. Na základě výsledků budeme rozhodovat o dalších krocích směrem k výstavbě bazénu. O dalším postupu budeme veřejnost informovat. RADA MĚSTA VIMPERK Obrazové příloha: archiv (red) – Za krásnější Vimperk      


10.12.2018 13:16
Infomet
Počasí

Do dnešního rána připadlo nejvíce sněhu na Labské boudě v Krkonoších a na Šeráku v Jeseníkách: 20 cm. Nejvyšší celkovou pokrývku (přírodního) sněhu naměřili dnes ráno shodně na Labské boudě a na Plechým na Šumavě: 45 cm. Během dnešního dne a zítřka se bude dále ochlazovat, takže sněhové srážky se již od dnešního večera budou vyskytovat ve všech polohách. Zítra srážková činnost zesílí, na českých horách na severu a v nejvyšších polohách Českomoravské vrchoviny by za zítřejší den mohlo napadnout kolem 15 cm sněhu (Obr. 1).


10.12.2018 09:30
Za krásnější Vimperk
Šumava

Adventní jitro Teď leží vrchy v samém sněhu a z hvězd se na ně line třpyt… Vítr jde z dálek beze břehů a chce čas z mrákot probudit. Hluboce usnuly ty lesy, zvlášť jedle voňavý má sen, odněkud ze tmy podnebesí zticha se zvedá nový den. Jak bystřina z hor do údolí se řine noc a její stín. Na štíty hor se světlo drolí a jasní obzor v zářný klín. Advent, hodina, kdy se dnívá a odhaluje tajemství… Kruh hor kolem se rozhořívá a Boží stopa se v něm skví. Náš pohled východ s touhou čeká a míří k pásu obzoru, kde jitro, síla věkověká, nad noc se vznese nahoru. To Bůh své ruce vlídně zdvíhá a s láskou žehná tuto zem. Hvězdy blednou a pryč je tíha, světlo jde k nám, my vstříc mu jdem. Na šumavských svazích už leží sníh a mrazivě věje vítr nad lesním krajem a vplouvá potichu adventní čas. S přicházející zimou ukazuje Šumava zcela jinou tvář. Tvář plnou klidu a poezie. Je to tichý advent tady na šumavských vsích. Každý adventní týden má svůj příběh a navzájem se doplňují. Advent je pro rodinu výjimečná příležitost, jak prožívat společné chvíle, na které někdy není v průběhu roku prostor. Advent nám symbolizuje bohatství, které si neseme v sobě. Nejen, že se děti těší na Vánoce a mohou to svoje těšení prožívat společně s ostatními členy rodiny, můžeme také využít adventního věnce, jako prvku setkávání a soudržnosti. Se čtvrtou hodinou přichází tma, venku je chladno a větrno. Lidé se stahují domů, do tepla, ke kamnům a svíčkám, které jsou jim jediným zdrojem světla. Věnují se drobným pracím, na které je alespoň trochu vidět. Světelný kužel rámují celé generace. Povídají, vypráví si pohádky, pověsti i příběhy ze života. Zpívají. A tak to můžeme dělat i my. Adventní věnec, jak jej známe dnes. je starý asi 150 let. Vznikl v Německu v Hamburku. V tomto městě se nacházela škola pro opuštěné děti, pro které byly Vánoce největším svátkem celého roku a velmi se na ně těšily – asi tak, jako se na vánoce těší děti u nás. A protože se před Vánocemi svého učitele pořád ptaly, kdy už přijdou Vánoce, rozhodl se tento učitel, že jim názorně ukáže, jak přicházejí Vánoce. V roce 1839 tedy pověsil před Vánocemi od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 24 svící, na každý den do Štědrého dne jedna – 4 velké bílé (pro neděle) a 20 malých červených (pro všední dny). Jméno toho učitele bylo Johann Hinrich Wichern. Každý den o přestávce (a později brzy ráno ještě za tmy) se děti u adventního věnce scházely a během krátké modlitby zapálily jednu svíčku. Poznaly pak bezpečně podle přibývajícího světla a počtu zapálených svíček, kdy Vánoce přesně přijdou. Postupem času pak začali v tomto domově pro opuštěné děti zdobit celou jídelnu jedlovými větvičkami a stejně tak byl ozdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. V kostele byl poprvé adventní věnec v Cáchách, tento však už měl pouze čtyři svíce. Co všechny ty věci na adventním věnci znamenají? Kruh – věnec má vždy tvar kruhu, protože kruh nemá ani začátek ani konec. Je to symbol Boha, který je věčný, bez začátku i bez konce. Větve jehličí – tyto větve jsou stále zelené, stále živé. Symbolizují Ježíše Krista, který zemřel, ale který vstal z mrtvých a nikdy už nezemře. Zelené větve také symbolizují naše nesmrtelné duše. Čtyři svíce – symbolizují čtyři týdny adventního období, času přípravy na Vánoce. Na začátku adventu 1. adventní neděli se zapaluje jedna svíce a každou další neděli přibývá další. Světlo věnce vzrůstá každý týden a to nám připomíná, že čas narození Ježíše, který o sobě řekl, že je Světlo světa, se blíží. Podle tradice je barva svící fialová, což je barva důstojnosti, kajícnosti a obrácení. Jedna svíce bývá růžová a zapaluje se na 3. neděli adventní, které se říká Gaudete (latinsky radujte se) a připomíná nám to, že vánoční radost už je téměř zde. Zdroj: Weihnachten tief drin im Böhmerwald, Anton Sika překlad Jan Mareš Připravuje: Miroslav KŮS ANDRES Foto: archiv autora      


09.12.2018 21:14
Meteopress
Počasí

Do České republiky bude v následujícím týdnu proudit chladný a vlhký vzduch od severu, očekáváme, že se bude mírně ochlazovat, sníh by mohl padat také v nížinách – podívejte se na týdenní předpověď počasí   V pondělí bude proměnlivá oblačnost, na většině území  předpokládáme sněhové přeháňky, v nížinách se bude jednat o srážky dešťové nebo... Pokračovat ve čtení09.12.2018 16:21
Za krásnější Vimperk
Šumava

  Rys, kterého v Brdech zaznamenala fotopast [1], přišel do této chráněné krajinné oblasti ze Šumavy. Potvrdilo to porovnání snímků z fotopastí. Každé zvíře má totiž jedinečnou kresbu, která při podrobném zkoumání umožňuje jeho přesnou identifikaci. „Díky moderním metodám výzkumu víme, že rys, kterého zachytila fotopast v Brdech, se v roce 2017 narodil rysici zvané „Majka“ ve střední části národního parku Šumava. Tady byl naposledy zaznamenán ještě jako kotě závislé na matce v lednu 2018. Odtud se vydal do Brd, což je vzdušnou čarou nejméně sedmdesát kilometrů,“ vysvětluje Luděk Bufka, zoolog národního parku Šumava, který se výzkumu rysů dlouhodobě věnuje. „Brdy jsou takovým ostrovem horské přírody uprostřed Čech a rysové tu mají pro svůj život vhodné podmínky – dostatek potravy, prostoru, míst pro úkryt i relativní klid. Objevují se tu sporadicky už od devadesátých let, ale nepodařilo se zaznamenat, že by tu žili trvale. Doufáme, že nový návštěvník se zde usadí a zdejší fauna bude obohacena o přirozený a důležitý článek potravního řetězce. Přítomnost šelem totiž přispívá k rovnováze v přírodě a ke zdraví krajiny,“ konstatuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy. Rys ostrovid patří mezi skrytě žijící druhy, jejichž populační hustoty jsou nízké (na Šumavě cca jeden dospělý jedinec na 100 km2). Zároveň mají jednotliví dospělí rysi veliké domovské okrsky čítající stovky čtverečních kilometrů. Mladí jedinci někdy projdou mnoho desítek kilometrů při hledání vlastních teritorií a je evidentní, že si „dokáží poradit“ i s fragmentovanou a lidmi obydlenou krajinou. Ta, společně se stále hustší a rychlejší dopravou a pytláctvím, patří k nejzásadnějším překážkám v osidlování nových domovů. Pro trvalou přítomnost rysů v Brdech bude vždy nezbytné funkční propojení s dalšími oblastmi výskytu, tedy především se Šumavou a Pošumavím. „Našemu rysovi či rysici přejeme, ať se zde potká s partnerem a vyhnou se všemu hrozícímu nebezpečí,“ dodává Bohumil Fišer. Podrobný výzkum a monitoring rysů je podpořen z mezinárodního projektu 3Lynx [2], který se zaměřuje na jejich česko-bavorsko-rakouskou populaci. AOPK ČR se v CHKO Brdy věnuje monitoringu výskytu rysa a to ve spolupráci s partnery projektu 3Lynx, tedy ministerstvem životního prostředí, NP Šumava a Alka Wildlife o.p.s. Na monitoringu spolupracují také jednotlivci – Martin Tomáš, Václav Fořt a Josef Cink. Právě jejich fotopasti letos rysa zachytily. Poznámky: [1] http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/dolozeno-v-brdech-se-pohybuje-rys-ostrovid/ [2] Jedním z cílů projektu 3Lynx je dlouhodobé a plošné monitorování společné česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida pomocí sítě fotopastí. Na tomto monitoringu se kromě AOPK ČR podílí Správa NP a CHKO Šumava a Alka Wildlife. Vedoucím celého mezinárodního projektu je Ministerstvo životního prostředí, další partneři jsou z Bavorska, Rakouska, Slovinska a Itálie. Do předem vybraných kvadrátů (velikosti cca 10×10 km) evropské monitorovací sítě byly umístěny nejméně dvě fotopasti. Na základě jedinečného rozložení skvrn na těle rysů jsou vědci z fotografie schopni rozeznat individuálního jedince a v mnoha případech určit, kde se vyskytoval v minulosti, či kde se narodil. Tyto cenné údaje pomohou lépe odhadovat stav této rysí populace. AOPK ČR má na starosti monitoring ve čtyřech chráněných krajinných oblastech, které má ve správě: CHKO Blanský les, Brdy, Český a Slavkovský les. Text a obrazové přílohy: (tznpš)        


09.12.2018 15:42
Plzeňský deník
Šumava

Šumava, Brdy – Německo, Rakousko či Český les – to jsou jen některá z míst, kam se vydávají rysové narození na Šumavě, kde jejich současná populace čítá 60 až 70 jedinců.


09.12.2018 11:57
Za krásnější Vimperk
Šumava

Šatna v místní škole je poněkud jiná – každý žák tu má běžky a potřebné lyžařské vybavení. Děti z Borových Lad na Šumavě jsou zvyklé vyrůstat trochu jinak než jejich vrstevníci ve městech. S kamerou na návštěvu jsme se vydali do idylického kouta jižních Čech – navíc v den, kdy tu obcházel Mikuláš.   Video spustíte kliknutím na obrázek:        


08.12.2018 22:24
Meteopress
Počasí

Až okolo 969 hPa se včera pohybovaly hodnoty atmosférického tlaku, a to ve Skotsku. Mohla za to přítomnost středu velmi prostorné tlakové níže. Ve Stornoway, hlavním městě skotského souostroví Vnější Hebridy, bylo několikrát naměřeno bezmála 969,5 hPa – jednalo se o jednu z nejnižších hodnot atmosférického tlaku v rámci celé Evropy.     Hluboká níže... Pokračovat ve čtení


08.12.2018 08:01
Prachatický deník
Šumava

Kvilda – Z Kvildska k Mauth – Finsterau vedou nové kilometry pro pěší i cyklisty.


07.12.2018 22:37
Meteopress
Počasí

Poslední den pracovního týdne patřil západnímu oceánskému proudění, které navíc bylo poměrně svižné. Například Milešovka hned po poledni čelila nárazům větru o rychlosti kolem 70 km/h. Vrchol Českého středohoří nicméně pamatuje ještě bouřlivější 7. prosince, v roce 2013 jeho anemometr zaznamenal až 108 km/h, a to hodinu po půlnoci. S tím, že poryvy přesahující 100... Pokračovat ve čtení


07.12.2018 17:57
Prachatický deník
Šumava

Vimperk – TJ Šumavan rozšiřuje nabídku sportů pro veřejnost. Vimperáci se mohou naplno věnovat boxu.


07.12.2018 12:52
Infomet
Počasí

Severně od Britských ostrovů postupuje směrem k východu tlaková níže Marielou (pojmenovaná Svobodnou univerzitou Berlín) a způsobuje na severozápadě Evropy velmi silný vítr. Během víkendu postoupí nad Skandinávii a větrné počasí tak čeká i střední Evropu (Obr. 1-3). U nás bude vítr zesilovat v noci na zítřek, v Čechách a na Českomoravské vrchovině bude při přechodu studené fronty od západu dosahovat v nárazech rychlostí 55 až 70 km/h. V západní polovině Čech bude větrné počasí pokračovat nejméně do neděle.


07.12.2018 11:18
Meteopress
Počasí

Tyto meteorologické názvy mají jedno společné – jsou velmi nebezpečné a to zejména pro řidiče. V našich podmínkách se s nimi, ale během zimního půlroku můžeme setkat pravidelně. S bílou tmou spíše na horách, s černým ledem potom zejména na mostech, v zastíněném prostoru nebo v okolí vodních ploch. Když se řekne černý led Černému ledu se říká tak proto, že... Pokračovat ve čtení


07.12.2018 11:06
Šumava.eu - Počasí
Počasí

V neděli 2. prosince postihla Šumavu výrazná obleva a dešťové srážky se dostaly postupně i do nejvyšších šumavských partií. Sníh ještě v pondělí 3. prosince ležel v polohách od 650 metrů výše, postupně vlivem deště a teplot vysoko nad bodem mrazu odtával.    Po delší době se tak naplnily koryta řek a potoků a to hlavně na Modravsku a Prášilsku, kde spadlo na počátku týdne za 24 hodin i kolem 50 mm srážek. Souvislá sněhová pokrývka nevydržela ani na Bučině, Filipově Huti nebo Březníku, sníh zcela roztál i na Velkém Javoru.   Ve úterý odpoledne se slabě ochladilo a do horských poloh se vrátily sněhové vločky, místy napadl 1 cm nového sněhu, který vydržel i v následujícíh dnech. Ve čtvrtek se na Šumavu dostaly opět dešťové srážky, které díky podchlazenému povrchu a teplotám pod bodem mrazu způsobily tvorbu ledovky.    Výraznou oblevu a dešťové srážky přečkala sněhová pokrývka jen sporadicky a to například na Smrčině, na Plechém či na Větříně (lokalita mezi vrcholy Bobík a Boubín). Během víkendu jsou očekávány srážky, které budou v polohách nad 1200 m výhradně sněhové, postupně se se začátkem nového týdne ochladí a sníh se objeví ve všech šumavských polohách. V nejvyšších šumavských polohách by mohlo během 5 dní napadnout 40 až 50 cm sněhu.     Lokalita výška sněhu v cm zdroj pozn. Smrčina (1330) 8 Měřeno 6.12. Plechý (1344) 8 ČHMÚ Větřín (1158) 6 ČHMÚ   Pamatujete si, kolik sněhu na Šumavě leželo přesně před rokem? Hřebeny nad Březníkem měly 92 cm, Březník 73 cm, na Bučině leželo skoro půl metru sněhu. Polohy pod 700 metry nad mořem byly beze sněhu. Více v článku Sněhový servis 8. prosince 2017 (ir)  


07.12.2018 10:13
Za krásnější Vimperk
Šumava

  Celoroční monitoring vlka obecného na územích národních parků Šumava a Bavorský les zatím neprokázal, že by se loni utvořená smečka rozrostla o letošní mláďata. Přítomnost vlka však je pravidelně prokazována jak na fotopastech, tak i nálezem jeho kořistí, či stop v terénu. „Fotopasti na české a na německé straně Šumavy zachytily pouze jednotlivé vlky. Letos se zatím nikde nepodařilo vyfotografovat nebo natočit letošní vlčata tak, jako loni v létě v Bavorsku,“ říká zoolog Správy Národního parku Šumava Jan Mokrý. „To ale neznamená, že se letos nenarodila vlčata. V dubnu letošního roku máme doloženou přítomnost březí vlčice. Je možné, že vlčata nepřežila, to se v přírodě občas stává, nebo zatím jsme prostě jen neměli štěstí zachytit jejich výskyt. Přítomnost několika vlků na Šumavě je ale zřejmá. V průběhu celého roku jsme nacházeli stržené kusy jelení zvěře, které evidentně podlehly útoku vlků, také jsme ohledávali desítky kusů usmrcených či pokousaných hospodářských zvířat, hlavně ovcí několika chovatelů, kde vlci často využili sebemenší mezeru pod oplocením,“ dodává Jan Mokrý. Přítomnost šumavských vlků byla již po roce zaznamenána také několik stovek kilometrů od Šumavy, daleko na severu Německa. „V oblasti Durynska, asi 500 kilometrů vzdušnou čarou severně od Šumavy, byl objeven muflon evidentně ulovený vlkem. Z kořisti byl odebrán vzorek slin a následná analýza DNA prokázala, že jde o loňské vlče – samce, které pochází ze Šumavy. Letos také nedaleko Hamburku, zhruba 800 kilometrů vzdušnou čarou od Šumavy, došlo ke střetu vlka s autem, který zvíře nepřežilo. Analýza DNA tohoto jedince opět prokázala, že se jedná o vlka, který se narodil loni na Šumavě,“ informuje náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava Martin Starý. V průběhu léta a podzimu letošního roku došlo k úpravám vybraných přezimovacích obůrek pro jelení zvěř. Ve dvou zařízeních, o velikosti 60 a 26 hektarů Správa zvýšila počet únikových míst tak, aby zvěř mohla obůrku snadno opustit. „Všechna opatření jsme realizovali v obůrkách, kde se loni v zimě vlci objevili. Navíc jsme jednu obůrku, o rozloze necelých 18 hektarů, zabezpečili tak, aby se vlci nemohli jednoduše podhrabat. Použili jsme kameny, pletivo i dřevo,“ vysvětluje náměstek ředitele Správy NP Šumava Jan Kozel. „Jsme sami zvědaví, jak bude soužití vlků a jelenů v letošní zimě probíhat. Jelení zvěř je nyní mnohem obezřetnější. Na rozdíl od předchozích let, kdy se dařilo plnit vysoké plány lovu, jsou letos výsledky mnohem horší. Může to být tím, že je zvěře méně, nebo také přítomností vlků. Vlci regulují početnost kopytníků, zlepšují jejich kondici a pomáhají tak přirozené obnově jedle a listnáčů, což je náš dlouhodobý cíl,“ doplňuje Jan Kozel. Správa Národního parku Šumava také úzce spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a také se zemědělci, kteří využívají pastviny na Šumavě a to nejen, když u nich dojde k útoku vlka nebo rysa na jejich zvířata. „Letos jsme mimo jiné opět pořádali semináře, které byly určeny jak jim, tak třeba i starostům šumavských obcí. Právě z takových setkání čerpáme poznatky a registrujeme požadavky zemědělců, které pak předáváme a konzultujeme s kolegy z AOPK, kteří teď připravují Program péče o vlka. Ten by měl ve své finální podobě nabízet jednodušší přístup k dotacím na preventivní opatření proti útokům šelem a také by měl přehodnotit výši škod,“ zakončuje mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. (jd)            


07.12.2018 00:04
Meteopress
Počasí

Pod bod mrazu ve čtvrtek teplota klesla na více než 3 000 synoptických meteorologických stanicích ležících nad rovníkem. To rozhodně není málo, protože na celé severní polokouli se nachází bezmála 6 600 synoptických meteorologických stanic. Vzhledem k různým podnebným podmínkám, s čímž souvisí hustota zalidnění, samozřejmě nejsou rozmístěny rovnoměrně. Nejvíce jich najdeme v Evropě, v Severní Americe... Pokračovat ve čtení


06.12.2018 20:54
Za krásnější Vimperk
Šumava

                       


06.12.2018 15:32
Prachatický deník
Šumava

Šumava - Rys, kterého v Brdech zaznamenala fotopast, přišel do této chráněné krajinné oblasti ze Šumavy. Potvrdilo to porovnání snímků z fotopastí.


Strana 1 z 247