Meteorologické výstrahy

Výstrahy SIVS - ČHMÚ

PVI_2018/88 - Nebezpečí požárů

Úroveň výstrahy: 1  

Platnost od: 17.10.2018 11:00 do odvolání

Ve střední Evropě se dlouhodobě udržuje suché počasí s nedostatkem srážek.

V důsledku suchého počasí hrozí nebezpečí požárů a následných škod. Nejvyšší riziko je na severozápadě Čech a na jižní Moravě, ale nižší riziko požárů existuje i v ostatních regionech.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následků jevu:
   - Ve venkovních prostorech a zejména v lesích nevypalovat trávu, nepálit spadané listí, nerozdělávat oheň v ohništích, nekouřit, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně.

Výstrahy pro ČR - DNES

Zdroj: meteoalarm.eu

Výstrahy pro ČR - ZÍTRA

Zdroj: meteoalarm.eu

Výstrahy dle krajů - DNES (17.10.)


Kraj

Výstrahy

Praha

 

Žádná výstraha

Středočeský kraj

 

Žádná výstraha

Karlovarský kraj

 

Žádná výstraha

Plzeňský kraj

 

Žádná výstraha

Jihočeský kraj

 

Žádná výstraha

Pardubický kraj

 

Žádná výstraha

Královéhradecký kraj

 

Žádná výstraha

Liberecký kraj

 

Nebezpečí požárů
Platnost: 17.10.2018 11:00 - odvolání

Platí pro okresy: CL,

Vertikální platnost: 0 - 1700 m n.m.

Ústecký kraj

 

Nebezpečí požárů
Platnost: 17.10.2018 11:00 - odvolání

Vertikální platnost: 0 - 1700 m n.m.

Kraj Vysočina

 

Žádná výstraha

Jihomoravský kraj

 

Nebezpečí požárů
Platnost: 17.10.2018 11:00 - odvolání

Platí pro okresy: BM,BI,BV,ZN,

Vertikální platnost: 0 - 1700 m n.m.

Zlínský kraj

 

Žádná výstraha

Olomoucký kraj

 

Žádná výstraha

Moravskoslezský kraj

 

Žádná výstraha

Výstrahy dle krajů - ZÍTRA (18.10.)


Kraj

Výstrahy

Praha

 

Žádná výstraha

Středočeský kraj

 

Žádná výstraha

Karlovarský kraj

 

Žádná výstraha

Plzeňský kraj

 

Žádná výstraha

Jihočeský kraj

 

Žádná výstraha

Pardubický kraj

 

Žádná výstraha

Královéhradecký kraj

 

Žádná výstraha

Liberecký kraj

 

Nebezpečí požárů
Platnost: 17.10.2018 11:00 - odvolání

Platí pro okresy: CL,

Vertikální platnost: 0 - 1700 m n.m.

Ústecký kraj

 

Nebezpečí požárů
Platnost: 17.10.2018 11:00 - odvolání

Vertikální platnost: 0 - 1700 m n.m.

Kraj Vysočina

 

Žádná výstraha

Jihomoravský kraj

 

Nebezpečí požárů
Platnost: 17.10.2018 11:00 - odvolání

Platí pro okresy: BM,BI,BV,ZN,

Vertikální platnost: 0 - 1700 m n.m.

Zlínský kraj

 

Žádná výstraha

Olomoucký kraj

 

Žádná výstraha

Moravskoslezský kraj

 

Žádná výstraha

Vysvětlivky

Úroveň výstrahy

 Bílá
Chybějící, neúplné, neplatné nebo nedůvěryhodné údaje.

 Zelená
Počasí nevyžaduje zvláštní pozornost

 Žlutá
Počasí představuje potenciální nebezpečí. Předpovídané jevy nejsou neobvyklé, při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.

 Oranžová
Počasí je nebezpečné. Jsou předpovězeny neobvyklé meteorologické jevy. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.

 Červená
Počasí je velmi nebezpečné. Jsou předpovězeny výjimečně intenzivní meteorologické jevy. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území, vážná zranění, případně ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba se podřídit nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření.

 Černá
Informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ) je vydána operativně při výskytu hydrometeorologických jevů s extrémním stupněm nebezpečí, jako jsou extrémní trvalé nebo přívalové srážky, vichřice, extrémně silné bouřky a krupobití. Ve většině případů se jedná o velmi rychlý lokální vývoj meteorologických konvektivních jevů s následnými doprovodnými jevy. Při povodních se IVNJ vydává při prvním překročení směrodatných limitů 3. SPA v jednom nebo více hlásných profilech kategorie A nebo B v ucelené oblasti (nikoli při překročení pro každý jednotlivý hlásný profil), případně při bezprostředně očekávaném překročení limitu 3. SPA. IVNJ se vydává také při zjištění stavu odpovídajícímu extrémní povodni, který je na většině hlásných profilů nastaven tak, že odpovídá 501etému průtoku. IVNJ při výskytu nebezpečných meteorologických jevů může vydávat meteorolog na CPP nebo RPP. IVNJ pro nebezpečné povodňové jevy vydává meteorolog vždy po konzultaci s hydrologem, případně vydává IVNJ přímo hydrolog.