Hydrologická předpověď - ČHMÚ


Berounka16.08.2018 11.00 SELČ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 16.08.2018 a zítra 17.08.2018

Situace:
Hladiny toků v povodí jsou setrvalé při velmi nízkých vodnostech.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 10-35 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc srpen, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Střely a Rakovnického potoka.

Předpokládaný vývoj:
Dnes a ani zítra srážky neočekáváme, hladiny budou nadále stagnovat.

Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

Horní Vltava16.08.2018 11.00 SELČ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 16.08.2018 a zítra 17.08.2018

Situace:
Hladiny řek mají setrvalou tendenci. Vodnosti jsou výrazně pod obvyklými
hodnotami pro měsíc srpen. Na mnoha stanicích se hladina řeky stále drží pod
úrovní hydrologického sucha.

Předpokládaný vývoj:
Dnes a zítra očekáváme počasí beze srážek. Hladiny řek zůstanou setrvalé s
velmi malými průtoky.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / Tomáš Vlasák