Hydrologická předpověď - ČHMÚ


Berounka25.02.2018 11.00 SEČ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 25.02.2018 a zítra 26.02.2018

Situace:
Hladiny toků v povodí Berounky jsou většinou zamrzlé. Průtoky jsou setrvalé.
Situace na tocích výrazně ovlivňují ledové jevy.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 40-60 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc únor, přičemž nejnižší průtoky jsou v povodí
Úslavy a nejvyšší v povodí Mže.

Předpokládaný vývoj:
Situace beze změn, výskyt ledových jevů bude pokračovat.

Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Lenka Boříková

Horní Vltava25.02.2018 11.00 SEČ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 25.02.2018 a zítra 26.02.2018

Situace:
Hladiny řek v našem regionu mají setrvalou tendenci. Průtoky jsou vzhledem k
měsíci normální. Hladiny horských toků jsou mírně vzduté ledem.

Předpokládaný vývoj:
Průtoky v řekách budou zvolna klesat, ale vodní stavy se budou zvedat vlivem
zamrzání koryt řek. Očekáváme, že řeky budou zamrzat na celém povodí horní
Vltavy.

ČHMÚ, RPP České Budějovice / David Janota