Hydrologická předpověď - ČHMÚ


Berounka25.04.2018 11.00 SELČ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí Berounky dnes odpoledne 25.04.2018 a zítra 26.04.2018

Situace:
Hladiny toků v povodí jsou většinou setrvalé.
Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 25-45 %
dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc duben, přičemž nejnižší průtoky jsou v
povodí Úslavy a nejvyšší v povodí Radbuzy.

Předpokládaný vývoj:
Situace se v nejbližších dnech výrazněji měnit nebude.

Informace o stavech a průtocích též na http://hydro.chmi.cz

ČHMÚ, RPP Plzeň / Pavel Kopeček

Horní Vltava25.04.2018 11.00 SELČ

Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích
v povodí horní Vltavy
dnes odpoledne 25.04.2018 a zítra 26.04.2018

Situace:
Na vrcholech Šumavy leží zbytky sněhové pokrývky a stále dochází k tání.
Hladiny vodních toků pramenících v centrální Šumavě proto kolísají v denním
cyklu. Ostatní toky v povodí horní Vltavy mají setrvalé vodní stavy. V povodí
horní Otavy a na přítocích do Lipna jsou vodnosti nadprůměrné, zbylé části
povodí horní Vltavy vykazují výrazně podprůměrné průtoky pro měsíc duben.

Předpokládaný vývoj:
Dnes a zítra čekáme počasí většinou beze srážek, pouze s ojedinělýmí
přeháňkami. Hladina Otavy bude kolísat a to v závislosti na odtávaní sněhu v
nejvyšších polohách Šumavy, jinde očekáváme setrvalé stavy nebo velmi mírný
pokles.


ČHMÚ, RPP České Budějovice / Kateřina Štěrbová