Zprávy z internetu

Kategorie: Šumava

23.06.2018 12:56
Za krásnější Vimperk
Šumava

  Muzeum Šumavy zahájilo novou výstavu, která mapuje příběh velkých šelem na Šumavě. Expozice vypráví o tom, jak se vlci nebo rysi po 150 letech od vyhubení člověkem znovu vrací do tamní přírody. Výstavu připravovalo kromě samotného muzea také Hnutí Duha a spolupracovali na ní ochranáři, zoologové nebo myslivci z Česka, Bavorska i Rakouska. CELÝ ČLÁNEK Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk      23.06.2018 08:30
Prachatický deník
Šumava

Prachatice - Od podzimu se v Českých Budějovicích pravidelně studenti-senioři na přednáškách Univerzity třetího věku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity obor Šumava - Schwarzenberský plavební kanál. Garantem oboru byl a vlastně stále ještě je plavební ředitel Hynek Hladík.


23.06.2018 08:08
Za krásnější Vimperk
Šumava

O bylinkářkách se vypráví celá řada legend, k těm hojným patří trhání bylinek za úplňku, nejlépe při magické půlnoci, kdy prý mají největší moc. Tato legenda má původ z doby před několika staletími, kdy pro místní bylo bylinkaření opředeno záhadami a bylinkářky vydávající se v noci mimo stavení budily samy o sobě velké pozdvižení. Svatojánské kouzelné, tak se říkalo bylinám natrhaným večer 23. června, tedy v předvečer svátku sv. Jana Křtitele. Svatojánská noc byla vždy považována za magickou. Svoji moc totiž propůjčuje bylinám, které se využívají k čarování. Po celé generace se v tuto noc chodilo na sběr bylinek do léčivých nebo kouzelných lektvarů. Všichni toužili nalézt alespoň jednou pověstný kouzelný květ kapradí. Lidé věřili, že slunce obracející se na své pouti oblohou ztrácí na chvilku moc nad magickými silami země. Ty se dostávají na povrch a mohou ovlivnit kouzelnou moc rostlin či otvírat poklady. Komu se podařilo najít kvetoucí kapradí, mohl se stát neviditelným, rozuměl řeči zvířat a hlavně mohl nacházet ukryté poklady a měl už navždy štěstí. Kdo se však vydal hledat takový květ, musel zachovávat řadu tajných magických rad, nesměl se leknout démonů a různých strašidel. V podvečer zaplanou na kopcích ohně, které mají uctít slunce a oslavit slunovrat. Noc je krátká a světlá – o správné svatojánské noci musí víly vidět každičké stéblo trávy na louce, kde tančí. My vám to teď prozradíme, abyste mohli o svatojánské noci bez obtíží čarovat. Co k němu patří, to je v dnešní době nejasné, ale starší prameny uvádějí jmelí, sporýš, třezalku, violku, libeček, heřmánek, devětsil, mařinku a routu. Ovšem některé z bylinek se měnily podle kraje, protože bylinky v kytici musí být (až na to jmelí) kvetoucí. Kytici, která má přinést lásku, je nutno svázat devíti stébly trávy a položit na celou noc pod polštář. Pokud ale chceme uvidět podobu milého, uvijeme z bylin věnec, který ráno vhodíme do vody. Dávejte dobrý pozor, ať už budete trhat kvítí, pozorovat broučky s lucerničkami, kteří se právě během této noci zjevují, či se jen tak kochat romantickou atmosférou. Kapradí rozkvétá o půlnoci, vydává zlatou záři. Pokud se vám podaří objevit květ kapradí a následně poklad, zlata a drahých kamenů si naberte jen tolik, kolik unesete. Pak se už nevracejte, temné síly by vás vlákaly do bažin. Zlaté kapradí má ovšem dalekosáhlejší magickou moc: jeho šťastný nálezce se, kdykoli potřebuje, stává neviditelným, rozumí řeči zvířat, bylin i stromů a paní Štěstěna jej ani na okamžik neopustí. K naopak záporným jevům svatojánských nocí patří v prvé řadě nebezpečí požárů a také to, že kdekdo může propadnout peklu – zejména je-li při nálezu pokladu ve skále, která se před ním otevře, nenasytný. S tím úzce souvisí výskyt bludiček, které jsou o svatojánské noci vysloveně přemnožené a lákají poutníky do močálů. Kdo má ovšem dobré srdce, bát se nemusí, bloudivá světýlka mají na tohle nos: dobráka si naštěstí ani nevšimnou. A co víc, někdy jej i dovedou k pokladu. No a mládenci by se měli mít na pozoru před divými ženami. Jsou velmi krásné, jezdí na jelenech, mají zelené oči, zelené šaty, černé vlasy a kruté povahy. Kdo se jimi nechá zlákat, toho utancují k smrti. Zdroj: Eva Michorová, Rádce bylinkářům Připravuje: Miroslav KŮS ANDRES Foto: archiv autora      


22.06.2018 13:17
Za krásnější Vimperk
Šumava

  Lipenské louky nyní kvetou těmi nejbarevnějšími květy, jaké si lze v našich zeměpisných šířkách představit. Řada z nich je chráněná a jejich výskyt republikově významný. Díky letošnímu teplému červnu je zajímavé také množství květin, které na území kvete. Zbývá ještě zhruba poslední týden užít neopakovatelnou rozkvetlou krásu tohoto koutu jižních Čech. Vzácné oranžové jestřábníky a lilie, růžové orchidejovité vstvače, žluté arniky, modré kosatce sibiřské nebo chomáčky bílých suchopýrů – i ten je k vidění na omezeném množství míst. I takhle to dnes vypadá na Lipensku, které kvete těmi nejrozličnějšími barvami květin, jejichž výskyt je i republikově významný. „Velice zajímavý je modře kvetoucí a v lesích nepřehlédnutelný mléčivec alpský, na loukách jestřábník oranžový s kopretinami u Stožce, fascinující trsy kosatce sibiřského v nivě okolo řeky Vltavy, nebo orchideje na rašelinných loukách v okolí lipenské nádrže. Například lány kosatců sibiřských v tomto rozsahu budeme jinde v republice hledat obtížně,“ uvedl Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska, který se stará o turistický rozvoj území od Stožce po Rožmberk. Návštěva luk v okolí obce Stožec na Prachaticku, Soumarského mostu nebo Volar, je zážitek nejen pro biologa. „Některé druhy rostou jen na několika málo lokalitách na Šumavě. Letošní teplé jaro a začátek léta způsobil, že se květinám opravdu daří a také dříve rozkvetly i ty, které kvetou standardně později, například lilie,“ vysvětluje Mánek. Na suchopýr můžete například narazit uprostřed rašeliniště u Soumarského Mostu v širokém údolí zvaném Vltavský luh. Rašeliniště o rozloze zhruba 85 hektarů se vyvíjelo od sklonku doby ledové, tedy přibližně devět tisíc let. Stalo se ostrovem chladnomilné severské přírody, zatímco okolní krajina zarůstala lesní vegetací. Na jestřábník oranžový můžeme narazit například na loukách nedaleko Českých Žlebů, které jsou součástí obce Stožec. Zájemce musí odbočit ze Žlebů po žluté směrem na Kamennou Hlavu. Zhruba po 500 metrech se před návštěvníkem náhle otevře nádherná louka s výhledem na hrniční hřeben Trojmezné hornatiny. Kouzlo barevného představení na lipenských lukách asi nejvíce funguje na fotografy. Ti se nyní předhánějí, kdo vystaví na sociální sítě zajímavější kombinace vzácných rostlin. „Jestli si také chcete udělat fotografický výlet a nebo si vyrazit s rodinkou na piknik doprostřed květy poseté louky, je třeba si ale přichvátnout. Červnová květena již dlouho nevydrží,“ uzavírá Mánek.   Jestřábník oranžový: Rostlina je zařazena do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR zařazen mezi ohrožené druhy. Horské populace jestřábníku oranžového jsou ohroženy změnou hospodaření na horských loukách stejně jako zavlékáním nepůvodních druhů do české přírody ať již přirozenou cestou nebo vysazováním nepůvodních populací. Kosatec sibiřský: Je podle vyhlášky ministerstva životního prostředí hodnocený jako silně ohrožený druh. Kvetou v květnu a v červnu typicky na vlhkých až mokřadních loukách, které jsou v jarním období zaplaveny a nejsou koseny, proto roste na neudržovaných loukách. Lilie cibulkonosná: Jeden ze dvou druhů v Česku divoce rostoucích lilií. V Česku je řazena k silně ohroženým druhům a ve stejné kategorii je chráněna zákonem. Mléčivec alpský: Je v ČR z hlediska ohrožení považován za vzácnější druh žádající si další pozornosti. Svůj výskyt neomezuje pouze na vysoká evropská pohoří, ale vyrůstá i na severu Evropy v arktické zóně.Vyrůstá na východě Skotska, ve Skandinávii, Pyrenejích, Apeninách Karpatech. V Alpách vystupuje do nadmořské výšky až 2400 metrů. Vyskytuje se hlavně v mokřadech okolo vodních toků a nádrží, ve vlhkých křovinách a lužních lesech. V České republice tento alpínský migrant vyrůstá v nadmořské výšce přibližně od 500 po 1500 metrů. Hvozdík kropenatý: Rodové jméno „Dianthus“ pochází z řeckého „Dios anthos“, což v překladu znamená „květ Diův“ (květ Boha), V roce 2012 se stal německou Rostlinou roku. V lidovém léčitelství se z hvozdíku kropenatého připravují aromatické čaje, které pomáhají při rýmě. Text a foto: (pp)      


22.06.2018 13:14
iŠumava
Šumava

Tuto sobotu 23. 6. 2018 pořádáme společně s městem Kašperské Hory Den hudby. Na hradě bude připravena skupina Benedictus, která nám 4x denně zahraje Písně z hradů i z podhradí. Dále nebude chybět hudební dílna, což je malý hudební workshop, kde si děti i dospělí budou moci vyzkoušet, jak vzniká zvuk a tón. Jak se vyráběly v minulosti jednoduché hudební nástroje. Účastníci worskhopu si budou moci sami vyrobit jednoduchý hudební nástroj a pak se pokusí na něj zahrát nebo aspoň dostat z něho tón či zvuk. se vyráběly hudební nástroje kdysi (vč. středověku) a z čeho se vyrábí dnes. Důležitou součástí programu bude samotné hraní na různé i improvizované nebo neznámé nástroje samotnými návštěvníky hradu.


22.06.2018 12:38
iŠumava
Šumava

Římskokatolická farnost Albrechtice u Sušice Vás zve v sobotu 30. června od 10 hodin na česko-německé poutní setkání v nejstarším kostele Šumavy, k oslavě jeho patronů sv. Petra a Pavla. Program: od 10 hodin - přednáška univerzitního profesora Jana Royta, prorektora Univerzity Karlovy v Praze „ O albrechtickém kostele a jeho nástěnných malbách“ od 10,45 hodin - lidový zpěv s doprovodem trubačů z Windbergu (SRN) od 11 hodin - poutní mše svatá; hlavní celebrant: opat premonstrátského kláštera ve Windbergu (SRN); P. Hermann Josef Kugler OPraem; Zdeněk Fibich - Missa brevis in F op. 21; Academia Mariae Sanctae; dirigent Jakub Waldmann; Všichni jste srdečně zváni.


22.06.2018 11:31
QAP.cz
Šumava
[ilustrační obrázek]

Avizované ochlazení dorazilo do regionu přesně podle předpokladů. Na Šumavě v pátek ráno dokonce mrzlo. Už v příštím týdnu se ale bude zase oteplovat.


22.06.2018 10:48
iŠumava
Šumava

V sobotu 30. června od 18 hodin jste zváni do hartmanické synagogy na uvedení oscarového snímku Obchod na korze. Děj filmu:


22.06.2018 09:29
Novinky.cz
Šumava
[ilustrační obrázek]

Příchod studené fronty srazil v průběhu noci na pátek teploty. Na některých místech na Šumavě ráno dokonce mrzlo. Ochlazení se naplno ukáže v průběhu dne, kdy by měly být odpolední maximální teploty o zhruba 15 stupňů níže než ve čtvrtek.


22.06.2018 05:00
Zdopravy.cz
Šumava

Nová vozidla a více spojů než dosud slibuje Plzeňský kraj cestujícím na krajské lince P2, která přes Plzeň propojí Beroun a Klatovy. Plzeňský kraj je jedním z prvních objednatelů, který pro provoz regionálních vlaků vypsal veřejnou soutěž. Předběhli ho jen Jihočeši a Jihomoravané, většina dalších krajů chce zadávat službu přímo. „Je to první ze soutěží, […]


21.06.2018 10:49
České noviny
Šumava
[ilustrační obrázek]

Volary (Prachaticko) - V okolí lipenské nádrže a v některých částech Šumavy kvete v těchto dnech díky teplému jaru najednou několik druhů vzácných rostlin. Lidé tak mohou ve stejný...


21.06.2018 06:47
Za krásnější Vimperk
Šumava

Foto: iŠUMAVA Tuto sobotu 23. června pořádáme společně s městem Kašperské Hory Den hudby. Na hradě bude připravena skupina Benedictus, která nám čtyřikrát denně zahraje Písně z hradů i z podhradí. Dále nebude chybět hudební dílna, což je malý hudební workshop, kde si děti i dospělí budou moci vyzkoušet, jak vzniká zvuk a tón. Jak se vyráběly v minulosti jednoduché hudební nástroje. Účastníci worskhopu si budou moci sami vyrobit jednoduchý hudební nástroj a pak se pokusí na něj zahrát nebo aspoň dostat z něho tón či zvuk. se vyráběly hudební nástroje kdysi (vč. středověku) a z čeho se vyrábí dnes. Důležitou součástí programu bude samotné hraní na různé i improvizované nebo neznámé nástroje samotnými návštěvníky hradu. Třikrát denně budou připraveny i středověké účesy, protože příjezd muzikantů býval na hradech často spojen se slavností a obřadním hodováním. Páni přišli v nejlepší zbroji a hradní dámy v nejlepších šatech s velmi reprezentativními účesy a pokrývkami hlavy. Proto především dámy a holčičky asi ocení workshop o středověkých účesech s praktickými ukázkami přímo na hlavách návštěvnic hradu. Či-li, přijdete jako žena či dívka z 21. století a odejdete jako dáma z dvorského prostředí Karla IV. Jako malý gastronomický příspěvek bude připraven malý stánek Dobroty tety Doroty, kde budou moci návštěvníci vyzkoušet pochutiny dle středověké receptury. Prohlídkové okruhy máme jak pro velké, tak i malé návštěvníky: Dětské prohlídky 2× denně: 11.45; 13.15 hod (nutno rezervovat předem) Komentované prohlídky hradu Stavba hradu: 11.45; 13.15; 14.45 Život na hradě: 10.15; 10.45; 11.15; 12.15; 12.45; 13.45; 14.15; 15.15; 16.00 SPRÁVA HRADU KAŠPERK Web: www.kasperk.cz   Den hudby pořádá v pátek 22. a v sobotu 23. června také město Kašperské Hory:      


19.06.2018 14:05
Za krásnější Vimperk
Šumava

Regio Sprinter GW Trainu a čerpací stanice ve Volarech. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář   Šumavské lokálky se v posledních dnech a týdnech ocitly v zajetí výluk. Nepříjemné je především nečekané přerušení provozu v úseku Vimperk – Lipka na trati z Volar do Strakonic. Násep se zde ocitl v havarijním stavu poté, co jej narušily vydatné deště. Podle Správy železniční dopravní cesty hrozí porušení jeho stability. CELÝ ČLÁNEK        


19.06.2018 08:42
Za krásnější Vimperk
Šumava

  Kolem Jána a Petra Pavla má sedlák co se ohánět: tráva je při kořínku zvadlá a vítr čechrá suchý květ až semeno se vysypává. – „Inu,“ hospodář vede řeč po celém domě: „marná sláva, zejtra nám začne senoseč!“ Celá ves zní kos klepáním, snad všechna čeleď jednou v roce se ženci stoupá do strání. Ti smočí brousky při potoce a ostří kos pak rozeznějí, až zvonit, zpívat nepřestanou, po řádcích řádky sklánějí, rosné slzy v těch travách tanou. A v cinkotu kos padlé stvoly na slunku voní celý den, než klekání se rozhlaholí, poklad luk dýchá nakopen, až večer, jak se mlhy kladou a potok písní sladce mámí, celá ves spolu s chasou mladou kouzlem se shlukne pod lipami. A druhý den pak stodoly a seníky se k patrům plní, to louky v celém okolí do vsi teď přenesly svou vůni. Věnec z květů je odměnou všem, kterým hudba k tanci svědčí, zní zpěv nad sklenkou zpěněnou v dík Bohu po té senoseči. Od Letnic se zvyky a tradicemi jako když utne. Prostý lid procházel v letním období očistou od zvyků a obřadů. Toto období nejpravděpodobněji souvisela s množstvím práce, kterou lidé v letních měsících měli se sklizní všeho, co dala z milosti Boží a za přičinění lidí země. Sklízely se lesní plody, bylinky, nastala doba senoseče. Pak se zatřpytí kosy na ramenou ženců a rosné ráno září jako krůpěj potu na jejich čele. Brzy je slyšet na lukách smích a ruch: senoseč ovládla stráně a údolí. Vzduch voní plodností nad vlhkou pokosenou travou a zaplavuje dusnou sladkostí celou ves, takže on, který střeží mír chalup, v opojení zapomíná sebe sama, svévolný jako čtveračivá šibalství dětských her se škádlivě zaplétá nenadálým vpádem do jejich reje; až se nakonec už jen vleče jako poryvy větru za humna a vraty až do světnice ke kamnům a motá se tam ženským kolem sukní tak dlouho, až je rozesměje jako to kdysi dokázali chasníci se svou znejmilejší. Nad kolébkou zavane mazlivou něhou; jeho kštice se vůbec nejraději sklání nad dětmi a naslouchá věcem příštím z jejich drobounkých hrudí. V těch dnech mezi květem a zralostí plodů je zaplaven sám sebou v bezbřehém citu. Vlahé večery voní senem a jen občas cinkne do tmy okno dívčí komůrky. Šepot a smích se pak ponoří do snu letní noci. Ten jako sladké bezvládí se rozprostírá nade vším. Celá ves je jedno jediné přízračné květenství, přesila květenství. Spí v něm tak hluboce, že v té propasti spánku ani nezaslechne velebný hlahol vesnického zvonu, který pozemsky vroucně slaví samo božství života… Zdroj: Des Waldes Widerhall, s. 40, Johann Baptist Puchinger, Karl Franz Leppa – volný překlad Připravuje: Miroslav KŮS ANDRES Foto: archiv autora        


19.06.2018 00:00
NP Šumava
Šumava

Po velkých deštích došlo k rozsáhlému poškození cyklostezky mezi Mechovem a Velkým Borem (viz mapka).


18.06.2018 15:11
Za krásnější Vimperk
Šumava

Příroda si podle správců Národního parku Šumava s kůrovcem poradí sama. Alespoň se to snaží zaměstnanci parku demonstrovat na bezzásahové zóně v okolí Plešného jezera, kde se dokázal za poslední dekádu výrazně obnovit lesní porost. CELÝ ČLÁNEK Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk      


18.06.2018 13:44
Za krásnější Vimperk
Šumava

Kompletní sortiment piv, které se vaří ve strakonickém pivovaru DUDÁK mohou ochutnat ti, kteří v sobotu 23. června navštíví tradiční Pivovarskou pouť ve Strakonicích, kterou organizuje poslední pivovar v České republice, který patří městu – DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s. Cena piva bude jednotná – 25 Kč, Král Šumavy, Klostermann a to jak v tradiční polotmavé variantě, tak i v té nové, světlé bude stát 30 Kč. Připravena budou tři pódia, na tom hlavním, na dvoře pivovaru vystoupí například populární kapela Buty, pop-rocková skupina UDG nebo rockové uskupení Portless se zambijským raperem Henry D, závěr večera bude patřit strakonické legendě Parkán. Vstup na akci je zdarma. „Jedná se o jedinečnou příležitost, při které mohou návštěvníci na jednom místě ochutnat vše, co u nás vaříme. Včetně současné novinky, kterým je světlý Klostermann,“ uvedl sládek pivovaru DUDÁK Dušan Krankus. Ten vznikl k příležitosti 170. výročí narození spisovatele Karla Klostermanna – jedná se o nový dvanáctistupňový světlý ležák. Díky dominanci Žateckého poloraného červeňáku je pivo jemně hořké s příjemnou chmelovou vůní, kterou pivo získává přidáním chmele až v samém konci chmelovaru. Pivovarskou pouť organizuje pivovar jako poděkování svým konzumentům za celoroční přízeň. Na čepu tu bude kompletní sestava Dudáků, dále nefiltrovaný Sklepák, Král Šumavy, populární polotmavý ležák Klostermann nebo Otavský zlatý. Pivovarská pouť začíná ve 13 hodin slavnostním výstřelem z děla, končit se bude po půlnoci. Před pivovarem zahraje skupina Narttu a Scéna, u řeky se představí tradiční Nektarka a Otavanka. Na Podskalí bude připravený i program pro děti, nebudou chybět různé atrakce, mezi jinými i skákací hrad a obří skluzavka. Součástí pivovarské pouti je tradiční neckyáda. Kuriózní plavidla pojedou po stejné trase jako v předchozích letech – z katovického kempu Otavský ráj a skončí před pivovarem. Plavidla budou soutěžit ve třech kategoriích, jako je například rychlost plavidel nebo celkový umělecký dojem. Cena je připravená také pro Miss neckyády. (pp)          


18.06.2018 00:00
NP Šumava
Šumava

V našem Středisku environmentální výchovy Horská Kvilda se na část července uvolnila ubytovací kapacita.


16.06.2018 18:40
Klatovský deník
Šumava

Železná Ruda – Že se dá natočit originální videoklip a není k tomu potřeba měsíce práce? To dokázal zpěvák Marek Ztracený ze Železné Rudy, který se vydal za klipem k písni Minulost do Evropy.


Strana 1 z 108