Meteorologické indexy

Index kvality ovzduší

Zdroj: chmi.cz


UV Index - EU

Zdroj: accuweather.com

Předpověď UV indexu

Zdroj: chmi.cz

Index požárů

Data dostupná od dubna do října, v případě příznivých podmínek pro vznik požárů i před či po tomto období.

Zdroj: chmi.cz

Vlhkost půdy, modelové hodnoty (vrstva: 0-20cm)

Zdroj: chmi.cz

Vlhkost půdy, modelové hodnoty (vrstva: 0-40cm)

Zdroj: chmi.cz

Zásoba využitelné vody, lehké půdy, model. hodnoty

Zdroj: chmi.cz